36

งาน ช่างสำรวจ

 • 5 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กาญจนบุรี

  13000 - 17000 บาท

  บริษัท: Better World Green Public Co., Ltd.

   ...รายละเอียดของงาน ช่างสำรวจ สถานที่ปฏิบัติงาน *ประจำกาญจนบุรี* อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา... 

 • 27 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  พระนครศรีอยุธยา

  บริษัท: บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด

   ...อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส./ ปริญญาตรี สาขาวิชา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และโยธา มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณ... 

 • 28 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  พิษณุโลก

  บริษัท: บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

   ...าหน้าที่ประจำโครงการต่างๆ เบื้องต้น คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศชาย - อายุ 25-30 ปี - จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในสาย 3-5 ปี - เคยผ่านการคุมงานระบบประปา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ... 

 • 12 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: กิจการร่วมค้า เคที คอนสตรัคชั่น จีโนล กรุ๊ป

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมจัดทำการสำรวจ ขนาดและระดับ ทั้งแนวดิ่งและแนวราบของอาคารให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนดภายในเวบาที่สอดคล้องกับแผนงานของงานสนาม คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ...

 • 13 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ศักดาพร จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดงานสำรวจสร้างถนน -ดูแลรับผิดชอบสำรวจทางรถไฟ -และรับผิดชอบสำรวจในงานก่อสร้างต่างๆ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน เงินโบนัสตามผลงาน ประกันช...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแบบแปลน คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศชาย - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป - หากมีประสบการณ์อาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวั...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

   ...รงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. สาขา ช่างสำรวจ,ช่างก่อสร้าง มีประสบการณ์ทางด้านงานสำรวจ 1-3 ปีขึ้นไป สามารถใช้อุปกรณ์สำรวจได้ สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน... 

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กระบี่

  บริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาบรรณกิจ

  รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติงานสำรวจงานก่อสร้าง ดำเนินการงานผังและระดับ ในการก่อสร้าง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเกาะลันตาใหญ่  ...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ทริปเปิลทรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ตามโครงการของบริษัท สำรวจรังวัด ค่าพิกัด ค่าระดับต่างๆ วางหมุด ทำ Contour plot Auto CAD จัดทำรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ ...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  เชียงราย

  บริษัท: บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในการวางแนวและระดับงานก่อสร้างในโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ คุณสมบัติเพิ่มเติม -ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา -ใช้กล้อง Total Station ได...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  หว้านใหญ่

  บริษัท: บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดคำนวนข้อมูลงานสำรวจเพื่อใช้งานในสนาม คิดค่างาน,ปริมาณงานก่อสร้าง ตรวจสอบ รวบรวม จัดทำเอกสาร คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารทำงานต่างจังหวัดได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารขับรถยนต์ได้ สวัสดิ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ภามภากร จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการก่อสร้างและติดตามให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ - สำรวจ รังวัด วัดระดับ ได้ถูกต้อง - สามารถใช้กล้องวัดระดับและคำนวณหาค่าระดับต่างๆได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม - วัฒิการศึกษาระ...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ทิพากร จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานช่างสำรวจ Traverse, Leveling, Topographical ประจำตามหน่วยงานก่อสร้าง นนทบุรี , ปทุมธานี ได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. มีความสามารถในการใช้งานเครื่องมือสำรวจ 2. มีประสบการณ์ในการวางผัง วางระ...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กะทู้

  บริษัท: บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ - มีความรู้ในงานก่อสร้างและระบบการทำงาน - มีภาวะการเป็นผู้นำ กล้าพูด กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ และมนุษย์สัมพันธ์ดี - มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานและพัฒนาง...

 • 28 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  มหาสารคาม

  บริษัท: บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางผังแนวไลน์และระดับงานดิน, งานถนน, งานท่อ และงานอาคารก่อสร้าง 2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของวิศวกร 3. รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชา 4. ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. วุฒ...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ เพื่องานทำแผนที่ แผนผังบริเวณ แผนภูมิงานก่อสร้าง -ควบคุมงานก่อสร้างและเครื่องจักรที่ใช้งานในโครงการก่อสร้าง -จัดทำข้อมูลเอกสารเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานข...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: K.R.C.ENGINEERING CO.,LTD

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ลงพื้นที่ในการทำงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ -ประกันสังคม -ชุดยูนิฟอร์ม -ท่องเที่ยวประจำปี

 • 9 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  อุดรธานี

  บริษัท: ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุม 2.ตรวจสอบ 3.สำรวจ 4.ทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้ 5. บันทึกการใช้มาตรการต่างๆ และการคำนวณ รวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทำการสำรวจ 6. จัดทำแบบวาดโดยละเ...

 • 25 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานขั้นต้นทางด้านช่างสำรวจ ปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ ลักษณะ และขนาดของภูมิประเทศทางพื้นดินและจากภาพถ่ายทางอากาศ และการทำบันทึกข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ ก...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ประจำ Site งานก่อสร้าง (อาคารสูง) ย่านดอนเมือง และรามอิทรา

  1. การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาช่างสำรวจ, ช่างก่อสร้าง หรือวิศวกรรมโยธา 2. เพศชาย อายุ 25-35 ปี 3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านการสำรวจงานก่อสร้าง อาคารสูง 3- 5 ปีขึ้นไป 4. มีความสามารถในการใช้ Program Autocad, หรือ...

1-20 จาก 36 ผลการ

 • 1
 • 2
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 36 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า