5

งาน ช่างสำรวจ

 • 17 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  เชียงใหม่ (จังหวัด)

  บริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง

  รายละเอียดของงาน สำรวจงานก่อสร้างตามแบบ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน ปวส-ป.ตรี 13,000 คุณสมบัติผู้สมัคร ปวส-ปริญญาตรี อายุ 22 ปี ขึ้นไป สามารถออกต่างจังห...

 • 20 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: กรุงเทพมหานคร

  1. เพศชาย/หญิง 2. อายุ 22-35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าม.6 - ปริญญาตรี

 • 28 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท สุวรรณมนตรี จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.รับมอบนโยบายการดำเนินงาน และรับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2.ศึกษาแบบก่อสร้างและแบบShop Drawing เพื่อวางแผนและตรวจสอบการวางผังบริเวณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ 3.จัดเตรียม และตรวจสอบความพร้อมของเค...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  ระยอง

  บริษัท: ระยอง

  1. เพศชาย อายุ 38-42 ปี 2. - วุฒิปวช-ปวส 3. - มีประสบการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 5 ปีขึ้นไป 4. - สามารถใช้กล้อง Total Station กำหนดพิกัด ค่าระดับ 5. ของงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย คอนโด อาคารสำนักงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม 6....

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ประจำโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า เขตพื้นที่สาธร

  1. วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาช่างสำรวจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-2 ปีขึ้นไป 3. สามารถวางแผนงานสำรวจ อ่านกล้องระดับ และทำระดับ คำนวณระดับได้

1-5 จาก 5 ผลการ

 • 1

1-5 จาก 5 ผลการ

 • 1