329

งาน ช่างเทคนิค

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครราชสีมา

  บริษัท: บริษัท เพรส คราฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

   ...จังหวัดนครราชสีมา อัตรา เงินเดือน ช่างเทคนิค 3 อัตรา พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 10 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ช/ญ อายุ 21 ปี ขึ้นไป วุ... 

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างเทคนิค ผู้ช่วยช่างเทคนิค 1.ระบบท่อลม-รับส่งเอกสาร 2.ระบบเครื่องปรับอากาศ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันชีวิต ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันสังคม ค่าทำงานล... 

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  พระนครศรีอยุธยา

  บริษัท: เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

   ...้ - Set Up Robot คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน หรือช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - มีความขยันอดทน สวัสดิการ ประกันสังคม สิ... 

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: KSB3 MACHINE TOOL AND PART CO., LTD

   ...จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช./ปวส. ช่างเทคนิค ช่างกล ช่างไฟฟ้า ผ่านงานในสายการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 3 ปี ขับรถได้ ถ้าพูดหรือเข้าใจภาษาจีนกลาง... 

 • 24 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างเทคนิค คุณสมบัติเพิ่มเติม -เพศชาย อายุ22-35ปี -จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าสื่อสาร -มีประสบการณ์ ทางด้านการติดตั้งวิทยุสื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ... 

 • 22 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: บริษัท สยามฮาร์ทออยล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

   ...รายละเอียดของงาน ช่างเทคนิค สามารถทำงานเป็นกะได้ ควบคุมดูแลเครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางขนาก... 

 • 18 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

   ...เงินเดือน 3 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี ช่างเทคนิค มีประสบการณ์ผ่านงานซ่อม ด้านเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ตัวถัง งานเชื่อม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี... 

 • 18 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครราชสีมา

  บริษัท: บริษัท แกรนด์ สตาร์ ไทย อีเล็คโทรนิกส์ จำกัด

   ...รายละเอียดของงาน 1. ช่างเทคนิค (Maintainance)ดำเนินการซ่อมบำรุง แก้ไขและดูแลรักษาเครื่องจักร,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ตำบลหนองระเวียง... 

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Adecco Engineering & IT

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับข้อมูล/คำร้องเรียนจากลูกค้า • ประสานงานกับทีม • ติดตามและรายงานสถานการณ์ต่อหัวหน้างาน. • ซ่อมสินค้า • ร่วมกันปรับปรุงผลิตภัณฑ์กับทางโรงงาน • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: Phoenix Lite (Thailand) Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน -การดูแล ซ่อม บำรุง แก้ไข อุปกรณ์และสินค้าทางด้านไฟฟ้า โคมไฟและอิเลคโทรนิคของทางบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางปลา  ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดอาจไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบ บำรุงรักษางานระบบ ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูประโภค สระว่ายน้ำ 2.ดูแล-ซ่อมแซมเครืองมือช่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 3.ดูแลความเรียบร้อ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้าง คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ มีประกันสังคม ค่าที่พักรวมค่าพาหนะ มีเงินพิเศษ

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตั้งและซ่อมบำรุงสินค้า/ผลิตภัณฑ์บริษัทให้กับลูกค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม เฉพาะชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเดินทางไปทำ...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน - ควบคุมดูแลเครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: บริษัท โพลิเมอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

  รายละเอียดของงาน อยู่ในหน่วยงานของวิศวกรรม ดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับแต่งงานเป่า - ฉีด และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ พร้อมบันทึกข้อมูล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางน้ำเปรี้ยว  ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบางนา)(แผนกอินดัสเตรียล)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบระบบการทำงานและความพร้อมของงานระบบต่างๆภายในอาคาร - เปิด-ปิด ระบบต่างๆ ภายในอาคารให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบภายในอาคาร - ปฎิบัติงานตามแผนงานซ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ลำลูกกา (อำเภอ)

  บริษัท: บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องกล เครื่องยนต์ , อิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ยนตรกิจคอร์ปอเรชั่น จำกัด

   ...เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป - วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์และสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป สำหรับตำแหน่ง ช่างเทคนิค . . . . ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณ อัครเดช 02-915-1991 ต่อ 125 สวัสด... 

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท คาบอแน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -สาธิตการติดตั้งงาน -ประกอบชิ้นงานสำเร็จรูป -งานขึ้นรูป -งานอื่นๆตามมีที่ได้รบมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ -ประกันสังคม -เงินโบนัสตามผ...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอฟดับเบิ้ลยูอาร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปในสาขาวิชาชีพ ช่างไฟฟ้า ช่างกล - มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 1 ปี ขึ้นไป (งานไฟฟ้า/ แอร์/ ประปา) - เข้างานเป็นกะได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประ...

1-20 จาก 329 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 17
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 329 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า