56

งาน ช่างเทคนิคไฟฟ้า

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เค.วาย.อินเตอร์-เทรด จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูและซ่อมระบบไฟฟ้า คอนโทรล และพันไดนาโม มอเตอร์ คุณสมบัติเพิ่มเติม - ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน - ขับรถยนต์ได้ ใีใบขับขี่ - สามารถขับรถโฟลคลิฟได้ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ -โบนัสปร...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุง คุมสต๊อกอะไหล่ งานสร้างPLC Automation ปรับปรุงสายการผลิต คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ ทำงานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 3 ปีในที่ทำงานเดียว...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานระบบไฟฟ้าภายในบริษัทและระบบไฟภายในเรือที่เข้ามารับบริการซ่อมกับทางบริษัทฯและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานเกี่ยวกับไฟฟ้ามาอย่างน้อย 1 ปี มี...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท สลอม อีเล็คทริค(ไทยแลนด์) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมแผนวงจรไฟฟ้า คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ มีเบี้ยขยัน มีค่ากะ มีค่าตำแหน่ง มีค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง ) มีปรับค่าจ้างระหว่างปี มีปรับค่า...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุม Electrical Demand 2. ควบคุม Operation gas engine 3. ควบคุม Operation Hot water system 4. PM เครื่องจักร ตามมาตรฐานด้านควบคุมคุณภาพ 5. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูง คุณสมบัติเพ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขัดข้อง - ปิด - เปิดระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง - จัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบต่าง ๆเพื่อบริการลูกค้า - ดูแลซ่อมแซมระบบเครื่องท...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ดับบลิว เอ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตั้ง เดินสายงายระบบกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย และ ระบบไฟ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และรับผิดชอบ - สามารถเรียนรู้ ปรับตัวตามวิวัฒน...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: กลุ่มบริษัท เมโทร พลาย กรุ๊ป

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตั้งงานไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้า สามารถทำงานเป็นกะได้ เป็นบุคคลพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดปราจีนบุรี มีความรับผิดชอบ ระเบียบ วินัย มีใจอยากทำงาน สวัสดิการ ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานระบบไฟฟ้า -ประสานงานกับวิศวกร ผู้รับเหมา -ตรวจสอบวัสดุเข้า-ออกโครงการ -ร่วมประชุมและจัดการงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ สวัสดิการ ...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  คลองหลวง

  บริษัท: complete group

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร อปกรณือิเล็คทรอนิคส์ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ายานพาหนะ

 • 20 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางพลี (อำเภอ)

  บริษัท: Sunee Industrial Plastic Co.,Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ

 • 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เมโทร พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรบบอาคารชุด คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแล ตรวจเช็ค ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปปรุงแก้ไขเครื่องจักรทั้งหมด 2.ควบคุมการเปิด-ปิดพลังงานทั้งหมด ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบการจ่ายน้ำ ระบบลม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงเครื...

 • 11 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน,เครื่องเย็น อาทิ เครื่องปรับอากาศ, ตู้แช่, ตู้นิ่งซาลาเปา ภายในร้าน7-11 ในพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา โดยปฏิบัติงานเป็นทีม คุณสมบัติเพิ่มเติม - สาขาไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอน...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  พระประแดง

  บริษัท: บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบคุณภาพของตู้ MDB 2. ตรวจสอบวัดค่า Volt Meter,Amp Meter 3. เช็ค Wiring อุปกรณ์และระบบ Control ตู้ MDB 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติเพิ่มเติม มีประสบการณ...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บีเอสซีเอ็มฟูดส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรักษาซ่อมระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพ - บำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าหลัก และระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆให้สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน - ช่วยเหลืองานซ่อมแซมอื่นๆที่ผู้บังคั...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบซ่อมบำรุง รักษาเครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความขยัน อดทน สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต เงินโบนัสตามผลงาน บริการรถรับส่งพนักงาน สวัสดิการอ...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  หนองใหญ่ (อำเภอ)

  บริษัท: บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุง งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ 1....

 • 13 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเกี่ยวกับงานไฟฟ้าในโรงงาน - รู้เรื่องระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - สามารถทำงานในโรงงานได้ - ขยันอดทน ทำงานหนักได้ - ...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปากเกร็ด

  บริษัท: บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, สาย สัญญาณ, ระบบไฟฟ้า, Rack - สามารถออกปฏิบัติงานติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามต่างจังหวัดได้ - สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที คุณสมบัติเพิ่มเติ...

1-20 จาก 56 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 56 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า