127

งาน ช่างไฟฟ้า

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ/ไทยรัฐทีวี)

  รายละเอียดของงาน - ช่างไฟฟ้า แผนกควบคุมระบบไฟฟ้า หน้าที่หลักในการทางานเป็นกะทำหน้าที่เฝ้าติดตามการทางานของระบบไฟฟ้าหลัก (ไฟฟ้าแรงสูง/ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังจุดต่างๆ), ระบบไฟฟ้าสำรอง(Generator),ระบบปรับอากาศจากส่วนกลาง, ระบบเครื่องอัดอากาศ/เครื่องท... 

 • 7 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: 95 ENGINEERING LIMTED PARTNERSHIP

   ...ัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรับผิดชอบต่อง... 

 • 15 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  พระนครศรีอยุธยา

  บริษัท: บริษัท เอวี พลาสติก จำกัด

   ...อบ และเติมวัตถุดิบเพื่อทำการผลิต 2. เบิกแม่พิมพ์มาทำการผลิต 3. ลงบันทึกเอกสาร 4. ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าแผนก ช่างไฟฟ้า รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าภายในบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อ... 

 • 5 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พรสีวลี วิศวกรรม จำกัด

   ...ัตรา เงินเดือน 15 อัตรา ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18 ปี 35 ปี วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป ช่างไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการควบคุมและดำเนินการงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับอาก... 

 • 18 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

   ...นซ่อมเครื่องจักร ในโรงงาน 2.ควบคุมการปฏิบัติงาน ตามแผน PM 3.ควบคุม สต๊อกวัสดุสิ้นเปลือง และ อะไหล่งานซ่อม ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (ไม่จำกัดเพศ) 1.ตรวจเช็ค และซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.ตรวจเช็ค และซ่อมวงจร ควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บำรุ... 

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน ช่างไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม - ดูแลซ่อมหม้อแปลงตามแผน PM - ประกอบตู้คอนโทรลตามแบบต่างๆ - เดินสายไฟ/สายคอนโทรล/ติดตั้งระบบแสงสว่างตามจุดต่างๆ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ช่างควบคุมระบบน้ำดี/น้... 

 • 10 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อาร์ค แมคคาทรอนิค จำกัด

   ...อัตรา 3 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับ ปวส. / ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้า หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิ... 

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เจ นคระ พัฒนาที่ดิน จำกัด

   ...มแซมอุปกรณ์ภายในโรงแรม หรือมีความชำนาญงานเฉพาะด้าน ไฟฟ้า แอร์ ช่างศิลป์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติเพิ่มเติม -ช่างไฟฟ้า มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -มีใบผ่านการอบรม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน จะได้รับการพิจาร... 

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด

   ...คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป การศึกษาระดับ ปวช, ปวส,ปริญญาตรี (สาขาเครื่องกล,ช่างไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน) ประสบการณ์ :(ซึ่งสัมพันธ์กับงานในตำแหน่ง) ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีประสบการณ์ :ด้านซ่อมบ... 

 • 17 วันที่ผ่านมา jobth.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท อินเตอร์ไทย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  1. ปวช หรือ ปวส ขึ้นไปเท่านั้น 2. มีประสบการณ์ 1ปีขึ้นไปในสายงานซ่อมบำรุง 3. อายุไม่เกิน 25ปี 4. สามารถทำงานวันอาทิตย์ได้เป็นครั้งคราว (ค่าแรง 2เท่าของวันธรรมดา)

 • 10 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท แอร์ เซอร์วิส แอนด์ ค็อนสทรัคชั่น จำกัด

  รายละเอียดของงาน ช่างไฟฟ้า - รับผิดชอบงานติดตั้ง ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องจักร ตู้คอนโทรล ช่างแอร์ - รับผิดชอบงานติดตั้ง ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษา-ล้างแอร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน... 

 • 24 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

   ...วุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีวุฒิการศึกษาไม่ถึง ปวช. ตามที่กำหนดต้องมีประสบการณ์โดยตรงตามตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป สามารถเข้ากะได้ , มีที่พักใกล้บริษัทฯ มีความซื่อสัตย์... 

 • 27 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท เชียนชางแมชชีน ประเทศไทย จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ซ่อมเครื่องจักรและไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน 3 12,000 คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้ชายอายุระหว่าง 25-40 ปี วุฒิ ป.ว.ส.-ปริญญาตรี สามารถทำง...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  พระนครศรีอยุธยา

  บริษัท: บริษัท โอสถสภา จำกัด

  รายละเอียดของงาน ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตรา จำนวนมาก คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปี วุฒิ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: แบงก์คิ้น สาขาจรัญ 13

  1. เพศชาย วุฒิ ปวส ขึ้นไป 2. ไม่จำกัด อายุ 3. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท ธนาโปรดักส์ แอนด์ แมชชีนเนอรี จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า 2. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ออกทริปติดตั้งงานที่ต่างจังหวัด สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 4 อัตรา ตามความสามารถและประสบก...

 • 18 วันที่ผ่านมา jobpub.com

  เมืองสมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท ที โอ พี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

  ช่างไฟฟ้า รายละเอียดของงาน - ดูแลประเมินรายละเอียดงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ สถานที่ปฏิบัติงาน - 1/19 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 อัตรา - หลาย ตำแหน่ง คุณสมบัติ - เพศชาย วุฒิ ปวส.-ป.ตรี - เขียน PLC ได้ - ประกอบเครื่องจักรได้... 

 • 15 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด 69 ซ.บางขุนเทียน ถ.พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม.

  1. เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในสายงานช่างไฟฟ้า 1 ปีขึ้นไป 4. รู้ระบบวงจรไฟฟ้า ตู้คอนโทลไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด

  รายละเอียดของงาน ดูแลและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1 พิจารณาตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร ...

 • 17 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ตามไซด์งานของบริษัท

  1. เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี 2. การศึกษาระดับ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง 3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

1-20 จาก 127 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 7
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 127 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า