302

งาน ช่างไฟฟ้า

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อาคเนย์ทร้าฟฟิค จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานติดตั้ง ช่างไฟฟ้า ปวช. - ปวส. มีประสบการณ์ในการทำงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน เงินโบนัสตามผลงาน ตามข้อตกลงของบริษัท ประกันสุขภาพ... 

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  หนองบัว, นครสวรรค์, ภาคกลาง

  บริษัท: บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

   ...งระบบไฟฟ้า,งานไฟฟ้าคอนโทรล คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. เพศชาย อายุ 20-35 ปี และพ้นภาระทางทหารแล้ว 2.จบการศึกษาระดับปวส.ช่างไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าคอนโทรลหรือมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ปี สวัสดิกา... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างไฟฟ้า คุณสมบัติเพิ่มเติม - อายุ 18 ปี ขึ้นไป - วุฒิ ปวช-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า - มีความขยัน อดทน สามารถรับแรงกดดันได้ดี - หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ~ ประกัน... 

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เจ นคระ พัฒนาที่ดิน จำกัด

   ...ซมอุปกรณ์ภายในโรงแรม หรือมีความชำนาญงานเฉพาะด้าน ไฟฟ้า แอร์ ช่างศิลป์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติเพิ่มเติม -ช่างไฟฟ้า มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -มีใบผ่านการอบรม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน จะได้รับการพิจาร... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  นครสวรรค์

  บริษัท: บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

   ...วรรค์ อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 20-35 ปี และพ้นภาระทางทหารแล้ว จบการศึกษาระดับปวส.ช่างไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าคอนโทรลหรือมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ปี วิ... 

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

   ...ับเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร คุณสมบัติเพิ่มเติม - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.  สาขา ช่างกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้า /เทคนิคการผลิต หรือ อุตสาหกรรมการผลิต - อายุ 20-25 ปี สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ ค่าครองชีพ, ค่าอาหาร, ค... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  พระสมุทรเจดีย์

  บริษัท: บริษัท เดอะควอลิตี้ไวร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ช่างไฟฟ้า ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,ช่างยนต์ ,ช่างกล , เทคนิคอุตสาหกรรม - มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป - สามารถทำงานเข้ากะ และ ทำงานล่วงเวลาไ... 

 • 26 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด

  รายละเอียดของงาน • ช่างไฟฟ้า : ซ่อมบำรุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ทั่วไปประจำวัน • ช่างซ่อมบำรุง : ควบคุม ปรับแต่ง ปรับตั้ง ถอดเปลี่ยน ประกอบชิ้นส่วน และแก้ไขเครื่องจักรในไลน์ผลิต ร่วมมือกับช่... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด

   ...ประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ (ถ้ามีวุฒิด้วยก็ดี ปวช. - ปวส. ช่างไฟฟ้า / อีเล็คโทรนิค, ช่างเชื่อม, ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, อิเล็คฯ, คอมฯ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) มีประสบการณ์ในการปฏิบัต... 

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ -ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ากำลังและควบคุมของโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด -ปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกร ดูแลผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักรโครงการต่างๆของบริษัท ...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน เงินโบนัสตามผลงาน

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  เชียงใหม่ (จังหวัด)

  บริษัท: บริษัท วี พี เอฟ กรุ๊ป จำกัด

  รายละเอียดของงาน ดูแลงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าทั่วไป ภายในฟาร์มธุรกิจสุกรพันธ์ ประจำอยู่ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลริมเหนือ  ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานซ่อมส่วนงานไฟฟ้า -งานอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม -ดูแลงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ โบนัส,เงินสะสม,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ,เบี้ยขยัน,เบี...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบซ่อมสร้างระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ภายในบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ขับรถประเภท 2 ขึ้นไปรับพิจารณ...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  เฉลิมพระเกียรติ, ภาคกลาง

  บริษัท: บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมแซมชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ได้ ติดตั้งโยกย้ายในส่วนของไฟฟ้าได้ ดัดแปลงกำหนดสเปก อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเดิมกรณีหาไม่ได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ขับรถยนต์ได้ สามา...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบอร์ดเครื่องจักร , ซ่อม ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันสังคม บริการรถรับส่งพนักงาน สวัสดิการอื่นๆ - โบนัส - เบี้ยขยัน -...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานไฟฟ้า คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด

   ...ลิต อื่นๆ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชายอายุ 20-39  ปี วุฒิการศึกษา ปวช.- ป.ตรี  สาขาช่างกล, ช่างยนต์, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าและ เครื่องกลอย่างาน้อย 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft... 

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น เวลาสามารถยืดหยุ่นทำวันอาทิตย์ได้ และ เข้ากะได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติงานตามที่ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/มอบหมายให้ได้โดยรวดเร็วและถูกต้อง - เมื่อได้รับแจ้งจากการบอกกล่าว , ใ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน - บำรุงรักษาเครื่องจักร, เครื่องมืออุปกรณ์ - สถานที่ปฎิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป - สามารถทำงานเข้ากะได้ -...

1-20 จาก 302 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 16
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 302 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า