265

งาน ธุรการ

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: I.T. FOODS INDUSTRIES CO., LTD.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดุูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล/ธุรการ ทุกขั้นตอน คุณสมบัติเพิ่มเติม -มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน/เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมได้ -มีเทคนิคในการบริหารจัดการบุคลากร/มีจิตวิทยาในการจูงใจคน/มีความยุติธรรม... 

 • 12 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ดีคิว เทรดดิ้ง จำกัด

   ...สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน พนักงานส่งของยกของ 2 ตำแหน่ง, ธุรการ 2 ตำแหน่ง 10,000 -12,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร พนักงานชาย 2 ตำแหน่ง พนักงานธุรการหญิง 2 ตำแหน่ง... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ธุรการ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุสวัสดิการอื่นๆ ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, องทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน, เงินช่วยเหลือพนักงาน,เงินกู้พนักงาน, โบนัสประจำป... 

 • 15 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สตีลฟอร์มเมอร์ จำกัด

   ...หมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน บัญชี 1 ตำแหน่ง , ธุรการ 1 ตำแหน่ง ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง ตำแหน่งบัญชี วุฒปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี , ตำแหน่งธุ... 

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท วี.เอ็ม.เอส. คาร์ เซลล์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการ ประสานงาน พิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุสวัสดิการอื่นๆ ประกันสังคม ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ เงินช่วเหลือต่างๆ เบี้ยขยัน โบนัส เงิน...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: รัง

  1. เพศ หญิง หรือชาย 2. อายุ 22 ปีขึ้น 3. วุฒิการศึกษา ปวชถึงปริญญาตรี 4. สามารถใช้โปรแกรคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี 5. มีทักษะการติดต่อประสานงานดี 6. มีอัธยาศัยดี มีใจรักงาน

 • 4 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: สุขสวัสดิ์ ซอย 9 แยก2-3

  1. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย รับผิดชอบหน้าที่ 2. รักการเรียนรู้และรักความก้าวหน้า 3. มีความรู้ในสายงานหรือประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีทักษะในการจดจำรายละเอียดงาน 5. มีความสามารถในการต่อรอง 6. มีความกระต...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobth.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ราชพฤกษ์ ดีไซน์

  1. เพศหญิง 2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office - Word, Excel ในการทำงาน

 • 2 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: หัวลำโพง-สี่พระยา (ถนนมหาพฤฒาราม) บางรัก

  1. ระดับ ปวช. - ป.ตรี สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ 2. อายุ 18 - 22 ปี 3. เพศชาย/หญิง 4. สามารถให้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานได้

 • 9 วันที่ผ่านมา jobth.com

  ภูเก็ต

  บริษัท: สำนักงานหลัก

  1. เพศหญิง อายุไม่จำกัด 2. วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ป.ตรี 3. พูดภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้ดี พูดภาษาอังกฤษได้(หากไม่ได้ทางบริษัทจะให้โอกาสเรียนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม) 4. มีความคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานด้านการบริการ ...

 • ตอนนี้ jobbkk.com

  พระสมุทรเจดีย์

  บริษัท: บริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )

  เวลาทำงานอื่น ** หยุดเสาร์เว้นเสาร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อย ของห้องประชุม ห้องน้ำ และที่ทิ้งขยะ - รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งซ่อม ห้องน้ำและห้องประชุม -จัดตกแต่ง อาคารสถานที่เมื่อม...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ซีวิล พี. จำกัด

  รายละเอียดของงาน - จัดทำเอกสาร ทางบัญชี ทำบิลเงินสดย่อย คิดค่าแรงงาน - สรุปยอดค่าใช้จ่าย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน ปฎิบัติงานที่ไซต์ระยอง แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเท...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท เอ็มเอ็น.อิเลคทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  รายละเอียดของงาน -คีย์เอกสารและจัดเก็บข้มมูล -หาข้อมูลและทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ทำการควบคุมเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฎิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน หมู่บ้านออมไทย ตำบลขุนแก...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.พลาสเทค จำกัด

  รายละเอียดของงาน -รับโทรศัพท์ -เปิดบิล -เช็คสต็อค -ตรวจดูความเรียบร้อยของสินค้า และวัตถุดิบ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินเดือน ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ตั้...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำสรุปงานประชุม 2. จัดทำสรุปการบันทึกมิเตอร์น้ำ ไฟ 3. จัดเตรียมการประสานงานและจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และเครื่องมือช่างรวมทั้งตรวจสอบและสรุป 4. รับแจ้งเรื่องขอบริการจากลูกค้า / ฝ่ายอาคาร / ฝ่า...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานเอกสาร/ประสานงานในและนอกองค์กร - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศหญิง - อายุ 20 -30 ปี - การศึกษา ปวช.-ป.ตรี  ไม่จำกัดสาขา - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ อย่างน...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด

  รายละเอียดของงาน - งานด้านเอกสาร - ประสานงานภายใน ภายนอก สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 2 อัตตรา 12,000 - 14,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ญ /...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สุรินทร์

  บริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนิธินันท์

  รายละเอียดของงาน - แยกประเภทเอกสาร - ตรวจสอบเอกสาร - บันทึกข้อมูลเอกสารส่งออก - จัดเก็บเอกสาร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อัตรา เงินเดือน 1 10,000-15,000 คุณสมบัติผู้สมัคร ...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: 173/4 ถนนสุรวงศ์

  1. ระดับการศึกษา ปวช - ปวส และปริญญตรี 2. อายุไม่เกิน 30 ปี 3. ไม่ระบุเพศ 4. ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (MS-Office)

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เมืองทองอาภรณ์ภัณฑ์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับ ส่ง Mail บริษัท - พิมพ์งานด้านเอกสาร - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ สวัสดิการ ~ประกันสังคม ~สวัสดิการอื่นๆ-โบนัส -เบี้ยขยัน -ปรั...

1-20 จาก 265 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 14
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 265 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า