2

งาน ธุรการคีย์ข้อมูล

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบตามเอกสารที่ได้รับมอบหมาย เช่น สัญญา, เอกสารการสั่งซื้อ, เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น - ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า - จัดเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นระบบ - งานธุรการต่า...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน - พิมพ์งานและคีย์ข้อมูลของลูกค้าเข้าระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ถ่ายเอกสาร สแกนงาน จัดชุดเอกสาร เป็นต้น - รัดผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงลุมพินี เขตป...

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1