2

งาน ธุรการคีย์ข้อมูล

 • 18 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ลุมพินี

  1. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี 2. จบการศึกษาชั้น ปวช,ปวส หรือปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ 3. สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Word and MS Excel 4. มีทักษะในการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 5. หากมีประสบ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobpub.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

  - รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบตามเอกสารที่ได้รับมอบหมาย เช่น สัญญา, เอกสารการสั่งซื้อ, เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น - ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า - จัดเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นระบบ - งานธุรการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - เพศชายหรือหญิง อาย...

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1