6

งาน ธุรการ นครปฐม

 • 10 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท เอ็มเอ็น.อิเลคทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  รายละเอียดของงาน -คีย์เอกสารและจัดเก็บข้มมูล -หาข้อมูลและทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ทำการควบคุมเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฎิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน หมู่บ้านออมไทย ตำบลขุนแก...

 • 19 วันที่ผ่านมา jobth.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด

  1. เพศหญิง 2. อายุ 25-35 ปี 3. สาขาไม่จำกัด 4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความขยัน , ซื้อสัตย์สุจริต 6. ตรงต่อเวลา

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท เบนสัน จิวเวลรี่ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ลงบันทึกรับ-จ่าย ตัดยอดชิ้นงานก่อนบรรจุลงหีบห่อ 2.ตรวจเช็ค ตรวจรับ ตรวจนับ จำนวนชิ้นงาน ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 3.จัดเตรียมชิ้นงานตาม order ของลูกค้า 4.สามารถใช้ โปรแกรม word ,excel ได้เป็นอย่างดี 5...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติเอกสารทั่วไปหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการที่ไม่เป็นอันตราย คุณสมบัติเพิ่มเติม -ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - หากมีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (MS Office...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

   ...พิ่มเติม - จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี - มีประสบการณ์ประสานงาน - ธุรการ (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีความรับผิดชอบ ,ตรงต่อเวลา ,ขยัน ,ซื่อสัตย์ ,อดทน , มีความมุ่งมั่น, กระตือรือร้น... 

 • 25 วันที่ผ่านมา jobpub.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท สยามเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

  งานทั่วไป ธุรการ งานเอกสาร 1. จบวุฒิ ปวช. ขึ้นไป 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้

1-6 จาก 6 ผลการ

 • 1

1-6 จาก 6 ผลการ

 • 1