7

งาน ธุรการ นครปฐม

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครปฐม

  12000 - 15000 บาท

  บริษัท: บริษัท ยูเนียนฟูดอินดัสตรี จำกัด

  รายละเอียดของงาน -ประสานงานภายในองค์กร -ดูแลเอกสารลูกค้า -รับโทรศัพท์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลอ้อมใหญ่  ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครปฐม

  9000 - 12000 บาท

  บริษัท: บริษัท โลหะการวิศวกรรม จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. หน้าที่ทั่วไปภายในสำนักงาน 2. รับผิดชอบงานในส่วนของเอกสารทั่วไป 3. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอื่นได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลกระทุ่มล้ม  ...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobth.com

  นครปฐม

  บริษัท: 21/1 ม.13 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง

  1. ไม่จำกัดเพศ 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป 4. สามารถทำงานกะหรือล่วงเวลาได้ 5. สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิตารณาเป็นพิเศษ

 • 17 วันที่ผ่านมา thaijob.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท มารินทร์ ถาวรชัย จำกัด

  บัญชี การเงิน ธุรการ ปฎิบัติงานสำนักงาน พุทธมณฑลสาย4 วิศวกรโยธา โฟร์แมน สโตร์ ปฎิบัติงานสำนักงานใหญ่และหน้างานทั่วประเทศ

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติเอกสารทั่วไปหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการที่ไม่เป็นอันตราย คุณสมบัติเพิ่มเติม -ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - หากมีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (...

 • 27 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท แมกซ์เวล คอมเพรสเซอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) รับ-ส่งเอกสาร 2) จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป) 3) ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป 4) ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ 5) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

   ...พิ่มเติม - จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี - มีประสบการณ์ประสานงาน - ธุรการ (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีความรับผิดชอบ ,ตรงต่อเวลา ,ขยัน ,ซื่อสัตย์ ,อดทน , มีความมุ่งมั่น, กระตือรือร้น... 

1-7 จาก 7 ผลการ

 • 1

1-7 จาก 7 ผลการ

 • 1