6

งาน ธุรการ ปทุมธานี

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท ทูบี มาร์เก็ตติ้ง จกำกัด

   ...ู้สมัคร เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การบริหารงานบุคคล-ธุรการ 5 ปีขึ้นไป บุคลิกดี,คล่องแคล่ว ,กระตือรือร้น,มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผนการทำงานรวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ข... 

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: PARTHOS (THAILAND) CO.,LTD.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหา และคัดเลือกผู้ขายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อ และการวางแผนการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ จัดเก็บเอกสาร และอื่นๆที่ไดัมอบหม...

 • 17 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: SW DESIGN & CONSTRUCTION CO.,LTD.

  รายละเอียดของงาน -ดูยอดรับ-จ่ายประจำวัน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง  ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: Plast Industry Co., Ltd.

  สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหน้าไม้  อำเภอลาดหลุมแก้ว  ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท ไวซ์ คอน จำกัด

   ...อกสารการแจ้งหนี้ก่อนส่งมอบพื้นที่เช่าให้กับลูกค้า - รับแจ้งเรื่องการซ่อมแซมในส่วนต่างๆภายในโครงการ - ประสานงานกับฝ่าย ธุรการ / การตลาด - อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กับร้านค้าภายในโครงการ คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีความคิดริเริ่ม และนำเสนอสิ่งใ... 

 • 25 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: ดูโฮม ในเครืออุบลวัสดุ,dohome (ubonwatsadu)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ 2. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 2.กล้าตัดสินใจและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ 3.มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี 4.มีความทุ่มเทและเสียสละในก... 

1-6 จาก 6 ผลการ

 • 1

1-6 จาก 6 ผลการ

 • 1