13

งาน นิติกร

 • 3 วันที่ผ่านมา jobth.com

  นนทบุรี

  บริษัท: สำนักงานใหญ่ (เมืองทอง)

  1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 3. มีประสบการณ์ 5 ปี 4. มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย

 • 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  รายละเอียดของงาน 1.จัดทำสัญญามาตรฐาน รวมถึงการแก้ไขดนื้อหาของสัญญาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกรรมของฝ่ายที่ดิน เช่น สัญญาเช่าเพื่อเกษตรกรรม สัญญาเช่าทั่วไป 2.รวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงนาม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดในการทำสัญ...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: สำนักงานใหญ่

  1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - โท นิติศาสตร์ 3. มีบัตรทนายความ (มีใบอนุญาตว่าความ) 4. มีประสบการณ์ในงานกฎหมาย หรือเอกสารสัญญา อย่างน้อย 3 ปี 5. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อคิดเห็นได้เป็นอย่างดี และแก้ไข...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน - วางแผนงานการจดทะเบียนอาคารชุด - ประสานงานกับหัวหน้าโครงการต่างๆเพื่อวางแผนงานจดทะเบียนอาคารชุด - จัดเตรียมเอกสารประกอบการจดทะเบียนอาคารชุด - ติดตามเอกสารจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสาร อ.ช.5 และรายการทรัพย์ส่วน...

 • 13 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย วชิรประดิษฐ์ จำกัด

  สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ อายุไม่เกิน 35 ปี ใช้ Microsoft Office Word , Excel และ Internet ได้ ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด

  สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้...

 • 1 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด

  หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ - ทำสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัท - เจรจา ระงับข้อพิพาทกับผู้เช่าพื้นที่ขายสินค้าภายในบริษัท - สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ ~กองทุนประกันสังคม ~โบนัสประจำปี ~ปรับเงินเดือนประ...

 • 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา buddyjob.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด

  รายละเอียดงาน หน้าที่รับผิดชอบ: •ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดี แก้ปัญหา และการใช้สิทธิทางศาล รวมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมและคำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้อง •เจรจาติดตามทวงถามเพื่อให้ชำระหนี้ตามมูลสัญญา ละเมิด หรือเจรจาเพื่อชำระหนี้ •ให้ คำแนะนำกับผู้...

 • 1 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

  คุณสมบัติของผู้สมัคร ~ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ ~หากประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ~มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานคดีในการปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) จากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรั...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobpub.com

  เมืองนนทบุรี

  บริษัท: NT.GLOBAL

  ฝ่ายบุคคน งานกฏหมาย ประจำสำนักงาน สัญชาติไทย วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทำงานที่ โชคชัย4 ซอย59 ลาดพร้าว กทม.

 • 3 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: AIRA Securities Public Company Limited (บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า)

  Job Descriptions and Responsibilities ~Assist the Company Lawyer in Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues. ~Provide Legal Service in Reviewing and Drafting, contracts, Agreements and Legal Documents. Qualifications ~Bachelor or...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน - ให้คำปรึกษาแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคำสั่งและเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้ผู้บริหารทราบ - งานเอกสารสัญญาต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏ...

 • 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

   ...เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร, รัฐศาสตร์, นิติกร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 37-50 ปี มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 8 ปี ภาวะการเป็นผู้นำ... 

1-13 จาก 13 ผลการ

 • 1

1-13 จาก 13 ผลการ

 • 1