40

งาน นิติกร

 • 24 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ชลบุรี

  บริษัท: เอ ดี เฮ้าส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ นิติกร คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบควบคุมเอกสารและสัญญาทางกฏหมาย คดีแพ่ง/อาญา -รับผิดชอบการติดตามกรณีลูกค้าผิดสัญญา -ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมาย ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นตัวแทนผู้บริหารในการไกล่เกลี่...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ . คุณสมบัติเพิ่มเติม ระดับการศีกษา: ปริญญาตรี, ปริญญาโท, เนติบัณฑิต, สาขาวิชา : นิติศาสตร์, รายละเอียดเพิมเติม: คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - ประสบการณ์ทางกฎห...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กาฬสินธุ์

  บริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์

   ...ิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel ได้ เคยผ่านการฝึกงาน หรือ มีประสบการณ์ด้านกฏหมาย/นิติกร วิธีการสมัคร - สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ติดต่อ คุณเวนิช โทร : 062-201-0015,043-815414 ต่อ 16 แฟก... 

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ นิติกรรมเกี่ยวกับสัญญาเช่า, จดทะเบียนสิทธิ, ติดตามทวงหนี้, ติดต่อเจรจาลูกค้าและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ ประกันอ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: RANGER INVESTIGATION CO., LTD.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานภายใน 2. เร่งรัดติดตามหนี้สิน และดำเนินอรรถคดีในศาล 3. บังคับคดีหลังคำพิพากษา 4. ตรวจ ร่างนิติกรรมสัญญา คุณสมบัติเพิ่มเติม วุฒิปริญญาตรี ส...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน - ตรวจ ร่าง จัดทำนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจของบริษัท, รวมถึงการบังคับใช้สัญญาในแต่ละประเภท เช่น ส/ญจ้างเหมาก่อสร้าง ส/ญบริการต่างๆ ส/ญเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณา ส/ญซื้อขาย ส/ญจ้างทำของ ส/ญร่วมลงทุน สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางกะป...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ - กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆมีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย -จัดทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ - ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการให้ข้อเท็จจริงกรณีเก...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน 1. ดำเนินการกำหนดรูปแบบ เงื่อนไข ข้อตกลงในนิติกรรมสัญญาที่เป็นมาตรฐานให้ถูกต้องและบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย 2. ดำเนินการงานด้านเอกสารหนังสือมอบฉันทะ หนังสือมอบอำนาจต่างๆ ของบริษัท 3. ดำ...

 • 16 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางปะอิน

  บริษัท: ทีดีโอ มาร์เก็ต จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Slim up center

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ยกร่าง/พิจารณางานนิติกรรมสัญญา 2.ว่าความ 3.สอบสวนข้อเท็จจริงพนักงาน/ลูกจ้างตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สวัสดิการ ...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  อุทัยธานี

  บริษัท: บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

  รายละเอียดของงาน - จัดทำสัญญาและพิจารณานิติกรรมทางสัญญา, ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน - ให้คำปรึกษาข้อแนะนำทางด้านกฎหมายเบื้องต้นกับผู้บริหารและฝ่ายงานอื่นๆ - ขึ้นว่าความในฐานะบริษัทฯ ** ปฎิบัติงาน จั...

 • 18 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจร่างสัญญา ให้ความเห็น - จัดทำข้อบังคับ/ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด วิเคราะห์ปรับปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์ - ให้คำแนะนำ ตรวจติดตามการจัดเตรียมเอ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินคดีทางแพ่งอาญา (ว่าความ) - เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท - จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ - ประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่บริษัท - งาน...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ -

 • 24 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  พระนครศรีอยุธยา

  บริษัท: บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ทำหน้าที่ศึกษา เปรียบเทียบ ตรวจสอบข้อเท็จจิรงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ สถานที่ปฏิบัติงา...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์กฏหมายใหม่ เดิม เพื่อจัดทำรายงานเสนอแนะให้กับบริษัท - ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ จากกฎหมายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏฺิบัติให้กับบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงาน - เสนอ ให้ความคิดเห็น ในก...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobth.com

  นนทบุรี

  บริษัท: สนญ.อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์

  1. เพศชาย อายุ 28 - 36 ปี 2. ปริญญาตรี - โท สาขานิติศาสตร์ , เนติบัณฑิตไทย 3. มีใบอนุญาตว่าความ 4. มีประสบการณ์ในการทำคดีแพ่ง อาญา ติดต่อหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 4 5. มีพาหนะเป็นของตนเองพิจารณาพิเศษ

 • 5 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด

  หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ - ทำสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัท - เจรจา ระงับข้อพิพาทกับผู้เช่าพื้นที่ขายสินค้าภายในบริษัท - สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ กองทุนประกันสังคม โบนัสประจำปี ปรับเงิน...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน - จัดทำ ตรวจสอบ พัฒนา ปรับปรุง สัญญาทางธุรกิจต่าง ๆ หรือ ข้อตกลงความร่วมมือกับคู่ค้า รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ อาคารซันทาวเวอร์ส ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร ...

1-20 จาก 40 ผลการ

 • 1
 • 2
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 40 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า