18

งาน นิติกร

 • 10 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: Sayama Travel Group

  รายละเอียดของงาน 1. วิเคราะห์และให้ข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย เช่น สัญญาจ้างแรง สัญญาจ้างผู้รับเหมา สัญญาจ้างพนักงานขับรถ เป็นต้น -To conduct legal analysis and research on various legal matters (e.g. employee...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

  รายละเอียดของงาน - จัดทำสัญญาเช่า/ สัญญาบริการ - งานจดทะเบียน/ นิติกรรม - งานภาษีป้าย/ บำรุงท้องที่/ โรงเรือน/ ที่ดิน - การขออนุญาตต่างๆ/ การต่ออายุเอกสารต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงหลักสอง เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตร...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน 1.ดูแลการจดทะเบียนงานด้านพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2.งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร 3.งานด้านขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 4.การขออนุมัติรุ่นรหัสรถยนต์และแชสซีส์ต่อกรมสรรพสามิต 5.งานขอใบ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ปรีดา โฮลดิ้ง จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ดำเนินการด้านเอกสารฟ้องคดี รวมถึงการฟ้องคดีต่างๆ - ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา เช่น จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านจัดสรร ที่ดิน - ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริการ จัดทำสัญญาจ้าง จัดทำสัญญาซื้อขาย ฯลฯ - ร่างจดหมาย/ห...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  นนทบุรี

  บริษัท: สำนักงานใหญ่ (เมืองทอง)

  1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 3. มีประสบการณ์ 5 ปี 4. มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย

 • 3 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ และสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ภายในเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจอำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๘ ชั้น ๒...

 • 5 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด

  หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ - ทำสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัท - เจรจา ระงับข้อพิพาทกับผู้เช่าพื้นที่ขายสินค้าภายในบริษัท - สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ ~กองทุนประกันสังคม ~โบนัสประจำปี ~ปรับเงินเดือนประ...

 • 23 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

  สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ธนาคารกสิกรไทย ราษฎร์บูรณะ

  1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่มีพันธะทางทหาร 2. วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน 4. มีทักษะในการติดต่อ ประสานงานและแก้ไขปัญหา 5. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้...

 • 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา buddyjob.com

  กรุงเทพมหานคร

  รายละเอียดงาน หน้าที่รับผิดชอบ: •ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดี แก้ปัญหา และการใช้สิทธิทางศาล รวมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมและคำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้อง •เจรจาติดตามทวงถามเพื่อให้ชำระหนี้ตามมูลสัญญา ละเมิด หรือเจรจาเพื่อชำระหนี้ •ให้ คำแนะนำกับผู้...

 • 7 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ~ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจร่างสัญญา ให้ความเห็น ~จัดทำข้อบังคับ/ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด วิเคราะห์ปรับปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์ ~ให้คำแนะนำ ตรวจติดตามการจัดเตรียมเอกสารการประชุมใหญ่ ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน - วางแผนงานการจดทะเบียนอาคารชุด - ประสานงานกับหัวหน้าโครงการต่างๆเพื่อวางแผนงานจดทะเบียนอาคารชุด - จัดเตรียมเอกสารประกอบการจดทะเบียนอาคารชุด - ติดตามเอกสารจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสาร อ.ช.5 และรายการทรัพย์ส่วน...

 • 5 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

  คุณสมบัติของผู้สมัคร ~ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ ~หากประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ~มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานคดีในการปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) จากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรั...

 • 7 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: AIRA Securities Public Company Limited (บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า)

  Job Descriptions and Responsibilities ~Assist the Company Lawyer in Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues. ~Provide Legal Service in Reviewing and Drafting, contracts, Agreements and Legal Documents. Qualifications ~Bachelor or...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobpub.com

  เมืองนนทบุรี

  บริษัท: NT.GLOBAL

  ฝ่ายบุคคน งานกฏหมาย ประจำสำนักงาน สัญชาติไทย วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทำงานที่ โชคชัย4 ซอย59 ลาดพร้าว กทม.

 • 5 วันที่ผ่านมา jobpub.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส

  ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงาน (ธนาคารกสิกรไทย) ในพื้นที่ สำนักพหลโยธิน ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.00 น. - 17.30 น. 1.เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่มีพันธะทางทหาร 2.วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน 4.มีทักษะใน...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: กรุงเทพมหานคร

  1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ 3. มีประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า2ปี 4. ผ่านงานด้านการตรวจร่าง ยกร่างสัญญา 5. มีความรูู้เกี่ยวกับกฎหมายในธุรกิจวิศวกรรม และกฎหมายเเรงงาน ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

   ...เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร, รัฐศาสตร์, นิติกร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 37-50 ปี มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 8 ปี ภาวะการเป็นผู้นำ... 

1-18 จาก 18 ผลการ

 • 1

1-18 จาก 18 ผลการ

 • 1