28

งาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 • 7 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ซี-โพส จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบงานด้านการวางแผนอัตรากำลังคนและสรรหาว่าจ้าง 2. รับผิดชอบงานพัฒนาและฝึกอบรม 3. รับผิดชอบงานบริหารผลตอบแทน 4. งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ 5. งานจัดการทั่วไป 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถาน...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  ตาก

  บริษัท: แม่สอด

  1. เพศหญิง การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านทรัพยากรมนุษย์ 2. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 ปี 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ได้ดี 4. อดทนต่อแรงกดดันและมี service mindที่ดี 5. มีภาะการเป็นผู้นำสูง 6. มีความยุติธร...

 • 16 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 5ปี ขึ้นไป 2.มีความรู้ความเข้าใจ ด้านงานบุคคล อาทิเช่น 2.1งานสรรหา ว่าจ้าง 2.2การจัดการบุคคลากร 2.3ระบบสวัสดิการอาคารและสถานที่ 2.4การฝึกอบรม แรงงานต่างด้าว 2.5การจัดการเงินเดือน 2.6การแรงง...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครราชสีมา

  บริษัท: บริษัท เอกอุทัย จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2.นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์รวมถึงหลักสูตรในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา 3.กำหนดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 4.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสู...

 • 26 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ดูแลควบคุม ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ สรรหา ว่าจ้าง งานสวัสดิการ - งานค่าจ้างเงินเดือน - งานแรงงานสัมพันธ์ ให้คำแนะนำกับหัวหน้างานในการตักเตือนพนักงาน ออกหนังสือตักเตือนลงโทษทางวินัย - จัดทำแผนงานการฝึกอบรมพัฒนา เพิ่มพู...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 2. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานฝ่ายบุคคล อย่างน้อย 3 ปี 3. เป็นผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาพัฒนาองค์กร 4. มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน ในระบบ ISO...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.กำหนดให้มีแผนความจำเป็นและความต้องการทรัพยากรบุคคล วางแผนบุคลากรทั้งระยะสั้น และระยะยาวตามภารกิจของสำนักงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายขององค์กร 2.กำหนดแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การจัดให้มีการพัฒนาอง...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  นครราชสีมา

  บริษัท: บริษัท หินโบราณ จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ดูกระบวนการวางแผนอัตรากำลังคน - ตรวจสอบ ควบคุมงานทางด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ - ดำเนินการให้คำปรึกษาปัญหา และปรับปรุงวิธีการทำงานร่วมกับหัวหน้าแผนกต่างๆ - เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: Showa Regional Center (Thailand) Co.,Ltd

  รายละเอียดของงาน 1. Control and supervision of company business and develop action plan to correct the object 2. Analysis for monitoring performance improvements Team work and planning 3. Responsible for supporting President and report company...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  ขอนแก่น

  บริษัท: สำนักงานใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

  1. เพศหญิง, อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office 4. สามารถยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงานได้ 5. มีภาวะความเป็...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ระนอง

  บริษัท: Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน 1. จัดทำแผนบริหารงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฯ 2. ประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อัตรา เงินเดือน 1 ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobpattaya.net

  ชลบุรี

  บริษัท: โครงการหมู่บ้านวินสตันวิลเลจ

  ปฏิบัติงานที่ โครงการวินสตันวิลเลจ ซอยหนองกระบอก หยุดทุกวันอาทิตย์ และสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ส่งresume Email pookpick.marinegroup@gmail.com ฝ่ายบุคคล 099-8878845 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.30 - 17.00น. เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครราชสีมา

  บริษัท: STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.

   ...มีความต้องการทำงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณสวรรยา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โทร : line : i080617 วิธีการสมัคร - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครมาที่บริษัท (ถ... 

 • 5 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

   ...งาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณธนกฤต(ไก่) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โทร : 064-116-3555 Email : otwohome_02@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] ที่อย... 

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครราชสีมา

  บริษัท: STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.

   ...ลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณสวรรยา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โทร : 080-617-2271, 098-105-1183, id line : i080617 Email : starwell14_12@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้... 

 • 28 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: MIKA GROUP CO., LTD.

   ...ามตั้งใจสูง รับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆตลอดเวลา สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โทร : 02-952-3300 Email : mikagroup_06@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] ที่อย... 

 • 29 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครราชสีมา

  บริษัท: STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.

   ...Click Apply Now) - ส่งใบสมัครมาที่บริษัท (ถึงเจ้าหน้าที่สรรหา) - ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail ติดต่อ คุณ สวรรยา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd. อาคารอิ่มวิเศษ 857/1 ม.13 ถ.สุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหว... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  สุพรรณบุรี

  บริษัท: บริษัท สิริ กรีน โกลว์ จำกัด

   ...กดดันได้เป็นอย่างดี ยินดีรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โทร : 02-689-9302 , 062-498-7101 Email : siriforestry_05@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อแล... 

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ซอง อีน จำกัด

   ...ธีการสมัคร 1. สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai 2. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ติดต่อ คุณนันท์นภัส/ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ซอง อีน จำกัด 209/216 ม.3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร : 038-110-762, 087-018-0336... 

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครราชสีมา

  บริษัท: STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.

   ...Click Apply Now) - ส่งใบสมัครมาที่บริษัท (ถึงเจ้าหน้าที่สรรหา) - ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail ติดต่อ คุณ สวรรยา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd. อาคารอิ่มวิเศษ 857/1 ม.13 ถ.สุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหว... 

1-20 จาก 28 ผลการ

 • 1
 • 2
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 28 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า