41

งาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ คุณสมบัติเพิ่มเติม - สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ~ประกันสังคม ~ทุนการศึกษา ~ค่าทำงานล่วงเวลา ~ค่าตอบแทนพิเศษ ~สวัสดิการอื่นๆตรวจสุขภาพประจำปี...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ทำงานวันเสาร์ เวลา 09.00 - 10.00 น. (2 เสาร์/เดือน) หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน 1.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน 2.ทำนโยบายและแผนงานของแผนก 3.จัดทำงบประมาณของฝ่าย 4.วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุง/แก้ไข 5.ว...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เป็นต่อ โฮลดิ้ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานด้านเอกสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น ประวัติพนักงาน , งานด้านประกันสังคม , การอบรบพนักงาน ฯลฯ -จัดทำสัญญาจ้างให้กับพนักงานขององค์กร -จัดทำเงินเดือน,ค่าแรงของพนักงาน -ทำสถิติการขาดลามาสาย -ส...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร 2.พัฒนามาตรฐานตำแหน่งงาน (Job Description ) 3.กำหนดหลักเกณฑ์การวัดประเมินศักยภาพพนักงานรายตำแหน่ง 4.วัดประเมินศักยภาพ ความสามารถพนักงาน กับ ...

 • 19 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: 69/108 ซ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ10160

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุุคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 3. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปี ขึ้นไป 4. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้อย่างดี 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่โรงงานที่น...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ประจวบคีรีขันธ์

  บริษัท: บริษัท ปราณบุรี โฮเตอิ จำกัด

  สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย /หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีภูมิลำเนาที่ จังหวัดประจวบ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานด้าน HRM HRD พร้อมตรวจเช็ค งานด้านบุคคลทั้งระบบ - สรรหาบุคคลเข้ามาทำงานในองค์กร - สอบสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนส่งไปยังแผนกต่างๆ - คิดบัญชีเงินเดือนพนักงาน - ดูแลเรื่องการเข้า-ออกของพนักงาน ขา...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: RANGER INVESTIGATION CO., LTD.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบริหารจัดการงานบุคคลทั้งระบบ ฝึกอบรมพนักงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม - จบปริญญาตรีขึ้นไป - มีความสามารถในการฝึกอบรม - มีความรู้ทางด้านงานทรัพยากรณ์มนุษย์ / ธุรการบุคคล - มีความรู้ทางด้านกฏหม...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน - วางแผนงานบริหารบุคคล,ธุรการ - ติดต่อประสานงานแผนกต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลเรื่องกฎระเบียบ,วินัย,และกฎหมายแรงงาน - บริหารด้านผลตอบแทน, สวัสดิการ,แรงงานสัมพันธ์, สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน,จป.วิชาชีพ - สร...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: เบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลระบบงานฝ่ายบุคคลทั้งหมด สรรหาบุคลากร ฝึกอบรมแนะแนวข้อปฏิบัติกฎของบริษัท นำส่ง ภงด. 1 , ภงด. 1 ก , จัดทำเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 1 ก. , จัดทำนำส่งประกันสังคมทั้งระบบ, นำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมด...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ซินโนวา จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.Oversee and in charge of HR for Interbuild Solutions, in the the function of manpower planning, recruitment, retention programs, training and development, employee growth, compensation and benefits ...

 • 11 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัด

  รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบงานด้านบุคคลทั้งระบบ - วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ช...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบดูแลงานของฝ่ายบุคคลทั้งระบบ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป - ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในงานทั้งระบบของฝ่ายบุ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  สุราษฎร์ธานี

  บริษัท: บริษัทดูโฮม จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี

  1. เพศหญิง, อายุ 30 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office 4. สามารถยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงานได้ 5. มีภาวะความเป...

 • 28 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นต่อไป 2. พัฒนา ป...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เค.ที.วาย. ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

   ...่นๆ - ส่งทาง Email ให้แนบ File รูปถ่ายพร้อมรายละเอียดข้อมูล เพื่อความง่ายและได้เปรียบในการพิจารณา ติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เค.ที.วาย. ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 17 ซอย รามคำแหง 20 (แม้นเขียน 4) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางก... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  นครราชสีมา

  บริษัท: STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.

   ...มีความต้องการทำงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณสวรรยา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โทร : line : i080617 วิธีการสมัคร - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครมาที่บริษัท (ถ... 

 • 7 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครราชสีมา

  บริษัท: STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.

   ...กงานให้ทักษะความรู้สามารถที่เพิ่มขึ้น สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : สวรรยา (หญิง) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ไอดีไลน์ i080617 โทร : 080-617-2271, 098-105-1183, id line : i080617 Email : starwell14_71@trustmail.jobthai.com... 

 • 10 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท ซี.เอ็ม. 7 จำกัด

   ...ัคร สนใจสมัครงานด้วยตนเอง ส่งจดหมายประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายได้ที่ E-mail ติดต่อ คุณสุเทพ ภูมณีรัตนกุล (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) บริษัท ซี.เอ็ม. 7 จำกัด 26/58 ซอยกิ่งแก้ว 62/2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540... 

1-20 จาก 41 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 41 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า