51

งาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ศรีสะเกษ

  บริษัท: บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด

   ...รายละเอียดของงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโพนข่า  อำเภอเมืองศรีสะเกษ... 

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร 2.พัฒนามาตรฐานตำแหน่งงาน (Job Description ) 3.กำหนดหลักเกณฑ์การวัดประเมินศักยภาพพนักงานรายตำแหน่ง 4.วัดประเมินศักยภาพ ความสามารถพนักงาน ...

 • 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนบริหารงานด้านบุคลากร บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนอัตรากำลังคน พัฒนาฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพและให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานกับองค์กร ดูแลแรงงานต่างด้าว คุณสมบัติเพิ่มเติม ...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  หนองแค, ภาคกลาง

  บริษัท: บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - Managing a full range of HR functions. - Managing and controlling all HR operations, including manpower planning, recruitment, compensation & benefits, employee relations and welfare. - Reviewing...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ คุณสมบัติเพิ่มเติม - สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสังคม ทุนการศึกษา ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการอื่นๆ ตรวจสุขภ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ซินโนวา จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.Oversee and in charge of HR for Interbuild Solutions, in the the function of manpower planning, recruitment, retention programs, training and development, employee growth, compensation and benefits...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ดีคอนซีท จำกัด

  เวลาทำงานอื่น หยุดเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ด้านแผนงาน 1.1 วางแผน พัฒนา และนำกลยุทธ์ทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาปฏิบัติให้เกิดผล รวมไปถึงนโยบาย หรือวิธีการคัดเลือก และว่าจ้าง กฎระเบียบ การให้คำปรึกษา อัตร...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท เอเซียแพ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - กำหนดนโยบายการบริหารและกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร มนุษย์ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท - ควบคุมดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีสมร...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับนโบบายฝ่ายบริหารมาจัดทำแผนงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร 2.กำหนดแผนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัและให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและติดตามผลการปฏ...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สรรหาว่าจ้างพนักงาน 2.งานสวัสดิการ 3.ค่าจ้างและเงินเดือน 4.พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม ทำเงินเดือน/สถิติ...

 • 16 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส.ไอ.พี. สยามอินเตอร์แปซิฟิค จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • 20 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท วี.คาร์โก จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร/แรงงานสัมพันธ์/จัดทำKPI/ระบบISO คุณสมบัติเพิ่มเติม ขยัน อดทนสามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหาเฉพราะหน้าได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์งานในด้านสรรหาบุคลากรฝ...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เซน(ไทยแลนด์) จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการลาต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 25,000-35,000 บาทขึ้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ หญิง อายุ30 ขึ้น...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท ทูบี มาร์เก็ตติ้ง จกำกัด

  รายละเอียดของงาน บริหารงานฝ่ายบุคคลและงานธุรการได้ทั้งระบบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลำลูกกา  ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรร...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ขอนแก่น

  บริษัท: บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น หยุดเสาร์เว้นเสาร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การบริหารจัดการฝึกอบรม (Training Management) 2. Competency Management 2.1การประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency Evaluation) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำปี 3. HR Audit...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พูลวรลักษณ์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของบริษัท -จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการทำงานให้กับพ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ขอนแก่น

  บริษัท: บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.กำหนดแผนกลยุทธ์แผนกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเมืองเก่า  ...

 • 20 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บ้านบึง

  บริษัท: บริษัท ซิงต่า สดีลคอร์ด(ไทยแลนต์)จํากัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.การสรรหาบุคลากร/การจ้าง 2.ดูและรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 3.การวางแผนฝึกอบรมพนักงาน 4.งานเกี่ยวกับการซื้อประกันภัยให้แก่พนักงานไทยและทําวีซ่าให้แก่พนักงานต่างชาติ 5.งานอื่นๆที่เ...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปากเกร็ด

  บริษัท: บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบดูแลในงานบุคคล และธุระการสำนักงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสังคม เงินโบนัสตามผลงาน ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน สวัสดิการอื่นๆ ...

1-20 จาก 51 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 51 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า