13

งาน ผู้จัดการโครงการ Project Manager

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ควบคุม ดูแล การดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงลาดยาว  ...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครศรีธรรมราช

  บริษัท: บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

   ...ูง 20 ปีขึ้นไป -มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3-5 ปีขึ้นไป -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และ Auto CAD ได้ดี -มีภาวะผู้นำ มีความอดทนต่อแรงกดดัน -มีความสามารถบริหารจัดการโครงการได้ดี -สามารถปฏิบัติงานที่หน่วย... 

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บุรีรัมย์

  บริษัท: บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

   ...ารสำนักงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, อาคารแนวราบขนาดใหญ่ 4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 5. ใช้โปรแกรม Microsoft Project และสื่อสารทางอีเมล์ได้ 6. สามารถทำงานเป็นทีมและควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ สามารถแก้ไขปัญหาการทำงานเฉพาะหน... 

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท โพลีเมอร์ มาสเตอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 วางแผนควบคุมงานติดตั้งให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด 2 ควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายที่ได้รับ 3 วางนโยบายระดับไซต์งาน โครงการ และบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 4 ตรวจสอบการติดตั้งให้ตรงตามแบบและ...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท คิวด็อท ซีสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติเพิ่มเติม ~ มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงรายวัน โบนัสรายปี

 • 22 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า M & E CONTRACTOR ออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมงาน ระบบไฟฟ้า สื่อสาร ปรับอากาศ และ สุขาภิบาล CONSTRUCTION SYSTEM ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป คุณสมบัติเพิ่มเติม ...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )

   ...คุณสมบัติเพิ่มเติม -มีความรู้ในการถอดแบบ -มีทักษะในการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Ms.Office, Ms-Project, Auto Cad -สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี -มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่า... 

 • 2 วันที่ผ่านมา thaijob.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เบสท์ แวลลู (ประเทศไทย) จำกัด

   ...ในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินโครงการ หรือในกรณีของลูกค้า ที่มักจะเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบเขตงาน Project Manager จะต้องมีความสามารถที่จะต่อรองเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพรวมของโครงการ • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศ... 

 • 27 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท ซัคเซ็ส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุม ดูแล วางแผน จัดทำแผนงานโครงการและ บริหารงานก่อสร้างภายในโครงการ - จัดการโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพแผนที่วางไว้ และแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด คุณสมบัติเพิ่ม...

 • 27 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนแผนงานและวางแผนการทำงานทั้งโครงการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 2. จัดทำงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง 3. ประสานงานกับOffice โดยเฉพาะผู้ออกแบบ จัดซื้อ 4. ตรวจสอบเอกสาร Payment ผ...

 • 19 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางละมุง

  บริษัท: บริษัท เอ.เจ. ทวิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  พระนครศรีอยุธยา

  40000 บาท

  บริษัท: บริษัท สเปเชียล บิซิเนส จำกัด

  รายละเอียดของงาน ควบคุมงานระบบ (Mechanical Work) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาล งานระบบดับเพลิง และงานระบบอื่นเช่น สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพยอม  ...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เบสท์ แวลลู(ประเทศไทย) จำกัด

   ...ในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินโครงการ หรือในกรณีของลูกค้า ที่มักจะเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบเขตงาน Project Manager จะต้องมีความสามารถที่จะต่อรองเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพรวมของโครงการ 6. สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิ... 

1-13 จาก 13 ผลการ

 • 1

1-13 จาก 13 ผลการ

 • 1