9

งาน ผู้จัดการโครงการ Project Manager

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้บริหารควบคุมงานก่อสร้าง โครงการอาคารขนาดใหญ่ (แนวราบ) และอาคารสูง (มากกว่า 20 ชั้น) คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. เพศชาย อายุ 40 - 45 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 3. มีความรู้ในพื้นฐานงานด้า...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด

   ...จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปี ด้าน Project Management / Project Coordination หากเคยมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่เป็นธุรกิจก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความร... 

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครศรีธรรมราช

  บริษัท: บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

   ...ูง 20 ปีขึ้นไป -มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3-5 ปีขึ้นไป -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และ Auto CAD ได้ดี -มีภาวะผู้นำ มีความอดทนต่อแรงกดดัน -มีความสามารถบริหารจัดการโครงการได้ดี -สามารถปฏิบัติงานที่หน่วย... 

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนแผนงานและวางแผนการทำงานทั้งโครงการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 2. จัดทำงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง 3. ประสานงานกับOffice โดยเฉพาะผู้ออกแบบ จัดซื้อ 4. ตรวจสอบเอกสาร Payment ผู้รับ...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  พระนครศรีอยุธยา

  บริษัท: บริษัท สเปเชียล บิซิเนส จำกัด

  รายละเอียดของงาน ควบคุมงานระบบ (Mechanical Work) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาล งานระบบดับเพลิง และงานระบบอื่นเช่น 1. ออกแบบระบบ(Mechanical Work) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาล งานระบบดับเพลิง 2. ทำใบเสนอราคา ,...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )

   ...ร คุณสมบัติเพิ่มเติม -มีความรู้ในการถอดแบบ -มีทักษะในการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Ms.Office, Ms-Project, Auto Cad -สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี -มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่า... 

 • 29 วันที่ผ่านมา jobth.com

  บุรีรัมย์

  บริษัท: ถนนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์, บางใหญ่ จ.นนทบุรี, บางนา กรุงเทพฯ

  1. 1. เพศชาย อายุ 40 - 45 ปี 2. 2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 3. 3. มีความรู้ในพื้นฐานงานด้านโครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบวิศวกรรม 4. 4. มีประสบการณ์งานที่ปรึกษา (Consult) ผ่านงานอาคารขนาดใหญ่ (แนวราบ) และอาคารสูง (มากกว่า 20 ชั้น) มา...

 • 28 วันที่ผ่านมา jobpub.com

  เมืองนนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

  - รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณ 1. เพศชาย 2. อายุ 30ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โยธา เครื่องกล หรือวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล ขึ้นไป 4. ประสบการณ์ ด้านควบคุมก...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีซ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด

  รายละเอียดของงาน - บริหารงานโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรให้เป็นไปตามนโยบาย ตารางเวลา คุณภาพ และต้นทุนที่กำหนดไว้ - แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่หน้างาน - ตรวจสอบและประสานงานการทำงานของผู้รับเหมา - รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงานก่อสร้างประจำเดือน ...

1-9 จาก 9 ผลการ

 • 1

1-9 จาก 9 ผลการ

 • 1