2

งาน ผู้จัดการโครงการ Project Manager

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีซ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด

  รายละเอียดของงาน - บริหารงานโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรให้เป็นไปตามนโยบาย ตารางเวลา คุณภาพ และต้นทุนที่กำหนดไว้ - แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่หน้างาน - ตรวจสอบและประสานงานการทำงานของผู้รับเหมา - รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงานก่อสร้างประจำเดือน ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: โครงการต่าง ๆ

   ...บการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไปในการบริหารงานก่อสร้างโครงการ 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (MS Office, MS Project ,AutoCAD) 5. มีทักษะในการบริหารโครงการและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. สามารถสื่อสารภาษาอักฤษได้เป็นอย่าง... 

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1