25

งาน ผู้ช่วยเภสัชกร

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  11000 - 13000 บาท

  บริษัท: ห้างขายยาม้าทอง

  รายละเอียดของงาน ทำทุกอย่าง ในร้านยา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระส...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำร้านขายยา คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศหญิง มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยา รักงานบริการ ขยันอดทนซื่อสัตย์ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ยูแคร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นงานบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ยา, อาหารเสริม, เวชสำอางค์ และ อุปกรณ์การแพทย์ ให้กับลูกค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม มีประสบการณ์ขายยา วิตามิน เวชสำอาง และสินค้าเพื่อสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สว...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่วยจัดยา และจ่ายยาให้กับคนไข้ - ดูแลห้องยา สต็อคยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดทำรายงานด้านเภสัชตามที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศหญิง อายุไม่เ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท ยูแคร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ยา อาหารเสริม วิตามิน เวชสำอาง และ อุปกรณ์การแพทย์ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ มาตรฐานตามกระทรวงแรงงานกำหนด

 • 2 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

  รายละเอียดของงาน 1.จัดเตรียมจัดเก็บยา/เวชภัณฑ์ แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานต่างๆที่ออเดอร์มาให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง  ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเวชภััณฑ์ตามใบสั่งยา แก่ผู้ป่วยให้ถูกต้อง 2.จัดและจ่ายเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานในโรงพยาบาลตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 3.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรง)

  เวลาทำงานอื่น เวรเช้า 08.00 - 20.00 น. / เวรดึก 20.00 - 08.00 น. ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์วันหยุด 3 วันต่อสัปดาห์ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดยา , key ใบสั่งยา , ติดฉลากยา , ลงบันทึกข้อมูลการเปิดใช้ยา,ตรวจรับยา และอื่นๆ คุณสมบัติเพิ่มเติม สามาร...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobpub.com

  ปทุมธานี

  16000 - 18000 บาท

  บริษัท: ร้านเจริญภัสรเภสัช คลอง 2

  ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำร้านขายยา คุณสมบัติ 1. วุฒิปริญญาตรี 2. อายุไม่เกิน 30 ปี เพศหญิง 3. หากมีประสบการณ์ทำงานร้านขายยามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบ 1. ทำงาน 12.00-21.00 หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 2. ดูแลความเป็นระเบียบของชั้นวางสินค้าที่ได้รับมอ... 

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลจัดยาตามที่เภสัชกรสั่ง ทำงานภายใต้การดูแลของเภสัชกร สามารถทำงานเข้าขึ้นเวรได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  10000 - 15000 บาท

  บริษัท: ร้านขายยา บลูโพชั่น

  รายละเอียดของงาน ช่วยหยิบยา-เขียนฉลากยา, บันทึกข้อมูลประวัติลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงหัวหมาก  ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ยูแคร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า งานบริการ ภายในร้านกับลูกค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม -เพศหญิง / ชาย -วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 – ปริญญาตรี -อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป -ลักษณะงาน เป็นงานบริการให้คำแนะนำเ...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท ยาดรัก จำกัด

  รายละเอียดของงาน แนะนำสินค้าและบริการประจำ shop สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสาขา บางปู,ปากน้ำ,เปาโลสมุทรปราการ,บางพลี,ราม2,บางกะปิ จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติ...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ร้านยา

  1. 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 2. 2.ละเอียด รอบคอบ 3. 3.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 4. 4.ซื่อสัตย์ ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ

 • 19 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปากเกร็ด

  บริษัท: บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดยาและเวชภัณฑ์ได้ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ยาทั่วไป 2. จัดเตรียมยาใส่ตะกร้ายาให้เภสัชกรตรวจสสอบ 3. นำส่งยาและเวชภัณฑ์ให้หน่วยงานต่างๆ จัดเตรียมและเติมยาและเวชภัณฑ์เพื่อพร้อมใช้ 4. รับเรื่องและปร...

 • 26 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: โรงพยาบาลวิภาวดี

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดยาตามรายการที่แพทย์สั่งให้ถูกต้อง -แบ่งบรรจุยาตามประเภทต่างๆ -เก็บยา สั่ง stock พร้อมเช็คจำนวน -เช็คยาที่ใกล้ exp 6 เดือน แต่ละเดือนรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -จัดระเบียบ การเก็บรักษายาให้พร้...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ยูแคร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ยา อาหารเสริม และ เวชสำอาง ให้กับลูกค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม กมีประสบการณ์ผ่านงานขาย,ธุรกิจค้าปลีก,ร้านขายยา,หรือมีความรู้เกี่ยวกับยา อาหารเสริม หรือ เวชสำอาง หรือ ผ่านงานห้อ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แอ็บโซลูท เทคโนวัน จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ืผู้ช่วยเภสัชกร,พนักงาานขาย,พนักงานส่งเสริมการขาย เพศหญิง ชาย มีประสบการณ์การขายยาจะพิจารณา เป็นพิเศษ กรณีไม่มีประสบการณ์ สามารถส่ง เรียนฟรี พร้อมใบประกาศ เรียน 12 ครั้ง วันหยุด ทำงานว...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ยูแคร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นงานบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ยา, อาหารเสริม, เวชสำอางค์ และ อุปกรณ์การแพทย์ ให้กับลูกค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศหญิง / ชาย ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีภาวะความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ยูแคร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานบริการให้คำแนะนำยา อาหารเสริม เวชสำอางค์ และอุปกรณ์การแพทย์ แก่ลูกค้า 2.รับสินค้าและจัดเรียงสินค้า 3.เบิกสินค้า และตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้า 4.เช็คสต็อคสินค้า 5.งานแคชเชียร์ คุณสมบัต...

1-20 จาก 25 ผลการ

 • 1
 • 2
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 25 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า