21

งาน พนักงานซ่อมบำรุง

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: Ruamkumchai

  รายละเอียดของงาน ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องปรับอากาศ งานไฟฟ้า และงานซ่อมบำรุงทั่วไป สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระ...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท เอ็น.เอ็น.สกายเทรด จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องจักร - ดูแล รักษา สภาพเครื่องจักรให้พร้อมในการปฏิบัติงาน - แก้ไขซ่อมบำรุงกรณีที่เครื่องจักรมีปัญหา คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังค...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: กลุ่มบริษัทพระนคร

  สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอ แอล เค พรีซิชั่น เวอร์ค จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านไฟฟ้า ท่อ ประปา แอร์ ซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศชายอายุ 24 ปีขึ้นไป - วุฒิปวส.สาขาช่างกลโรงงาน,เทคนิตอุตสาหกรรม,เทคนิคการผลิต,ช่าง...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร คุณสมบัติเพิ่มเติม -ชาย อายุ 25 -32 ปี -การศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขา เครื่องกล , ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า -มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า , เครื่องกล สวัสดิ...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลตรวจเช็ค อาคารสถานที่ งานระบบไฟฟ้า/ปะปา/โทรศัพท์ และสามารถตรวจสอบสนับสนุนงานเครื่องมือเครื่องจักร งานโครงสร้างต่างๆได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชาย อายุ 23-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาข...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม วุฒิการศึกษาระดับปวช.-ปวส.สาขาเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มึความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต และมีความรับผิดชอบ...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ศิรินเอสเตท จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความสามารถในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและประปาภายในอาคาร สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันชีวิต สวัสดิการอื่นๆ - ...

 • 20 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: โปรเฟสชั่นแนลแวคคัมพาร์ทเนอร์ส

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท มิดแลนเน็กซ์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ทำงานใกล้มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ บางนา สมุทรปราการ บางบ่อ คุณสมบัติเพิ่มเติม มีที่พักอาศัยใกล้มหาวิทยาลัยABACบางนา (สมุทรปราการ บางบ่อ)บางเสาธง เป็นช่างซ่อมบำรุงทั่วไป สาม...

 • 19 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางปะอิน

  บริษัท: ทีดีโอ มาร์เก็ต จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท นิทซู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  รายละเอียดของงาน -ควบคุมระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานภายในสถานที่ทำงาน สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองเตย  ...

 • 13 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักรของโรงงาน - ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร,อุปกรณ์ซ่อมบำรุง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - สามารถขับรถได้ - ใช้โปรแกรม Microsoft...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไพร์ม อิมเมจ พลัส จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านงานซ่อมบำรุง งานประปา งานไฟฟ้า โทรศัพท์ งานเครื่องกลและงานปูน คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ ประกันสังคม, โบนัสประจำปี, วันพักร้อน, วันหยุดนขัตฤกษ์ ...

 • 28 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา ภายในอาคารและรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสหกรรมเหมราช(เก่า) ตำบลบ่อวิน  ...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  หนองแค, ภาคกลาง

  บริษัท: TOTO (Thailand) Co.,Ltd

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บำรุงรักษาระบบ HVAC และระบบอื่น ๆ ในโรงงาน 2. บำรุงรักษาห้องอบ Fast Dryer, Ceramic dry 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 20-30 ปี 2....

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปากเกร็ด

  บริษัท: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น สามาระทำงานเข้ากะได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานระบบ ไฟฟ้า ประปา อาคาร คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถทำงานเข้ากะได้ สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobbkk.com

  ศรีราชา

  บริษัท: บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประเมินและดำเนินการซ่อมแซมอาคารและสถานที่ - รับผิดชอบงานด้านการบำรุงรักษาทั่วไป เช่น ประปา/ไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/อาคารสถานที่ - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา รวมถึงการขอใบเสนอราคา การเทียบราคาและค...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: Qualimer Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน 1.รับผิดชอบในกระบวนการวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าซ่อมงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองใหญ่  ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: SFC Excellence

  รายละเอียดของงาน -ซ่อมเครื่องจักรของฝ่ายบรรจุและผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลปากคลองบางปลากด  ...

1-20 จาก 21 ผลการ

 • 1
 • 2
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 21 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า