44

งาน พนักงานธุรการบัญชี

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท มิดแลนเน็กซ์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเอกสารต่างๆภายในออฟฟิต บันทึกสมุดบัญชี เปิดบิล วางบิล สแกนเอกสาร ส่งโทรสาร ปริ้นเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม ขยัน อดทน ทนแรงกดดันสูง ซื่อสัตว์ ตรงต่อเวลา ...

 • 16 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: จรัญสนิทวงศ์ 12

  1. - เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 30 ปี 2. - จบการศึกษาระดับ ปวช ,ปวส , ปริญญาตรี สาขาบัญชี 3. - ขยัน ตั้งใจทำงาน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในการทำงาน 4. - สามารถพิมพ์สัมพัศได้ ทำงานด้านเอกสารได้ดี 5. - ทำงาน 5 วัน...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: จี เอ็ม เจเนอเรทส์

  เวลาทำงานอื่น หยุดเสาร์เว้นเสาร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ เปิดบิลใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบเบิกสินค้า และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.สามารถใช้โปรแกรม Word,Excel ได้ 2.สามารถใช้โปรแกรม Business plus ได้จะพิจารณาเป็นพิ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: K.STONE CORPORATION

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ • ลงบันทึก ออกเอกสารใบกำกับภาษี ใบวางบิลเก็บเงินต่างๆ ใบเสร็จ • ทำบัญชีขั้นต้น ตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป • ดูแล Petty Cash ของบริษัท • ยื่นประกันสังคม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.ง.ด.3/53 • ทำรายงานย...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท กิบไทย จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานเกี่ยวกับการออกบิล คุณสมบัติเพิ่มเติม - อายุ 21 - 30 ปี - เพศ หญิง - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ - ประสบการณ์ 0-2 ปี ขึ้นไป - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี - สามารถแก้ไขป...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ยูเนียน แอ็สโซซิเอทส์ (ไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - มีใจรักงานบริการ งานขาย  มีความกระตือรือล้นในการทำงาน รอบคอบ ขยัน - ส...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานธุรการ ด้านบัญชี จัดการเอกสาร ทำรายงาน บัญชีพื้นฐาน รายรับ รายจ่าย ทำงานที่สำนักงาน พันธุ์พิทย์พลาซ่า ประตูน้ำ จันทร์-ศุกร์ 10.00-19.30 คุณสมบัติเพิ่มเติม มีพื้นฐานทางบัญชี สาม...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสาร,ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง - จัดเก็บข้อมูลและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้เรื่องเงินสดย่อย การคิดต้นทุน - สามารใช้ Program Express คุณสมบัติเพิ่มเติม - ประสานงาน...

 • 11 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท ฮันชิน (ประเทศไทย) จำกัด

  รายละเอียดของงาน - บันทึกข้อมูลทางบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสามโคก  ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เค.เอส.เอ็ม.เมทัล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการทำงานคนขับรถ และดูแลการเบิกจ่ายค่าบำรุงรักษารถบรรทุก คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ โบนัสประจำปี

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อาร์ทีเอช อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -บันทึกรายการขาย -Up statement และเช็คเงินเข้า-ออก -เช็คเงินโอนธนาคาร -เช็คตรวจสอบใบกำกับภาษี -สรุปภาษีขาย -ติดต่อประสานงานประกันสังคม คุณสมบัติเพิ่มเติม - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเอกสารบัญชีลูกหนี้ เช่น เอกสาร Invoice คุณสมบัติเพิ่มเติม - สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ -

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท จักรวาล อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำเอกสาร 2. เป็นพนักงานประจำ มีเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความกระตือรือร้น รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบงาน...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำเอกสารด้านงานขายและงานบริการ 2.จัดทำเอกสารด้านรับ-จ่าย 3.จัดทำและนำส่ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4.สรุปรายเดีอน และ ติดตามลูกหนี้และเจ้าหนี้ 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 6.ทำง...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  15000 บาท

  บริษัท: Art Martin (Thailand) Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน - วางบิล และจัดทำใบเสร็จรับเงิน ติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการยิ่งเจริญ 2 ซอย A ตำบลบางพลีใหญ่  ...

 • 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ภัครดีไซน์ แอนด์ เอนจิเนียร์ริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานด้านเอกสารติดต่อประสานงานวางบิล รับเช็ค จ่ายเช็คผู้รัเหมา ทำเรื่องตั้งเบิกค่างวดงานรับเหใาจกแต่งภายใน คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แดนสมิทธิ์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำเอกสารและประสานงานกับทุกฝ่ายดูแลเอกสารต่างๆและพิมเอกสาร คุณสมบัติเพิ่มเติม มีผู้ใหญ่ค้ำประกัน ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน วิสัยทัศดี คิดบวก รับผิดชอบสูง สวัสดิการ ~ ประกันสังคม

 • 13 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเอกสารการรับจ่ายเงิน ใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี - จัดชุดเอกสารรับชำระหนี้ ชุดวางบิล - คีย์รับชำระ - ออกใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษี - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - วุฒิ ปวช. ,...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สตาร์ 360 (ประเทศไทย) จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ดูแลจัดเก็บเอกสาร การวางบิล สถานที่ปฏิบัติงาน ทำงานจันทร์ - ศุกร์ แขวงลุมพินี  ...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: TPS Construction & Consultants Co.,Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำPAYMENTส่งยอดให้บัญชี 2.แยกใบกำกับภาษีส่งบัญชี 3.ตัดยอดการเบิกจ่ายในโปรแกรมสำเร็จ Express 4.ประสานงานภายในแผนกบัญชีและแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.ทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชีและทาง Siteงาน คุณ...

1-20 จาก 44 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 44 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า