4

งาน พนักงานบัญชีลูกหนี้

 • 2 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: อาคารสิรินรัตน์ ถ.พระราม4

  1. 1.ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในส่วนของบัญชีลูกหนี้ 2. 2.จบปริญญาตรีด้านการบัญชี หรือ การเงิน 3. 3.อายุ 25 ปีขึ้นไป 4. 4.สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายภายในเวลาที่กำหนด 5. 5.มีทักษะการติดต่อประสานงานกับลูกค้า 6. 6.หากสามารถสื...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ดูแลบัญชีด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้ - บันทึกเงินเข้า-ออกในระบบ - ออก Invoices และบันทึกในระบบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 2 ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobpattaya.net

  ชลบุรี

  บริษัท: เอ็ม ไอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

  พนักงานบัญชีลูกหนี้ ( Accounts Receivable) หลายอัตรา คุณสมบัติ : -เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไปสาขาบัญชีการเงิน  หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีลูกหนี้ โรงแรมและรีสอร์ท ไม่ต่ำกว่า 3  ปี -มีคว... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  พระนครศรีอยุธยา

  บริษัท: F-tech MFG. (Thailand) Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน พนักงานบัญชีลูกหนี้ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ - บันทึกข้อมูล Sale Invoice - จัดทำรายงานภาษีขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ - บันทึกข้อมูล Purchase Invoice... 

1-4 จาก 4 ผลการ

 • 1

1-4 จาก 4 ผลการ

 • 1