13

งาน พนักงานบัญชีลูกหนี้

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการขายให้ตรงกับเงิื่อนไข จัดทำเอกสารวางบิลและติดตามการรับชำระเงินจากลูกหนี้ บันทึกบัญชีการรับชำระเงิน ตรวจสอบการทำเอกสาร ประสานงานต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเต...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อินเตอร์เทรดพาร์ท จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - โทรตามลูกค้าเรื่องการจ่ายบัญชื - โทรหาลูกค้าตามออเดอร์ - เก็บเรียงบิล คุณสมบัติเพิ่มเติม - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ - สามารถใช้เครื่องสำนักงานได้ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีบุค...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เวลเท็ค เฮลธ์แคร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารประกอบการขาย วางบิลและรับเงิน 2. จัดทำบันทึกรายวันรับ , รายวันทั่วไป 3. ทำรายงานยอดคงเหลือด้านสินทรัพย์ เช่น ลูกหนี้การค้า 4. ดูแลงานด้านการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ 5. จัดทำรายงานภ...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส พี เค มาร์เกตติ้ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบัญชีลูกหนี้ งานเอกสารต่างๆ ติดต่อประสานงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express หากมีประสบการณ์...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ทีด้า เทค จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ดี - ติดตามการชำระหนี้จากลูกค้าที่ครบกำหนดการชำระเงิน - ติดตามเช็คและควบคุมเช็ครับจากลูกค้า - ตรวจสอบ STATEMENT BANK ประจำวันเพื่อเช็คเงินโอนเข้า - จัดทำเอก...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Wine Connection Co., Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขาย และรายวันรับ 2. จัดทำรายงานภาษ๊ขาย 3. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ - เงินเดือน+Service Charge/Incentive+...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: เค.อี.รีเทล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลในส่วนการคำนวณส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญากับผู้เช่า 2. บันทึกยอดขายประจำวันของผู้เช่าแต่ละรายตามความรับผิดชอบ เพื่อกระทบยอดขายกับร้านค้า ทุกสิ้นเดือน 3. คำนวณส่วนแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายทุกสิ้น...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Chan Sin Thavee Co., Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตามทวงหนี่้ลูกค้า เมื่อครบกำหนดลูกค้า วางบิลเก็บเช็คลูกค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้, การเงินต่างๆ ของบริษัทฯ - ดูแลงบประมาณ - ดูแลภาษี -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ อย่างน้อย 2 ปี มีความซื่อสัตย์ ต...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ติดตามทวงหนี้ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ หญิง/ชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ จะ...

 • 23 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ยิปมั่นเทค จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ติดตามสถานะลูกหนี้ 2.บันทึกตัดรับชำระในระบบexpress 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ตั้งใจทำงงาน 2.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ตรงต่อเวลา...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท เพอริดอนน่า จำกัด

  รายละเอียดของงาน บัญชีเจ้าหนี้ (1 อัตรา) สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง  ...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลบัญชีด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้ - บันทึกเงินเข้า-ออกในระบบ - ออก Invoices และบันทึกในระบบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี - มีประสบการณ์งานบัญชี...

1-13 จาก 13 ผลการ

 • 1

1-13 จาก 13 ผลการ

 • 1