13

งาน พนักงานบุคคล

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บันทึกเวลาการมาทำงาน การลาหยุดงาน ฯลฯ จากเครื่องสแกนนิ้วของพนักงาน 2. สรรหาพนักงาน 3. คำนวณค่าจ้าง , ประกันสังคม , ภงด. 1 4. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ร...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับสมัครงาน/ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตั้งตารางกะเวลาทำงาน บันทึกข้อมูลประวัติพนักงานใหม่เข้าระบบ ติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองค์กร ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม...

 • 18 วันที่ผ่านมา jobth.com

  สุพรรณบุรี

  บริษัท: อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี

  ช/ญ อายุ25-30ปี ป ตรี ทรัพยากรมนุษย์. หรือ บริหารงานบุคคล มีใบขับขี่ ต้องขับรถพาคนงานต่างชาติไปต่อบัตรที่จ สุพรรณและกรุงเทพได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บ้านใกล้ อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำเอกสารบุคคล ประกันสังคม ยานพาหนะ รับสมัครบุคลากร ฯลฯ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป เกณฑ์ทหารแล้ว ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ การศึกษา ปวช. ขึ้นไป สวัสดิการ ไม่ระบุ สว...

 • 18 วันที่ผ่านมา jobth.com

  ร้อยเอ็ด

  บริษัท: โฮมโปร ร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

  ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -ผ่านงานด้านการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 2 ปี -มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน -สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานด้านฝึกอบรม - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานด้านสรรหาว่าจ้าง - งานด้านค่าจ้าง/ค่าแรง - งานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์  และบร...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหาพนักงาน , งานฝึกอบรม , งานประกันสังคม คุณสมบัติเพิ่มเติม -ผ่านงานบุคคลมา 1-3 ปี -เคยผ่านงานระบบ ISO -มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ -มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สวัสดิการ ไม่ระบุ สวั...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ศรีสะเกษ

  บริษัท: โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

  รายละเอียดของงาน งานธุรการทั่วไปประจำสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโพนข่า  อำเภอเมือ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อินเตอร์เทรดพาร์ท จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหา/ว่าจ้าง เงินเดือนพนักงาน ประกันสังคม ภาษี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถใช้โปรแกรม Winspeed ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ (08.45 - 17.45 น.) ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหา/ตรวจสอบเงินเดือน/ดูแลการเบิกจ่ายให้พนักงาน - งานบันทึกประวัติพนักงาน - กิจกรรมแรงงานสัมพันธิ์ - งานธุรการทั่วไป คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันสุ...

 • 27 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายบุคคล ในด้านเอกสาร และถ้ามีความรู้เรื่อง ISO , KPI หรือมีประสบการณ์ตำแหน่ง DCC มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถทำงานตามคำสั่งได้ดี และ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  รายละเอียดของงาน -รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS 2.บันทึกข้อมูลสำหรับการคำนวณเงินเดือนพนักงานสาขา 3.ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ 4.ดูแล ตรวจสอบข้อมูลการปฎิบัติงานของพนักงานสาขาในระบบเวลาการมาทำงาน 5.จัดทำข้...

1-13 จาก 13 ผลการ

 • 1

1-13 จาก 13 ผลการ

 • 1