7

งาน พนักงานบุคคล

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สุพรรณบุรี

  บริษัท: Home Product Center (Public) Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน 1. งานสรรหาบุคลากร 2. ตรวจสอบเงินเดือน 3. จัดทำเบิกจ่าย 4. ดูแลสวัสดิการพนักงาน 5. กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 6. งานธุรการทั่วไป สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อัตรา เงิ...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  รายละเอียดของงาน -รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง -รับผิดชอบงานสวัสดิการต่างๆของบริษัท -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบั...

 • 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำเอกสารบุคคล ประกันสังคม ยานพาหนะ รับสมัครบุคลากร ฯลฯ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป เกณฑ์ทหารแล้ว ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ การศึกษา ปวช. ขึ้นไป สวัสดิการ ไม่ระบุสวัสดิการอ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานด้านฝึกอบรม - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานด้านสรรหาว่าจ้าง - งานด้านค่าจ้าง/ค่าแรง - งานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์  และบริหารทร...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS 2.บันทึกข้อมูลสำหรับการคำนวณเงินเดือนพนักงานสาขา 3.ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ 4.ดูแล ตรวจสอบข้อมูลการปฎิบัติงานของพนักงานสาขาในระบบเวลาการมาทำงาน 5.จัดทำข้...

 • 4 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด

  คุณสมบัติของผู้สมัคร ~ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ~ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้งานใหม่ ทำงานที่่บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด เลขที่ 1/14-16 ซ.ธนาคารกรุงเทพ ถ.เสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 หมายเหตุ : ผู้สนใจกรุณาส...

 • 26 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จำกัด

  รายละเอียดของงาน - เตรียมเอกสารการสมัตรงาน - ดูแลเรื่องเอกสารบุคลากรในบริษัท - ติดต่องานเอกสารทางราชการ - งานแรงงานต่างด้าว สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 12,0...

1-7 จาก 7 ผลการ

 • 1

1-7 จาก 7 ผลการ

 • 1