26

งาน พนักงานฝ่ายบุคคล

 • 11 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ศรีเจริญภัณฑ์ พริ้น แอนด์ แพ็ค จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาบุคคลเพื่อเข้าทำงาน / สัมภาษณ์เบื้องต้น / ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ -รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมของพนักงาน -บันทึกข้อมูลพนักงาน การเข้างาน ขาด,ลา,สาย -ดูแล รับผิดชอบงาน และจัดทำเอกสารตามนโยบายของบ...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: TSG intergard

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำประกันสังคม คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ซี.เอ็ม.วู้ด โปรดักท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดเงินเดือน อบรมพนักงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม 1 มีความขยัด อดทน มีทัศนคติที่ดี 2 ซื่อสัตย์ สุจริต 3 รักองค์กร 4 มีวินัย สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ เงินเดือนประจำ

 • 18 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ลำลูกกา

  บริษัท: เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ • Responsible for Time Attendant • Responsible for Admin Task • Responsible for Hiring Document • Manage Payroll and SSO and TAX • Others as assignment คุณสมบัติเพิ่มเติม • Thai Nationality...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานการลงโฆษณา 2.รวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร คัดเลือกเบื้องต้น 3.เป็นคนกลางในการติดต่อผู้สมัคร ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน 5.บันทึกเวลาเข้า...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง

  บริษัท: บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานในแผนกทรัพยากรมนุษย์ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี- ประเมินผลการทำงานประจำปี เพื่อพิจารณาปรับเงินเดือนทุกปี- กอ...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ในการจัดทำเงินเดือน - สามารถใช้โปรแกรม Business plus ได้ - จัดทำเงินเดือน/ค่าจ้าง ภงด.1 ประกันสังคม - ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ - มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานและ มีความละเอียดรอบคอบ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางพลี (อำเภอ)

  บริษัท: บริษัท ส.รัตนวานิช จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน, การดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน, การลงโทษพนักงาน, การดูแลสวัสดิการแล...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตำบลแพรกษา  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  เขาย้อย

  บริษัท: บริษัท อินเตอร์เทรดพาร์ท จำกัด

  เวลาทำงานอื่น หยุดเสาร์เว้นเสาร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินสรรหาพนักงาน/คัดเลือกบุคลาการ/จัดทำเอกสารพนักงาน - แนะนำระเบียบต่างๆของบริษัทฯ/ความปลอดภัยต่างๆของบริษัทฯ/แก่พนักงานใหม่ - ตรวจสอบการบันทึกเวลามาทำงานประจำวันของพนักงาน/รวมรวมร...

 • 13 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท นิธิตา จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสถิติ ขาด ลา มาสายของพนักงานขาย(PC)ในสาขาที่รับผิดชอบ 1.ดูแลงานสวัสดิการพนักงานขายในสายงานที่รับผิดชอบ 2.งานประสานงานฝ่ายขายด้านบุคลากรขายประจำสาขา 3.งานเอกสารและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำสถิติพนักงาน,คนงาน,เงินเดือน,ค่าจ้างเเรงงาน, คิดค่าแรงคนงาน.ประกันสังคม,ดูแลสวัสดิการ,กฎระเบียบบริษัท, หากมีประสบการณ์เรื่องแรงงานต่างด้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ ...

 • 23 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัทศิลาตาก อินดัสตรี้ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเรื่องงานฝ่ายบุคคล คุณสมบัติเพิ่มเติม มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ 1.สวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกำหนด 2.ทำงานครบ 10 มีโบนัสให้ 100...

 • 20 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: เคซีเพลส

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลพนักงาน เก็บข้อมูลพนักงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน

 • 19 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ

 • 26 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ - งานสรรหาว่าจ้าง/ - งานเงินเดือนสวัสดิการและค่าตอบแทน(ใช้Excel) - มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และแรงงานสัมพันธ์ - บริหารจัดการด้านธุรการงานบุคคล อ...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: ฟอร์เวิร์ดพลัส

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหา ฝึกอบรม กฎระเบียบ ความปลอดภัย แจ้งเข้า - แจ้งออกประกันสังคม ติดต่อหน่วยงานราชการ แรงงานด่วงด้าว ตรวจสอบคุณภาพงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม Recruiting, training...

 • 11 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด,บริษัท ที. เค. เอช. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลของบริษัท ได้แก่ งานด้านสรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน งานพัฒนา่บุคลากร งานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี...

 • 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ซีเอส. เมทอล จำกัด

  รายละเอียดของงาน อบรมพนักงาน,รับโทรศัพท์,ทำเอกสารเกี่ยวกับ ISO สถานที่ปฏิบัติงาน Amata Nakorn Industrial Estate ตำบลหนองขาม  ...

1-20 จาก 26 ผลการ

 • 1
 • 2
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 26 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า