14

งาน พนักงานฝ่ายบุคคล กรุงเทพมหานคร

 • 11 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ศรีเจริญภัณฑ์ พริ้น แอนด์ แพ็ค จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาบุคคลเพื่อเข้าทำงาน / สัมภาษณ์เบื้องต้น / ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ -รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมของพนักงาน -บันทึกข้อมูลพนักงาน การเข้างาน ขาด,ลา,สาย -ดูแล รับผิดชอบงาน และจัดทำเอกสารตามนโยบายของบ...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: TSG intergard

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำประกันสังคม คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ • Responsible for Time Attendant • Responsible for Admin Task • Responsible for Hiring Document • Manage Payroll and SSO and TAX • Others as assignment คุณสมบัติเพิ่มเติม • Thai Nationality...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานการลงโฆษณา 2.รวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร คัดเลือกเบื้องต้น 3.เป็นคนกลางในการติดต่อผู้สมัคร ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน 5.บันทึกเวลาเข้า...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ในการจัดทำเงินเดือน - สามารถใช้โปรแกรม Business plus ได้ - จัดทำเงินเดือน/ค่าจ้าง ภงด.1 ประกันสังคม - ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ - มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานและ มีความละเอียดรอบคอบ...

 • 13 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท นิธิตา จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสถิติ ขาด ลา มาสายของพนักงานขาย(PC)ในสาขาที่รับผิดชอบ 1.ดูแลงานสวัสดิการพนักงานขายในสายงานที่รับผิดชอบ 2.งานประสานงานฝ่ายขายด้านบุคลากรขายประจำสาขา 3.งานเอกสารและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา...

 • 23 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัทศิลาตาก อินดัสตรี้ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเรื่องงานฝ่ายบุคคล คุณสมบัติเพิ่มเติม มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ 1.สวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกำหนด 2.ทำงานครบ 10 มีโบนัสให้ 100...

 • 20 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: เคซีเพลส

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลพนักงาน เก็บข้อมูลพนักงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน

 • 19 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ

 • 26 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ - งานสรรหาว่าจ้าง/ - งานเงินเดือนสวัสดิการและค่าตอบแทน(ใช้Excel) - มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และแรงงานสัมพันธ์ - บริหารจัดการด้านธุรการงานบุคคล อ...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลจัดการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำค่าจ้าง/เงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ ดูแล สวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน จัดทำข้อมูลสถิติการทำ งานของพนักงาน สรุปราย...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไดนาซิส จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการอื่นๆ - ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - โบน...

 • 25 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานประกันสังคม, สวัสดิการ, ดูแลกฎระเบียบ, คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ เงินเดือนประจำ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าโทร...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไอเดีย คัลเลอร์ส จำกัด

  รายละเอียดของงาน - จัดหาบุคลากรตามที่บริษัทต้องการรวมถึงทำการสัมภาษณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงท่าข้าม  ...

1-14 จาก 14 ผลการ

 • 1

1-14 จาก 14 ผลการ

 • 1