4

งาน พนักงานฝ่ายบุคคล กรุงเทพมหานคร

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด

  รายละเอียดของงาน - สรรหาและคัดเลือกพนักงาน - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน - ทำเงินเดือนของพนักงานและ OT - ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ทองเฮง สโตน โปรดักท์ จำกัด

  สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามที่ตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง จบการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี วิธีการสมัคร - สมัครผ่านปุ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ยูมา ออโต้พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  รายละเอียดของงาน ทำเงินเดือน ทำประกันสังคม สรรหา ว่าจ้าง ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 ตามที่ตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไ...

 • 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไฮเปอร์ ริช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

  รายละเอียดของงาน - จัดทำเอกสารบันทึกเวลาเข้า – ออก ขาด/ลา/มาสาย และโอที ของพนักงานทุกคน - Update เว็บ Job ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร / ค้นหาพนักงาน , เรียกสัมภาษณ์งาน - ทำเอกสารใบลาพนักงานเก่า-ใหม่ - จัดทำฐานข้อมูลพนักงานเก่า – ใหม่ / พนัก...

1-4 จาก 4 ผลการ

 • 1

1-4 จาก 4 ผลการ

 • 1