2

งาน พนักงานฝ่ายบุคคลPayroll

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด

   ...- มีความรู้ด้านการสรรหาว่าจ้าง , การจัดทำข้อมูลพนักงานและดูแลสวัสดิการของพนักงาน - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Payroll ได้เป็นอย่างดี- มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี วิธีการรับสมัครงาน : หากมีความสนใจและมั่นใจในความสามารถว่าเ... 

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด

   ...ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ เพื่อนร่วมงาน - สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE , PowerPoint - สามารถใช้งานโปรแกรม Payroll ได้ สวัสดิการ ประกันสังคม เงินโบนัสตามผลงาน สวัสดิการอื่นๆ ประกันสังคม บ้านพัก ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำป... 

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1