18

งาน วิศวกรสิ่งแวดล้อม

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครราชสีมา

  บริษัท: บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง คุณสมบัติเพิ่มเติม - สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคและ...

 • 19 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าทราย  ...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Envisign Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน - ศึกษารายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมทั่วไป ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำมาตรการแก้ไขป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA IEE SIA HIA EHIA ประเภทโครงการท่อส่งก๊าซฯ โครงการสายส่งไฟฟ้า โครงการอา...

 • 26 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบ,เขียนแบบและกำหนดรายละเอียดของงานออกแบบสิ่งแวดล้อม 2. กำหนดรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์และแนวทางในการปฏิบัติ 3. ทำการประมาณราคา 4. ติดตามผลการออกแบบ ทำการทดสอบและวัดผลการทำงานของระบบ รวมทั้งจ...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: เขตบึงกุ่ม - ถนนนวมินทร์

  1. 1.เพศชาย / หญิง 2. 2.อายุ 28 ปีขึ้นไป 3. 3.มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป 4. 4.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 5. 5.จบปตรี.สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6. 6.มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง 7. 7.สามารถเดินท...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  พังงา

  บริษัท: Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd

  รายละเอียดของงาน - ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพรุใน  ...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้ประเด็นสิ่งแวดล้อม และการประเมินระดับนัยสำคัญ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เก...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อีอีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ 0-5 ปี ในการออกแบบงานระบบสิ่งแวดล้อม ด้านต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาลในอาคาร ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำดี. ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ดีแอล อีเอ็นที จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) Supervise and coordinate project 2) Quantity Survey 3) Estimation & Prepare business proposal 4) Quality Assurance and Quality control 5) Shop drawing Preparation 6) Manage all constructive...

 • 24 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น วันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนหยุดเต็มวัน ส่วนวันเสาร์สัปดาห์อื่นๆทำงานครึ่งวันตั้งแต่ 8.00 - 12.00 น หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ คิดราคา ควบคุมหน้างาน คุณสมบัติเพิ่มเติม วิศวกรรมสิงแวดล้อม หรือ วิศวกรรมเครื่องกล ขับรถยนต...

 • 27 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำประปา น้ำรีไซเคิล เขียนออโต้แคท คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ประกันสังคม ~สวัสดิการอื่นๆค่าน้ำมันรถ (กรณีเดินทางในการทำงาน), โบนัสประจำปีตามผลประกอบกา...

 • 17 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส ทีม เอ็นไวโรเทค จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร ระบบท่อ ระบบไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบผลิตน้ำประปา ของโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง คุณสมบัติเพิ่มเติม - ติดต่อ-ประสานงานกับฝ่ายโครงการ , ลูกค้า ได้ดี ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมระบบสุขาภิบาลและระบบบำบัดมลพิษ น้ำ ,อากาศ ,กากอุตสาหกรรม - ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ,ผู้ควบคุมระบบบำบัดฯ - ผ่านการฝึกอบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดฯ - กิจกร...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แอร์เซฟ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และงานวิชาการอื่นๆ งานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาในด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ย...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำรายการคำนวณและออกแบบรายละเอียดงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบอาคาร ทั้งระบบประปา ระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย - มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในงานระบบประกอบอาคาร - มีความสนใจในการประกอบวิชาชีพทา...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานด้านระบบประกอบอาคาร Low Rise & High Rise Building คุณสมบัติเพิ่มเติม # เพศชาย # วุฒิ ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # ประสบการณ์ด้านงานระบบประกอบอาคารสูง ...

 • 19 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: En-Technology Consultant Co. Ltd

  รายละเอียดของงาน 1.ควบคุมระบบการนำกากอุตสาหกรรมมาทำเชื้อเพลิงผสมประเภทของแข็งและของเหลว (Liquid Blending and solid Blending System) และระบบรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมประเภท อื่นๆ ภายในโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสำโรง  ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  จันทบุรี

  บริษัท: บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ควบคุมดูแลระบบบำบัดมูลฝอย,ระบบคัดแยกพลาสติก - ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - มีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดจันทบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อั...

1-18 จาก 18 ผลการ

 • 1

1-18 จาก 18 ผลการ

 • 1