10

งาน วิศวกรสิ่งแวดล้อม

 • 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: Clean Water (Thailand) Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน ออกแบบ ควบคุมการเดินระบบ ควบคุมการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย และ ระบบผลิตน้ำประปา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  อุดรธานี

  บริษัท: Thai Wah Public Company Limited

  รายละเอียดของงาน *Waste water treatmentplanning and management *Supervise team and solve problem *Support documents and deal with concerned department สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อัตรา เง...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน ศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แอร์เซฟ จำกัด

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาในด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป 4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด

  สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบ...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นนทบุรี

  บริษัท: Envicare Co., Ltd

  รายละเอียดของงาน ออกแบบ ประมาณราคา ตรวจสอบ ควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรีไซเคิลน้ำเสีย สถานที่ปฏิบัติงาน ถนน รัตนาธิเบศธิ์ -ราชพฤกษ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 1 16,000-20,000 คุณสมบั...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปราจีนบุรี

  บริษัท: Surapon Foods Public Company Limited

  รายละเอียดของงาน - ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานให้ปฎิบัติงานตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม - รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการ - ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ...

 • 24 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: SUT Global Co., Ltd.

   ...ผู้สมัคร เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 26 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการพลังงาน, วิศวเครื่องกล, วิศวกรสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รักในการทำงานวิจัยและพัฒนา สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ พร้อมที่จะเรียนรู... 

 • 16 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: สำนักงานใหญ่ (63,65 ซ.พัฒนาการ 66 ถ.พัฒนาการ )

   ...ศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องกล,วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรโยธา,วิศวกรสิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป 4. มีการแก้ปัญหาเฉพาะได้ดี 5. มีการต... 

 • 22 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  อุบลราชธานี

  บริษัท: บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

   ...รมต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ ++วิศวกรผลิต ++วิศวกรเคมี ++วิศวกรเครื่องกล ++วิศวกรไฟฟ้า ++วิศวกรเครื่องมือวัด ++วิศวกรสิ่งแวดล้อม -การปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตามสายอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -การควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาต... 

1-10 จาก 10 ผลการ

 • 1

1-10 จาก 10 ผลการ

 • 1