6

งาน วิศวกรสิ่งแวดล้อม

 • 18 วันที่ผ่านมา jobth.com

  อุดรธานี

  บริษัท: บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด

  1. ไม่จำกัดเพศ 2. อายุระหว่าง 21 - 40 ปี 3. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ 5. มีความรู้ด้านการจัดการ / การควบคุมสิ่งแวดล้อม 6. ถ้ามีใบ...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  จันทบุรี

  บริษัท: บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ควบคุมดูแลระบบบำบัดมูลฝอย,ระบบคัดแยกพลาสติก - ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - มีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดจันทบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อั...

 • 10 วันที่ผ่านมา thaijob.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท นีโอ ไดแด็กติค จำกัด / บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

  ดูแล ควบคุม วางแผน ออกแบบ ระบบบำบัดบ่อขยะ - เพศชาย - อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือ วิศวกรรมสิ่ง แวดล้อม - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี - สามารถไปทำงานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีได้

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ปราจีนบุรี

  บริษัท: Surapon Foods Public Company Limited

  รายละเอียดของงาน - ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานให้ปฎิบัติงานตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม - รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการ - ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แอร์เซฟ จำกัด

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาในด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป 4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: สำนักงานใหญ่ (63,65 ซ.พัฒนาการ 66 ถ.พัฒนาการ )

   ...ศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องกล,วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรโยธา,วิศวกรสิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป 4. มีการแก้ปัญหาเฉพาะได้ดี 5. มีการต... 

1-6 จาก 6 ผลการ

 • 1

1-6 จาก 6 ผลการ

 • 1