30

งาน หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบริหารงานด้านคลังพัสดุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ เงินโบนัสตามผลงาน สวัสดิการอื่นๆ สวัสดิการการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานและครอบครัว , มีโบน...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ไทรน้อย, นนทบุรี, ภาคกลาง

  บริษัท: บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานคลังสินค้า เบิกรับ จ่าย วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป -ดูแลงานจัดส่ง คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี ขับโฟล์คลิฟท์ได้จะพิจารณาพิเศษ สวัส...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  12000 บาท

  บริษัท: บริษัท ทานิโอะ ไทย จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ดูแลลังสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปู  ...

 • 17 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • 19 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: Thai S.S. Refractory Ltd., Part

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก บริหารพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด บริหารการจัดเที่ยวขนส่งสินค้า ปริมาณ น้ำหนัก ให้เหมาะสม จัดทำ-ตรวจสอบเอกสาร การบันทึกรับ-จ่ายสินค้าในคลัง ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมและบริหารจัดการ งานด้านคลังสินค้า 2.ควบคุมและวางแผนงาน ด้านการจัดส่งสินค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ 1.ชุดฟอร์มพนักงาน 2.โบนัสประจำปี 3....

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส 39 ฟิช มาร์เกต จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน ควบคุมงานคลังสินค้าทั้งระบบ ทั้งของสด ของแห้ง ควบคุมสต๊อกได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม ต้องเคยงานคลังสินค้าของซุปเปอร์มาร์เกตมาเท่านั้น สามารถเริ่มงานได้ท้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน การรับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งคุณภาพและปริมาณ ตรวจสอบการเบิก-จ่ายควบคุมการตรวจนับสต็อค จัดทำรายงานสรุปผลเกี่ยวกับฝ่ายคลังสินค้าทั...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท เอเซีย โมเดิร์น แพ๊ค จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสินค้า 2. รับ – จ่าย สินค้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจนับ เพื่อรับสินค้าให้ถูกต้อง 4. ควบคุมstockสินค้าและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 5. สรุปรายงานสินค้าใ...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท แก้วปราการ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุม ดูแล พื้นที่คลังสินค้า และสินค้า ตามระบบการจัดการคลังสินค้าเพื่อควบคุมสินค้าคงคลังให้ถูกต้องและมีคุณภาพ 2.ควบคุม ดูแล การเคลื่อนย้ายและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องเอกสารการสั...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  12000 - 15000 บาท

  บริษัท: บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ตรวจรับสินค้าเข้าคลัง สถานที่ปฏิบัติงาน ใกล้ BTS บางหว้า แขวงบางจาก  ...

 • 15 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สามพราน

  บริษัท: บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • 18 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อี.แอนด์ วี. จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับจ่ายสินค้าในเเผนกคลังสินค้า - ดูเเลความเรียบร้อยในคลังสินค้า - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีภาวะความเป็นผู้นำ - สามารถเข้างานเป็นกะได้ ...

 • 17 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: Sunee Industrial Plastic Co.,Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • 18 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารพื้นที่คลังสินค้า อย่างประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแล การเบิกจ่าย สินค้า อย่างถูกต้อง ควบคุม ดูแล การโหลดสินค้าขึ้นตู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริหารทีมงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม กระตือรือ...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลระบบการจัดเก็บ ระบบการรับ-จ่ายสินค้า - บริหารพื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - บริหารตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพดี และจัดส่งให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตรงเวลา - ดูแลตรวจสอบงานด้าน...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางพลี (อำเภอ)

  บริษัท: มหานครมิทอลจำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายและการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป พร้อมทั้งดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและการตรวจนับสต็อกสินค้า ตลอดจนการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้า เพื่อให้การจัดการค...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลินิก จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารพื้นที่การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย - ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - จัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบสินค้าก่อน...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบการรับเข้า จัดเก็บ จ่าย วัสดุช่วยการผลิต เครื่องปรุง สินค้าสำเร็จรูป สินค้าพร้อมขาย พัสดุต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองกิ่ว  ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด

  รายละเอียดของงาน - บริหารจัดการสินค้าในคลัง หรือในสโตร์ได้เป็นอย่างดี สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงพลับพลา  ...

1-20 จาก 30 ผลการ

 • 1
 • 2
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 30 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า