18

งาน หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางพลี (อำเภอ)

  บริษัท: SUTEE DISHED HEADS AND METALFORM CO.,LTD.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบ ดูแลพนักงานในคลังสินค้า สรุป Report Inventory ทุกเดือน ดูแล Stock คงคลัง คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ประกันสังคม ~เงินโบนัสตามผลงาน ~ประกัน...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีทักษะในการสื่อสาร มีภาวะเป็นผู้ืนำ มนุษย์สัมพันธ์ดี - มีความรู้ด้านธุรกิจประเภท ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ( พิจารณาพิเศษ ) - มีประสบการณ์ในตำแห...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารคลังสินค้าสำเร็จรูป - บริหารการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปสู่จุดขายสินค้า - บริหารจัดการ การเช็คสต็อคที่คลังสินค้าและจุดขาย - ดูแลเจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สามารถขับรถยนต์ได้ - มีประสบการณ์...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางพลี (อำเภอ)

  บริษัท: บริษัท เอ็นพีพี ฟูดส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลตรวจสอบสินค้าในสต๊อก - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายบัญชี - คียร์ข้อมูล - เช็คสต๊อก คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี - จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. - มีความด้านอ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส 39 ฟิช มาร์เกต จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน ควบคุมงานคลังสินค้าทั้งระบบ ทั้งของสด ของแห้ง ควบคุมสต๊อกได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม ต้องเคยงานคลังสินค้าของซุปเปอร์มาร์เกตมาเท่านั้น สามารถเริ่มงานได้ท้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ~ประก...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: Sunee Industrial Plastic Co.,Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนจัดออเดอร์ในการส่งสินค้า -จัดทำรายงานข้อมูลการรับ-ส่งสินค้า -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -บริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติเพิ่มเ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท โกลเด้น ฟิลเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงาน ด้านโลจิสติกส์ / คลังสินค้า / เช็คสต็อคสินค้า และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. สามารถพูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้ 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ สวัสดิการ ~ประกันสัง...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนกควบคุมคลังสินค้า ดูแลการจัดเก็บ เบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ประกันสังคม ~สวัสดิการอื่นๆ1. รถรับส่งพนักงาน บริเวณใกล้บริษัท 2. หอพักพนั...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารด้านการเงินของแผนก - สรุปค่าใช้จ่ายของแผนก - สรุป Budget คงเหลือของแผนก - ควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนก 2. จัดทำเอกสารของแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง - รายงานการจัดส่งสินค้า - สรุปเลขไมล์รถ ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ฮาฮามา จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บตุ๊กตา -ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บตุ๊กตา -ควบคุมและจัดการตุ๊กตาให้พร้อมต่อการจัดส่งให้แต่ละสาขา -ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับ-ส่งตุ๊กตากับสาขาอื่นๆ ที่เกี...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลระบบการจัดเก็บ ระบบการรับ-จ่ายสินค้า - บริหารพื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - บริหารตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพดี และจัดส่งให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตรงเวลา - ดูแลตรวจสอบงานด้านเอกสา...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท แก้วปราการ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. ควบคุม ดูแลพื้นที่คลังสินค้า และสินค้า ตามระบบการจัดการคลังสินค้า เพื่อควบคุมสินค้าคลคลังให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ 2. ควบคุม ดูแล การเคลื่อนย้ายและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเอกสารการสั่งซื้อของลูกค้า 3. จัดท...

 • 19 วันที่ผ่านมา jobth.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บางบัวทอง

  1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป 2. สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และรถโฟร์คลิฟต์ได้ 3. มีประสบการณ์บริหารจัดการคลังสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารมาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ปราจีนบุรี

  บริษัท: Thai Stainless Steel Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน ควบคุมดูแล การเบิกจ่าย รับเข้า สินค้าสำเร็จรูป วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมั...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารจัดการและพัฒนา ระบบคลัง สินค้าสำหรับวัตถุดิบ / สินค้าระหว่างผลิต / วัสดุและบรรจุภัณฑ์ รวมถึง สินค้าสำเร็จรูป ให้มีประสิทธิภาพสามารถรายงานได้ถึงวัสดุและบรรจุภัณฑ์ รวมถึง สินค้าสำเร็จรูป ให้มีประสิทธิภาพสามารถรายงานได้ถึง...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลินิก จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารพื้นที่การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย - ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - จัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบสินค้าก่อนทำกา...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: บริษัท อี เอส อี อินดัสตรี้ส์ (ไทย) จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบ / สินค้าสำเร็จรูปตามระบบ FIFO LIFO - จัดเตรียมและดูแลเรื่องความปลอดภัยในการจัดเก็บวัตถุดิบ / สินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมการจัดเตรียมงานและจัดส่งงานตาม ORDER ของลูกค้า - รับผิดชอบในการจัดเตรียมงาน ส่ง...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobpub.com

  เมืองสมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด

  จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับงานคลังสินค้า ดูแล ควบคุม จัดการ งานในแผนกคลังสินค้า (วัตถุดิบ/สินค้าสำเร็จรูป) ควบคุมดูแล บริหารจัดงานงานจัดส่งสินค้า บริหารจัดการ stock ภายในบริษัทฯ

1-18 จาก 18 ผลการ

 • 1

1-18 จาก 18 ผลการ

 • 1