17

งาน หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

 • 7 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ราชบุรี

  17000 บาท

  บริษัท: บริษัท ลักกี้สตาร์วีฟวิ่งพลัส จำกัด

   ...รายละเอียดของงาน หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน... 

 • 12 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: บริษัท ไทยนิสเซ่ ลามิเนชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและควบคุมการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร,จัดทำแผนการบำรุงรักษาประจำปี *** หมายเหตุ เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป *** คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอ...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท คิวเอ็มเอ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานด้านระบบซ่อมบำรุงภายในโรงงานทั้งหมด คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน บริการรถรับส่งพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย มีเวลากา...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน -วางแผนซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงแสมดำ  ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท นายไล้ทรานสปอร์ต (1995) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับด่วนมาก ! บริหารจัดการงานในฝ่ายซ่อมบำรุงทั้งหมด (เป็นงานบริหารไม่ใช่งานซ่อมโดยตรง) - มีประสบการณ์ในงานซ่อมมาก่อน,หรือมีประสบการณ์บริหารจัดการอู่ซ่อมรถทำงานในอู่รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็น...

 • 24 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กระทุ่มแบน

  บริษัท: บริษัท ว่องไท พริ้นติ้ง พลาส จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรโรงแผ่น -ควบคุมการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ฯลฯ คุณสมบัติเพิ่มเติม -มีความรู้,ความเข้าใจมาตรฐานระบบ ISO สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ -...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างคุมเครื่องจักร ฝ่ายผลิต ช่างซ่อมเครื่องจักร เครื่องบรรจุผงลงซอง เช่น กาแฟ นมผง เครื่องบรรจุเม็ดลงซอง เช่น นมอัดเม็ด เครื่องบรรจุแคปซูลลงแผง เครื่องจักรอื่นๆ งานอื่นๆที่ได้รั...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บ้านโพธิ์

  บริษัท: วูเทคไทย จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน - จัดทำรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุง - สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ค่ายานพาหนะ

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ • ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร • ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน • บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...

 • 24 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นครหลวง

  บริษัท: กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานซ่อม สร้าง และบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสถานที่ และงานโยธาอื่นๆ ให้กับ KS & KSW จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance - PM) เครื่องจักร ...

 • 20 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เเละ การซ่อมบำรุงเครื่องจักร - พิจารณาและอนุมัติแผนประจำปี - ควบคุมดูแลการบำรุงรักษา และ การซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ดูเเลการจัดหา และ...

 • 25 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไทยมาสเตอร์ คัลเลอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป - งานไฟฟ้าต่างๆ ภายในโรงงาน - ซ่อมเครื่องจักร - ระบบ ISO 9001 - บริหารจัดการภายในฝ่ายซ่อมบำรุง คุณสมบัติเพิ่มเติม ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านผู้รับผิดชอบอนุรักษ์พลังง...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลงานด้านบริการ และซ่อมบำรุง 2.วางแผนการทำงานในการบริการ และซ่อมบำรุง 3.ควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท 5.ทำสรุปรายงานผ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการซ่อมบำรุง - งานซ่อมบำรุงระบบไฟ/เครื่องจักรกลโรงงาน รอก เครน อาคารสถานที่ (ซ่อมบำรุงตามตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง) ด้านการบำรุงรักษา - บำรุงรักษาระบบไฟ/เครื่องจักรกลโรงงาน รอก เครน อาคารสถานที...

 • 28 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบในการประสานงานด้านงานซ่อมบำรุงและงานระบบกับส่วนงานซ่อมบำรุงของออฟฟิศเมทสาขาต่างๆ • ควบคุมค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊สให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด • สอนงานและให้คำแน...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สุราษฎร์ธานี

  บริษัท: เกาะเต่า คาบาน่า

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางนโยบายที่เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอาคารสถานที่ ภายในกิจการของ รีสอร์ททั้งหมด 2. วิเคราะห์วางแผนเพื่อหาจุดบกพร่อง และพัฒนาการ ดำเนินง...

 • 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: Manpower Co., Ltd. (Thailand-Eastern Seaboard Branch)

   ...in Plastic / Injection / Mold 4.Injection Plant Manager ---Samutsakorn / Ayutthaya / Petchaburi --- 80-100K--- 5.หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ฉีดพลาสติก 6.QC Engineer (CMM) - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานplasticจากเครื่อง Injection - สามารถ ใช้เครื่อง CMM (... 

1-17 จาก 17 ผลการ

 • 1

1-17 จาก 17 ผลการ

 • 1