64

งาน เจ้าหน้าที่การตลาด

 • 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobpub.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด

  ติดต่อประสานงานลูกค้า ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย มีเป้าหมาย ด่วนต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 ตำแหน่ง ทำหน้าที่ติดต่อประสานกลุ่มเป้าหมาย แนะนำบริการของบริษัท ชอบติดต่อประสานงาน มีทักษะด้านการขาย Telesales จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ... 

 • 7 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ขอนแก่น

  บริษัท: บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  รายละเอียดของงาน -เสนองานขายสินค้าและเสนองานโครงการให้หน่วยงานราชการ และผลักดันยอดขายให้ได้ -ประสานงานกับหน่วยงานราชการ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามตกลง ...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด

  รายละเอียดของงาน เสนอสินค้าเข้าตลาดในประเทศไทย เปิด-ปิดการขาย บริหารฐานลูกค้า ทำรายงานสรุปการขายและรายงานผลการทำการตลาด 1.เปิดตลาดติดต่อกับบริษัทอื่นๆได้ 2.พัฒนายอดขายโดยการเพิ่มจำนวนร้านค้า รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิม (ติดต่อทางโทรศัพท์, Email...

 • 11 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน 1. เข้าพบดีลเลอร์ทั้งในส่วนของผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไขและสร้างเสริมความสัมพันธ์ 2. จัดทำรายงานปัญหาและอุปสรรคในการขยายงาน รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษ...

 • 26 วันที่ผ่านมา jobth.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบางพลี

  1. เพศหญิง 2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขานิเทศศาตร์ 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

 • 2 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Cinerent (Thailand) Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน - มี service mind รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี - มีทักษะการนำเสนอ/บรรยาย - มีบุคลิกภาพดีและสามารถประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี - มีความสามารถในการเจรจาต่อรองกับลูกค้า - สามารถออกปฏิบัติงาน นอกสถานที่ทำงาน และต่างจังหวัดได้ ...

 • 16 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.ไบรท์ มาร์เก็ตติ้ง

  รายละเอียดของงาน -ปฎิบัติงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ -วางแผนกิจกรรมทางการตลาดประจำปี -ติดต่อประสานงานลูกค้าภายใน - ภายนอก -จัดทำข้อมูลลูกค้า -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวั...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - สรุปรายงานด้านยอดขาย - Support งานด้านเอกสาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง อำเภอพานท...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: รามคำแหง 30

  1. • เพศ หญิง อายุ 21-35 ปี 2. • ไม่จำเป็นต้องมรประสบการณ์ 3. • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด พาณิชยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. • มีความสามารถในการใช้ Computer, Internet, Facebook,...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: R.K.Housing and Space Co.,Ltd.

  รายละเอียดของงาน - ดูแลรับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับห้างต่างๆ ในการขอพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งบู้ธเล็ก และ BigBooth ทั้งภายในห้าง – อาคาร ต่างๆ - ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมภายในสาขา (Thank You Party) พร้อมเสนอแนะรูปแบบการจัดงานในแต่ละครั...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: GDT Property

  รายละเอียดของงาน -จัดเตรียมงานด้านโฆษณาสินค้าคอนโดมิเนียม -จัดหาช่องทางทางการตลาด -ติดต่อ ประสานงาน กับช่องทางการตลาดเพื่อลงโฆษณา -วิเคราะห์ สรุป รายงาน ด้านการตลาดประจำเดือน สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหา...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เอ็น อาร์ ณรงค์ กรุ๊ป จำกัด

  รายละเอียดของงาน ผลิตภัณฑ์ คือ ข้าว , น้ำดื่ม , ขวดพลาสติก - ทำบิลส่งสินค้าประจำวัน - วางแผนการจัดส่งสินค้า - สรุปรายงานประจำสัปดาห์ - นำเสนอสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ และ ภายในบริษัท - รับ Order ติดต่อประสานงานขาย - จัดทำข้อมุล เพื่อนำเสนอ...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน - ติดต่อประสานงาน - ดูแลสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้เป็นไปตามแผน และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุ...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: บริษัท พร็พเพอร์ตี้แมทช์เมเกอร์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 2. ประสานงานและจัดทำสื่อโฆษณา กับสื่อต่างๆ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ฯ วารสารฯ คลื่นวิทยุ โทรทัศน์ และ websites ฯลฯ 3. วางแผนทางการตลาดและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย / ติดตามค...

 • 29 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  เชียงใหม่ (จังหวัด)

  บริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนแก้วดีไซน์

  รายละเอียดของงาน -สามารถวางแผนการตลาด เพื่อส่งเสริมการตลาดได้ - สามารถติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - สามารถดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ -สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท สถานท...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobth.com

  นครสวรรค์

  บริษัท: สาขานครสวรรค์

  1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุ 24 - 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ระดับปริญาตรี ขึ้นไป 4. มีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยรถยนต์ 2 ปี ขึ้นไป 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้...

 • 18 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สุรินทร์

  บริษัท: Theone Supercenter

  รายละเอียดของงาน วางแผนกลยุทธ์ การตลาด ( ค้าปลีก / ค้าส่ง ) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อัตรา เงินเดือน 1 ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง จบปริญญาตรี มีประสบกาณ์ ...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน -บริหารจัดการเอกสาร สัญญา และปฏิบัติการด้านสินเชื่อเช่าซื้อ -เขียนรายงานสรุปข้อมูลลูกค้าเพื่อนำเสนอพิจารณาสินเชื่ิอเช่าซื้อ -งานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหา...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  รายละเอียดของงาน • แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด • งานธุรการภายในสาขา สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 1 12,000 - 14,000 คุณสมบัติ...

 • 25 วันที่ผ่านมา jobth.com

  สุราษฎร์ธานี

  บริษัท: สำนักงานสุราษฎร์ธานี

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ทางการตลาดอย่างน้อย 1-3 ปี 4. มีความรู้ด้าน Marketing Analysis จะได้รับการพิจารณาพิเศษ 5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุป...

1-20 จาก 64 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 64 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า