191

งาน เจ้าหน้าที่การตลาด

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางละมุง

  บริษัท: บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เจ้าหน้าที่การตลาด 1. รับโทรศัพท์ลูกค้าติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท 2. ประสานงานติดต่อกับเจ้าที่ขาย 3. จัดทำและเก็บเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ใบเสนอราคา 2. ผู้ช่วยผจก. QC ...... 

 • 20 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN

   ...าทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ . คุณสมบัติเพิ่มเติม เปิดรับสมัครงานด่วน จำนวนหลายอัตรา 1. เจ้าหน้าที่การตลาด - ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกียวข้อง - มีประสบการณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.เ... 

 • 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด(สำนักงานใหญ่)

  รายละเอียดของงาน - วิเคราะห์วางแผนการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมด สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงหัวหมาก  ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาด - ประสานงาน Supplier และหน่วยงานราชการและภายในองค์กร - หาป้ายโฆษณา Billboard และดูแลการวางป้าย/ออกแบบ - มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการเพิ่มช่องทางการหาลูกค้า และก...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ตงไฮ่เซรามิค จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ดูแลงานด้านการตลาด การขาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางบอน  เขตบางบอน  ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  พระประแดง

  บริษัท: บริษัท เอแอนด์พีสยาม นีโอ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแผนการตลาด โฆษณา และอื่นๆเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของฝ่ายขาย สร้างสคริปต์โฆษณาที่มีประสิทธิภาพผ่านสื่อต่างๆ ปรับปรุงการส่งเสริมการขายสอดคล้องกับนโยบาย สร้างแผนพัฒนาการตลาด รักษาความสัมพั...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - การพัฒนาธุรกิจ จัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ , Event Marketing , Warehouse Sales - งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับสื่อต่าง ๆ ดูแลการผลิตสื่อ - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท สยามราชธานี จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำเอกสารการคำนวนราคา เพื่อเสนอราคา - ทำเอกสารเงื่อนไขรายละเอียดของงานส่งแผนกที่เกี่ยวข้อง - ดูแลข้อมูลด้านการขาย - ประสานงานเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อติดตามลูกค้า - จัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกั...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น หยุด 2 เสาร์ต่อเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีทักษะในการสื่อสารทั้ง คำพูด การเขียน และการนำเสนองาน 2.รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ๆ 3. มีประสบการณ์ในสายงานการตลาด ไม่น้อยกว่า 3 ปี 4.สามาร...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำการตลาดออนไลน์ - ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์ของบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -  มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซค์ และการทำการตลาดออนไ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: Matrix Developments

  รายละเอียดของงาน - ทำการตลาดออนไลน์ บนเว็บไซต์ Facebook, Wechat, Instagram และสื่อโซเชียลอื่นๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองปรือ  ...

 • 18 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Neolution Technology Corporation Co.,Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิเคราะห์และจัดโปรโมชั่นตามความต้องการของตลาดได้ -Update รายการสินค้าใน website และแคตตาล็อกของบริษัท -ออกบูธแสดงสินค้า หรือจัดงานส่งเสริมการขาย -อื่นๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำ พีที.เฮ้าส์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางพลีใหญ่  ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Online Asset Co.,Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดงาน Event ต่างๆของบริษัท รับผิดชอบร่วมหาแนวคิดใหม่ๆ ในการวางแผนด้านการตลาด สำรวจวิเคราะห์ตลาด และการนำเสนอ (Present) ผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดทำสรุปข้อมูลด้านการตลาดและความเป็นไปของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลผลิตภัณฑ์/สินค้าในหมวดคือ กลุ่มการเกษตร และกลุ่มอุปโภคบริโภค 2. ติดต่อประสานงาน Supplier ทั้งในประเทศ 3. ประสานงานกับหน่วยงานราชการเช่น กรมวิชาการเกษตร อย./สคบ. 4. วางแผนการตลาดของผลิตภ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน 1.มีความรู้ในตัวสินค้าในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยการเสนอสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ ผู้ซื้อ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองขาม  ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อีซูซุมหานคร จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ BOOTH,EVENT - จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ทำกิจกรรมร่วมกับ ตรีเพชรฯ - วางแผนการส่งเสริมการขายประจำปี คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศชาย / หญ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกพบลูกค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - ทำยอดให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับส่วนสนับสนุนการตลาด เพื่อให้เกิดความราบรื่น และพึงพอใจของลูกค้า - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ประจวบคีรีขันธ์

  บริษัท: Thai Yod Thip Co. Ltd.

  รายละเอียดของงาน - วิเคราะห์งานทางการตลาด สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยย...

1-20 จาก 191 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 10
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 191 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า