36

งาน เจ้าหน้าที่การเงิน

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ทีเอ็นพี คอมพานี จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ติดต่อประสานงานกับสถาบันเพื่อสั่งซื้อรถยนต์ ปิดสัญญาทางการเงิน เจรจาเงื่อนไขทางการเงินกับสถาบันการเงิน 2.จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง สัญญาทางการเงิน เอกสารการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.จัดเตร...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ดำเนินการจ่ายเงินสดและเช็ค ให้ถุกต้อง ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 2.ออกใบเสร็จรับเงิน และตัดรับชำระลูกหนี้ในโปรแกรมสำเร็จรูป 3.นำเช็คฝากธนาคาร 4.จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.จัดทำเช็คเสนอผู้บริหาร 6.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: Xenon Inter Co., Ltd.( และในเครือ )

  รายละเอียดของงาน เจ้าหน้าที่การเงิน 1. จัดทำเช็คจ่ายตามเอกสารการขอจ่ายที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายแล้ว 2. จัดทำใบ Payin เพื่อนำเช็คเข้าธนาคารให้กับผู้รับเงิน 3. จัดทำทะเบียนคุมเช็ค 4. ติดต่อประสานงานกับผู้จำหน่าย 5. งานอื่นตามที่ได้รับมอบ... 

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

  รายละเอียดของงาน รับผิดชอบการรับ-จ่ายเงิน , ออกใบเสร็จรับเงิน, จ่ายเงินสดย่อย , ด้านการบริการลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมั...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด

  รายละเอียดของงาน - จัดทำใบเสร็จและใบกำกับภาษี - ติดตามทวงถามหนี้และรับเช็คจากลูกค้า - จัดทำรายการการรับเงินประจำวัน - ออกใบแจ้งหนี้ประจำเดือน สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำลาดพร้าว ,พระราม4 ,พระราม3, สยามพารากอน แขวงพลับพลา เขตวังทอ...

 • 1 วันที่ผ่านมา workventure.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: TNP Company Co,Ltd.

  1.ติดต่อประสานงานกับสถาบันเพื่อสั่งซื้อรถยนต์ ปิดสัญญาทางการเงิน เจรจาเงื่อนไขทางการเงินกับสถาบันการเงิน 2.จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง สัญญาทางการเงิน เอกสารการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.จัดเตรียมข้อมูล ทำรายงาน Cash...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด

  รายละเอียดของงาน - Update Statement ธนาคารทุกวัน - Update สถานะลูกหนี้ทุกวัน - ขอเปิดใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร - ทำเอกสารขอสินเชื่อต่างๆ - ประสารงานกับธนาคาร ลิสซิ่ง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ** ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 -...

 • 20 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ขอนแก่น

  บริษัท: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน 1. ดำเนินการรับเงินจากแหล่งต่าง ๆ 2. รักษาเงินสดย่อย เงินสดในบัญชีธนาคาร เช็ค ตราสารทางเงินต่างๆ 3. จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก และบัญชีต่างๆ 4. จัดทำ นำส่งภาษี อากร 5. จัดทำเอกสารสำคัญประกอบการจ่ายค่าใช้จ่ายและสินไหมทดแท...

 • 20 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สงขลา

  บริษัท: Thong Guan Trading (THAILAND) Limited Partnership

  รายละเอียดของงาน - คีย์ข้อมูลประจำวัน - จัดทำรายงานการขายประจำวัน - เช็คจำนวนสินค้าระหว่างวัน - ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อัตรา เงินเดือน 1 ตามตกลง คุณสมบัติผู้ส...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: ซอยกิ่งแก้ว 54

  1. หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2. วุฒิ ปริญญาตรีสาขา การบัญชี 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีได้ 5. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบันทึกบัญชี รับ

 • 20 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: บริษัท โกลเด้น คอสเมติก จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ทำรายรับรายจ่าย โอนเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 10,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ...

 • 25 วันที่ผ่านมา jobth.com

  นนทบุรี

  บริษัท: ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง

  1. เพศหญิง อายุ 27-35 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 3 ปี 4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี 5. มีความกระตือรือร...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน -บันทึกรายการ Bill Payment ที่ลูกค้าชำระผ่านธนาคาร -บันทึกชำระเงินที่ลูกค้า -จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า และเอกสารเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน -แจ้งการชำระเงินให้ลูกค้าทราบผ่านข้อความมือถือ -(ออกบูธ) บันทึกรับการจองจากลูกค้า...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ซ.ลาดปลาเค้า 25

  1. เพศ หญิง อายุ 23-30 ปี 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงิน หรือการบัญชี 3. ประสบการขั้นต่ำ 1 ปี 4. สามารถใช้ Word,Excel เป็นอย่างดี 5. ***เวลาสัมภาษณ์งาน จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 15.00 น.ในเวลาทำการ***

 • 17 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย

  รายละเอียดของงาน 1. ตรวจสอบเอกสารค่าขายอาหารและเครื่องดื่มเงินสด 2. ตรวจสอบ-จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย พิมพ์เช็ค 3. จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน 4. คัดแยกประเภทค่าขาย 5. รับ-ออกใบวางบิล 6. จัดทำ Statement 7. ตรวจสอบจำนวนเงินในทะเบียนรับ-จ่า...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

  รายละเอียดของงาน - พิมพ์เช็คให้กับบริษัท พร้อมเสนอกรรมการเซนต์ - จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและรับรู้ค่าใช้จ่ายของบริษัทพร้อมเสนอยอดค่าใช้จ่าย ให้หัวหน้าทราบ - ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนด/รอบ/ระยะเวลา - ประสานงานกับธนาคาร / แผนกอื่นๆในบริษัท - จัด...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: 2022/43-46 ซอยพหลโยธิน 34/1 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

  1. เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารด้วยความมั่นใจ 5. ถ้าไม่มีประสบการณ์ จะมีการส...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  ชลบุรี

  บริษัท: ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง

  1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี 2. เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป 3. มีประสบการณ์ 3 ปี 4. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้อย่างดี 5. มีความละเอียดรอบคอบ

 • 20 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน - ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำข้อมูล รายงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 อัต...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ลาดพร้าว 112

  1. เพศชาย - หญิง 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร 4. มีประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี

1-20 จาก 36 ผลการ

 • 1
 • 2
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 36 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า