145

งาน เจ้าหน้าที่การเงิน

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่การเงิน รับผิดชอบ -รายรับ รายจ่าย -บัญชีลูกค้า และคู่ค้า -และอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่การเงิน รับผิดชอบ รายรับ รายจ่าย บัญชีลูกค้า และคู่ค้า... 

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด

   ...รายละเอียดของงาน เจ้าหน้าที่การเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง... 

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -เจ้าหน้าที่การเงิน คุณสมบัติเพิ่มเติม -มีความรับผิดชอบ -ซื่อสัตย์ -มีความอดทน -จบการศึกษาสาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ - ประกันชีวิตกลุ่ม - ก... 

 • 22 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ Chanwanich Security Printing Co., Ltd. Position : เจ้าหน้าที่การเงิน (AR) Responsibilities :- -ออกใบเสร็จ ออกใบกำกับภาษี -ติดตามหนี้ -สอบถามรับเช็ค -วางบิล -งานเอกสารอื่นตามที่ได้รั... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่การเงิน คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถใช้ Express ได้ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ -

 • 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน -มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงห้วยขวาง  ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปากเกร็ด

  บริษัท: บริษัท ไฮแอท คอนสตรัคชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน จัดทำเช็ค รับวางบิล พร้อมลงบันทึก - จ่ายชำระค่าใช้จ่ายด้วยเงินสด หรือเช็ค - ติดตามเอกสารการจ่ายจากผู้ขายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทันเวลา - ลงบันทึกบัญชีและตรวจสอบความถูก...

 • 13 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลการชำระค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่มาใช้บริการ 2.ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิที่เหมาะสม คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.สามารถทำงานเป็นกะได้ เพื่อรองรับลูกค้าที่่มาใช้บริการตลอ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน รับผิดชอบงานด้านการเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบางโพ แขวงบางซื่อ  ...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางบิลค่าใช้จ่ายและจ่ายเช็ค ตามรอบดิวที่บริษัทกำหนด 2.จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเงิน 3.พิมพ์เช็คค่าใช้จ่ายและทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 4.ประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร คุณสมบัติเพิ่มเ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: MFEC Public Company Limited (MFEC)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1. ดูแลด้านรับเงิน 2. ติดตามหนี้และออกใบเสร็จรับเงิน 3. ทำ LG 4. จัดเก็บเอกสารด้านการเงิน 5. ช่วยงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม Education - จ...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สปีด อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. รับวางบิล ตรวจสอบเอกสารการวางบิล จัดทำรายงานการรับวางบิล และส่งเอกสารให้แผนกบัญชี สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองสองต้นนุ่น  ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Export Finance - (สินค้าสำเร็จรูป) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ L/C จากแผนก Export เพื่อจัดทำเอกสารส่งเรียกเก็บเงินกับธนาคาร รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Claim ลูกค้า เช่น Debit Note / Invoice...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไทย จูรอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ • Processing day to day of financing and banking transactions including verify document • Preparing accrued interest calculation and subsidiary company loans • Reconciliation bank statement and ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบเอกสารจ่าย - การบันทึกบัญชี - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน 2. ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบกา...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ยูแคร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารทางการเงิน, ยื่นภาษี รับผิดชอบด้านการรับเช็ควางบิล คุณสมบัติเพิ่มเติม มีประ สบการณ์ ดู แลธุรกรรมการ เงิน และ เอกสารการ เงินต่างๆ ของบริษัท สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสด...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เทอร์มิแนล อีซูซุ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำ Report ลูกค้า CR. 2. จัดเก็บข้อมูลลูกค้าเครดิต 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.สามารถใช้ Program Computer ได้ดี 2.ขยัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3.มีประสบการณ์จ...

 • 2 วันที่ผ่านมา betagro.com

  ปราจีนบุรี

  บริษัท: Betagro Group

  คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน - มีความรู้พื้นฐานในงานธนาคาร - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี ( Excel, Word,...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Adecco New Petchburi Recruitment Limited

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ : บัญชีพื้นฐานการเงิน บันทึกลูกหนี้และตามหนี้(AR) , เครบิต เดรบิตได้ , สั่งซื้อวางบิล ทำจ่ายและชำระหนี้ (AP) รายได้ 15,000-19,000 บาท + สวัสดิการฯ+ประกันสังคม+ประกันสุขภาพ+โบนัส ทำงานวันจ...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  เชียงใหม่ (จังหวัด)

  บริษัท: บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

  รายละเอียดของงาน ดำเนินการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในบริษัทฯ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสารภี  อ...

1-20 จาก 145 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 8
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 145 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า