81

งาน เจ้าหน้าที่การเงิน

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่การเงิน รับผิดชอบ -รายรับ รายจ่าย -บัญชีลูกค้า และคู่ค้า -และอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่การเงิน รับผิดชอบ รายรับ รายจ่าย บัญชีลูกค้า และคู่ค้า และอ... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการประสานงานกับลูกค้า เพื่อจดมิเตอร์ ออกบิล สรุปยอด ประมาณรายรับ และรายละเอียดของลูกค้าและงานการเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุสวัสดิการอื่...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่การเงิน คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถใช้ Express ได้ สวัสดิการ ~ประกันสังคม ~สวัสดิการอื่นๆ-

 • ตอนนี้ jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จ่ายเงินเจ้าหนี้ (ในประเทศ และเจ้าหนี้บริษัทในเครือ) โดยตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ เป็นไปตามนโยบายการเงินของบริษัท 2.ตั้งรหัสเจ้าหนี้ในระบบ SAP 3. ตัดหนี้ในระบบ SAP 4. บันทึกการหักบัญชี...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการเงิน 3. สามารถใช้ MS Office ได้คล่อง 4. มีความสามารถด้านการเจรจาต่อรอง ละเอียดรอบคอบ จัดลำดับความสำคัญของงานได้ 5. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

 • 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางพลี (อำเภอ)

  บริษัท: บริษัท แพทโก้แลนด์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการโอนเงินต่างประเทศ เช่น L/C - จัดทำเช็คและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน รับเงิน - ประสานงานกับธนาคาร หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศหญิ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน -ออกบิลใบกำกับภาษี, ใบเสร็จ, ใบแจ้งหนี้ -ดูแลเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ -ดูแลเช็ครับและนำฝากธนาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 15,000-17,000 ค...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobth.com

  เชียงใหม่ (จังหวัด)

  บริษัท: สำนักงานใหญ่ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งชียงใหม่ จำกัด

  1. เพศชาย - หญิง อายุ 25- 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการเงินหรือบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปี 3. มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นความถูกต้อง ละเอียดรอบคอบ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

  รายละเอียดของงาน 1.รับชำระค่าเทอมและอื่น ๆ 2.ทำเอกสารเรื่องเบิก-จ่าย 3.สรุปรายการรับเข้า-เบิกจ่าย 4.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชา 5.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานค...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางบิลค่าใช้จ่ายและจ่ายเช็ค ตามรอบดิวที่บริษัทกำหนด 2.จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเงิน 3.พิมพ์เช็คค่าใช้จ่ายและทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 4.ประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร คุณสมบัติเพิ่มเติม ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เคดีเอ็น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค 2. ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน 3. จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ 4. ตรวจนับเช็คคงเห...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบหน้าที่งานรับวางบิล เช่น รับวางบิล ตรวจสอบเอกสารการวางบิล จัดทำรายงานการรับวางบิล และส่งเอกสารให้แผนกบัญชี 2.รับผิดชอบหน้าที่งานจัดทำเช็ค เช่น จัดทำเอกสารชุดการจ่าย ส่งเอกสารให้บัญชีตรวจสอ...

 • 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลและจัดเก็บเอกสารด้านบัญชีทั้งหมด -ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกบัญชีเอกสารทางด้านบัญชี -ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี ทำรายงานภาษี -ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3,53 ภ.พ.30 กระทบยอดธนาคาร -บริหารด้านการเงิน จัดทำงบดุ...

 • ตอนนี้ jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ธนะมล กรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี -ทำใบ pay-in เข้าบัญชีธนาคาร -ตรวจสอบเอกสารและทำเช็คจ่ายของแต่ละบริษัท -ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี ทำสรุปรายรับ-รายจ่าย ทำรายงานเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร -ติดต่อประสา...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลด้านการเงินทั้งหมดของบริษัท ดูแลและจัดทำ Cashflow บริษัทฯ ดูแลเงินสดย่อย ติดต่อธนาคาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความละเอียดรอบคอบสูง มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบเอกสาร - กระทบยอดตามเอกสาร - ดูแลลูกหนี้รายตัว คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน การเงินการบัญชี - มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี หรือ - ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับวางบิลเจ้าหนี้การค้า - วางบิลลูกหนี้การค้า - จัดทำรายจ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ - หักภาษี ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบการเบิก-จ่ายเงินสดย่อยสาขา - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ดิจิตอล สเกล และ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเช็คและเบิกเงินสดย่อย - ตรวจสอบอนุมัติการสั่งจ่ายสำหรับการสั่งซื้อ - ติดตาม ตรวจสอบ การรับเช็ค วางบิล รับเงินสด เงินโอน - ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ - สรุปรายจ่ายทุกสิ้นเดือน คุณสมบัติเพิ่มเติ...

 • 16 วันที่ผ่านมา jobth.com

  นครปฐม

  บริษัท: ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

  1. 1.เพศหญิง อายุ 22-26 ปี 2. 2.วุฒิป.ตรี สาขา การเงิน หรือ การบัญชี 3. 3.หากมีประสบการณ์ด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. 4.ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานอยู่ในระดับดี 5. 5.บุคลิกภาพเหมาะสม และทัศนคติดี 6. 6.มีความซื่อสัตย์สุจริต...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน - จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำทั้งในและต่างประเทศ - จัดทำข้อมูลทางการเงิน - รับผิดชอบควบคุมการบริหารและจัดทำ Cash flow - ตรวจสอบยอดเงิน และโอนเงิน - ดูแลควบคุมการออก Invoice...

1-20 จาก 81 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 81 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า