13

งาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบแม่พิมพ์ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Incoming 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ Finished goods 4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Inprocess Valve 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามงานตัวอย่างผลิตภ... 

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: TSG intergard

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบงานด้านเอกสาร การเบิกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้อง stock สินค้า ทรัพย์สิน - ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 30 ปี วุฒิปวช...

 • 19 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • 11 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด (Pantainorasingh Manufacturer Co.,Ltd.)

  รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบดูแลเอกสารการเบิก - จ่ายการชำระค่าวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการติดตามหนี้จากลูกหนี้ ของบริษัทให้เป็นไปตามเงื่อนไข ในระบบ MAC 5 สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร ตำบลกาหลง  ...

 • 26 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบการทำงาน/การเงินทั่วไปของแผนกต่างๆ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ ประกันสังคม / โบนัส /เบี้ยขยัน /ค่าเดินทาง /ความสวยงาม /ค่าคอมมิชชั่น ...

 • 28 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจนับสินค้าหน้าร้าน (Shop,corner) -ตรวจสอบเอกสารการรับ-ส่งสินค้า -สรุปงานที่ปฏิบัติต่อหัวหน้างาน คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป - วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรื...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความเรียบร้อยโดยรวมของไซด์งาน - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในไซด์งาน - ดูแลความปลอดภัย ความสะอาด โดยรวมของไซด์งาน - ประสานหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไซด์งาน - งานอื่นที่ได้รับ...

 • 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  15000 - 30000 บาท

  บริษัท: PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน - ดูแล, ตรวจสอบรายการสินค้าที่เข้ามาในระบบ - เช็คความถูกต้องของสินค้าและการรับรายการต่างๆ เช่น ชื่อผู้โอนเงิน, ชื่อผู้สั่งของ, ช่องทางการรับเงิน เป็นต้น - ตรวจสอบสถานะของการรับ - ส่งสินค้า - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท คอฟฟี่บอย รีเทล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบสต็อกสินค้าหน้าร้าน,ภาพลักษณ์ของร้าน,รสชาติกาแฟ,ตรวจสอบการทำงานของพนักงานของสาขา คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 2.สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ 3.เรียนรู้และ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ  ชาย / หญิง  อายุ  25 ปีขึ้นไป วุฒิ  ป.ตรี ด้านบัญชี / การเงิน มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน...

 • 29 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบสาขา/ตรวจสอบสาขาสินเชื่อ 2. ตรวจสอบงานด้านทั่วไป และสินเชื่อ (สำนักงานใหญ่) 3.จัดทำแผนการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบ คุณสมบัติเพิ่มเติม ตรวจสอบสำนักงานใหญ่ • มีประสบกา...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเงิน คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินโบนัสตามผลงาน มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ...

1-13 จาก 13 ผลการ

 • 1

1-13 จาก 13 ผลการ

 • 1