2

งาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด (Pantainorasingh Manufacturer Co.,Ltd.)

  รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบเอกสารการเบิก-จ่าย การชำระค่าวัตถุดิบและค่าใช้จ่าต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามเงื่อนไข ในระบบ Mac-5 และตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อ,ใบแจ้งรับ , ใบกำกับภาษี , ใบแจ้งหนี้และเอกสารต่างๆในการจ่ายชำระหนี้ และงานอื่นๆ ตามที...

 • 17 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ร่วมในการจัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฏระเบียบ และ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน กำกับดูแลจากภายนอกองค์กร - ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนด บันทึกข้อมูล รวบรวมเอกสารหลักฐานตามขอบเขตและ แนวการตรวจสอบ (Audit Program ) - รวบรวม ว...

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1