2

งาน เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ

 • 25 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท

  1. อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2. ป ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคล 2 ปี 4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ms ได้เป็นอย่างดี 5. มีความคิดริเริ่ม กล้าคิด กล้าแสดงออก 6. มีบุคลิกภาพดี มีความเป็น...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: หนองแขม

  1. ชาย/หญิง อายุ 23 - ไม่เกิน 35 ปี 2. ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรบุคคลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ตรงสายงาน 2 ปีขึ้นไป 4. อดทน กระตือรือร้น มีภาวะผู้นำสูง 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1