7

งาน เจ้าหน้าที่ QA

 • 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)

  รายละเอียดของงาน • วางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ร่วมกับผู้ช่วยแผนก • ควบคุมดูแลการตรวจสอบวัตถุดิบ , ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต , บรรจุภัณฑ์ , สินค้าสำเร็จรูปให้ได้ตามมาตรฐาน • จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพประจำสัปดาห์ ,ประจำเดือนของแผนกนำเสนอผู...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: สาขาต่างๆของ After you

   ...สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4. มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี 5. มีประสบการณ์ งานQA ประกันคุณภาพด้านอาหาร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 6. สามารถเดินทางไปตรวจงานที่สาขาต่างๆของ After you ได้... 

 • 13 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง (หนองแขม)

  1. ไม่จำกัดเพศ 2. อายุ 20-35 ปี 3. ระดับการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี 4. ประสบการณ์ ขับรถยนต์ได้มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมตัวถังและสี อย่างน้อย 4 ปี 5. หากมีประวัติการฝึกอบรมด้าน งานซ่อมตัวถัง ด้านงานประกันภัยรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ประจำสาขาเอกชัย , มหาชัย

  1. - เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป 2. - วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี 4. - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ ISO 5. - มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 6. - ติดต่อ...

 • 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  สระบุรี

  บริษัท: บริษัท ดี-รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพในไลน์ผลิต และผลิตภัณฑ์ 2.บันทึกข้อมูล จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร 3.รับผิดชอบดูแลระบบ ISO 4.ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งมอบ 5.ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนรับเข้า (เช่น สารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต) 6.กิจก...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ทำตามระบบคุณภาพและกิจกรรมต่างๆตามที่บริษัทกำหนด 2.บันทึกผลและรายงานผลการตรวจสอบประจำวัน 3.ดูแลรักษาเครื่องมือและอุุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงาน 4.วิเคราะห์หาสามเหตุและแนวทางแก้ไขเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้น 5....

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  นนทบุรี

  บริษัท: สนง.ใหญ่

  1. 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี 2. 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 3. 3. มีประสบการณ์งาน Call Center 1 ปีขึ้นไป 4. 4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ในระดับดี 5. 5. มีความกระตือรือร้นคล่องแคล่ว มีไหวพริ...

1-7 จาก 7 ผลการ

 • 1

1-7 จาก 7 ผลการ

 • 1