20

งาน เจ้าหน้าที่ QA

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์ที่รับเข้าคลังสินค้าให้ได้มาตรฐานบริษัทฯ -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่รับคืนจากลูกค้า -ตรวจสอบและคัดแยกตัวอย่างสินค้า (stock ที่สุ่มจากการผลิต) -วิเคราะห์ปัญหาที่พบ...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  11000 บาท

  บริษัท: บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบทางด้านวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนที่กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนเลียบคลองสี่วา ซ.ทรัพย์ไพศาล ตำบลคอกกระบือ  ...

 • 15 วันที่ผ่านมา jobth.com

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: 111-112 ม.9 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี มีความรู้ความสามารในงานด้านประกันคุณภาพ มีความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในการจัดทำเอกสารมาตรฐานในการทำงาน ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ มีความรู...

 • 18 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท เมต้าเทค จำกัด

  รายละเอียดของงาน - การติดต่อประสานงานกับลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ซอยหนองตำลึงใกล้โรงเรียนอีเทค ตำบลสำนักบก  ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพของสินค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม - จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร - ผ่านประสบการณ์ทำงานด้านอาหาร หรือเคยทำงานในโรงงานผลิตอาหาร - มีที่พักอยู่...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท โค ไทย ซึงจิน อิเล็คทรอนิค จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า (IN-COMING INSPECTION) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบึง  ...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ สุ่มตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการ,วิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไข,รายงานสรุปผลเสียและจัดทำสถิติ คุณสมบัติเพิ่มเติม รักความก้าวหน้า,เป็นคนช่างสังเกต,ชอบงานวิเคราห์สาเหตุ พิมพ์งานเอกสารได้ดี สวัสดิการ...

 • 15 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: Jagota Thailand

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด (PONGSILP PLASTIC CO..LTD)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/ สินค้าในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า(STD.) 2. ตรวจสอบวัดค่าความเหมือนของเฉดสี ที่ผลิต เทียบกับ STD ตามที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำรายงานผ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: เค้กวอล์ค ฟู้ด จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานใน Line, ตรวจรับวัตถุดิบก่อนเข้าคลัง, ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง 2. ตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าตลอดกระบวนการ วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและวิธีการแก้ไข ป้องกันและนำเสน...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  9500 บาท

  บริษัท: บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.การตรวจสอบทดสอบคุณภาพความถูกต้องของตัวเครื่อง สินค้า 2.ทำการตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบคุณภาพ ตามขั้นตอน ให้แล้วเสร็จทันตามเป้าหมายตรงเวลาที่กำหนด 3.บันทึกผลการทดสอบ-ปัญหาที่พบแต่ละเครื่อง 4.ตรวจสอบสภาพ สินค้าความเรียบร้อ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปากเกร็ด

  บริษัท: บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประเมินและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายขายทางโทรศัพท์ 2. ตรวจสอบการบริการของฝ่ายขายทางโทรศัพท์ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. สรุปรายงานต่างๆ คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: หนามแดง ซอย เทพารักษ์ 96

  1. อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. เพศชาย-หญิง 3. วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobbkk.com

  พนัสนิคม

  บริษัท: บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ เริ่มต้น ระหว่างกระบวนการ และในขั้นตอนสุดท้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของลูกค้า 2.ตรวจสอบการ Packing ชิ้นงานว่าตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า และ Packing...

 • 10 วันที่ผ่านมา thaijob.com

  ศรีราชา

  บริษัท: บริษัท เรียล โซโลพลัส จำกัด

  -ตรวจเช็คงานโลหะด้วยเครื่องมือวัด -เชื่อม, เจียร -ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 1.เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป(ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 2.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, อุตสาหกรรมการผลิตหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.มีความร...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว thaijob.com

  ลำลูกกา

  บริษัท: บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด

  -ปฏิบัติงานตามJD ของตำแหน่ง -จัดทำเอกสารการตรวจสอบ -จัดทำเอกสารระบบISO -ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปให้ครบตามจำนวนสุ่ม -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์คณิต -สามารถใช้MS Officeได้ -ใจเย็น ละเอียด รอบคอบ -มีความรับผิดชอบสูง -มนุษยสัมพันธ์ดี -ทน...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพของ วัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ / สินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน มีทักษะในการสื่อส...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: โรงงานนูบูน

  1. จบการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป ด้าน Food Science / เท๕โนฯ อาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ( พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน ) 3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความคิดริเรื่ิมสร้างสรรค์ 5. มีความกระตือรือร้นใ...

 • 25 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ปฎิบัติงาน (บ.ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด เป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับ Heavy Duty เดินทาง 15 นาที จากเซ้นทรัลพระราม2) คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความกระตือ...

 • 27 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

   ...ที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 2. Training Specialist 3. Quality Management 4.หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ 5.เจ้าหน้าที่ QA (Collection) 6.เจ้าหน้าสนับสนุนงานควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 7.เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 8.เจ้าหน้าที่อำนวย... 

1-20 จาก 20 ผลการ

 • 1

1-20 จาก 20 ผลการ

 • 1