11

งาน เจ้าหน้าที่ QA

 • 3 วันที่ผ่านมา jobth.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: หนามแดง ซอย เทพารักษ์ 96

  1. อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. เพศชาย-หญิง 3. วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 • 29 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.

   ...ู้สมัคร เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี ปริญญาตรี สาขา เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการทำงานด้าน QA จะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ใช้ภาษาอังกฤษได้เป้นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน... 

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: M.C.D. PRINTING (THAILAND) Co., Ltd.

  สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1 ตามที่ตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ทำการผลิต ก่อนส่งมอบ 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานก่อนส่งให้ลูกค้า 3. ติดตามปัญหาการเคลมจากลูกค้า 4. จัดทำรายงานและเอกสารคุณภาพ 5. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. ปฎิบัต...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)

  รายละเอียดของงาน • วางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ร่วมกับผู้ช่วยแผนก • ควบคุมดูแลการตรวจสอบวัตถุดิบ , ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต , บรรจุภัณฑ์ , สินค้าสำเร็จรูปให้ได้ตามมาตรฐาน • จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพประจำสัปดาห์ ,ประจำเดือนของแผนกนำเสนอผู...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด

  หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพของสินค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม - จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร - ผ่านประสบการณ์ทำงานด้านอาหาร หรือเคยทำงานในโรงงานผลิตอาหาร - มีที่พักอยู่บริเวณพระราม 2 บางขุนเทียน จะได้รับก...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobth.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: โรงงานนูบูน

  1. จบการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป ด้าน Food Science / เท๕โนฯ อาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ( พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน ) 3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความคิดริเรื่ิมสร้างสรรค์ 5. มีความกระตือรือร้นใ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน - ตรวจติดตามการส่งมอบของลูกค้าทุกบริษัท - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้านการส่งมอบ และจัดทำเอกสาร - สรุปผลการส่งมอบประจำวันของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - จัดทำเอกสารรายงานปัญหา,วิเคราะห์...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง (หนองแขม)

  1. ไม่จำกัดเพศ 2. อายุ 20-35 ปี 3. ระดับการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี 4. ประสบการณ์ ขับรถยนต์ได้มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมตัวถังและสี อย่างน้อย 4 ปี 5. หากมีประวัติการฝึกอบรมด้าน งานซ่อมตัวถัง ด้านงานประกันภัยรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ทำตามระบบคุณภาพและกิจกรรมต่างๆตามที่บริษัทกำหนด 2.บันทึกผลและรายงานผลการตรวจสอบประจำวัน 3.ดูแลรักษาเครื่องมือและอุุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงาน 4.วิเคราะห์หาสามเหตุและแนวทางแก้ไขเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้น 5....

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: สาขา สะแกงาม

  1. เพศชาย / หญิง อาย 18 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ ISO 4. มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 5. ติดต่อประสานงานได้ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทำงานภายใต้...

1-11 จาก 11 ผลการ

 • 1

1-11 จาก 11 ผลการ

 • 1