171

งาน เลขานุการ

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางไทร, ภาคกลาง

  บริษัท: M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เลขานุการ คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี - มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 เป็นอย่างน้อย - มีความรู้ด้านงาน SET หากเคยทำงานในบริษัทมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิ... 

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เลขานุการ 2.ทำงานเอกสาร ติดต่อประสานงาน ดูแลเรื่องตารางเวลาต่าง ๆ 3.มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถอ่าน เขียน และพิมพ์ และตอบจดหมายได้ 4.สามารถรับแรงกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 5.ถ้ามีค... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอ็กซ์เปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

   ...ิษัทโดยรวม 7.) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - หากมีประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรการ เลขานุการ หรือ ผู้ช่วยผู้บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - มีความซื่อสัตย์ อดทน รักษาความลับได... 

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท นาทีทอง ๙๙๙ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท 2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4. ไม่มุ่งหวังผ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบเอกสาร เตรียมข้อมูลเสนอผู้จัดการ -จัดเรียงข้อมูลด้านเอกสาร เช่น จัดทำรายงานการประชุม -รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร -ดูแลงานด้านงานเอกสาร , การนัดหมาย และงานอื่นๆ ท...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: Beger Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบการดำเนินงานด้านงานเลขานุการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเลขานุการ คุณสมบัติเพิ่มเติม *การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง *สามารถติดต่อสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี *มีมนุษยสัมพันธ์ดี สวัสดิการ ประกันสังคม เงินโบนัสตามผลงาน

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำกำหนดนัดหมายต่างๆ 2. บันทึกข้อมูลการประชุม 3. ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกียวข้อง ***ปฎิบัติงานที่บริษัท บี.ซี.เอฟ.แกรนด์วู้ด จำกัด อยู่ในซ.เพชรเกษม 122 ตรงข้ามสถานีดับเพลิงอ้อมน้อย โทรศ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดตารางการนัดหมายของผู้บังคับบัญชา - ทำนัดหมายกำหนดการ และบันทึกการประชุม - ประสานงานส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับชา คุณสมบัติเพิ่มเติม ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ล่าม, แปลงานภาษาไทย - ญี่ปุ่น - อังกฤษ - ไทย - วางแผนงาน - ประสานงานทั่วไป คุณสมบัติเพิ่มเติม พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นดี ภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย Level 3, ภาษาอังกฤษดี-ดีมาก พิมพ์ดีดภ...

 • 19 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ซิง-เฉิง อุตสาหกรรมเครื่องจักร (ประเทศไทย) จำกัด

  รายละเอียดของงาน *สวัสดิการดี, โบนัสประจำปี, พักร้อนประจำปี, เบี้ยขยัน, ข้าวฟรีช่วงง O.T* สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญ...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอุตสาหกรรมไนล่อนพัฒนา

  รายละเอียดของงาน ติดต่อประสานงานกับทางธนาคาร พิมพ์เอกสารคอมพิวเตอร์ ติดต่อดำเนินการเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสัมพันธวงศ์  ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำงานเลขานุการโดยรวมเช่น จัดเตรียมเอกสาร / การติดต่อจัดนัดหมายอีเมล และการโทรก่อนโอนย้ายไปยังผู้บังคับบัญชาบันทึกข้อความและทำหน้าที่เลขานุการในกรณีที่ไม่มีเลขานุการคนอื่น - ดำเนินการวิจัยพื้น...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - เลขานุการกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ คุณสมบัติเพิ่มเติม - Age not over 35 years. - Bachelor\\\'s Degree in Business Administration or related field. - Experience in Executive Secretary at least...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: 84carcenter

  รายละเอียดของงาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงฉิมพลี  เขตต...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ซีเอส รีเทลซิสเต็ม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดพิมพ์เอกสาร จดหมาย โทรสาร ตามที่ได้มอบหมาย บันทึกการประชุม ตลอดจนการทำรายงานการประชุม และจัดส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงการจัดทำระบบเอกสารของโครงการเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการ...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ จดบันทึก กำหนดการ ของ ผู้บริหาร และอื่นๆๆตามต่ำแหน่ง คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ -

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมตารางนัดหมายให้แก่ผู้บริหาร รวบรวมและสรุปผลรายงาน - รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจ ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ติดตามงานและ อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณส...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แมส ช้อยส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2. มีประสบการณ์การณ์ด้านเลขานุการไม่น้อยกว่า 2 ปี 3. สามารถติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเป็นอย่างดี 4. สามารถ อ่าน เขียน พูด ฟัง ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เพลินวาน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เวลาทำงานอื่น ทำงานที่ บมจ.วนชัย หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากเลขาผู้บริหาร คุณสมบัติเพิ่มเติม -มีรถยนต์ส่วนตัว -ยิ้มแย้มแจ่มใส ------------------------------------ *** สมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ที่ออฟฟิต ซอยประชาชื่น...

1-20 จาก 171 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 9
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 171 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า