45

งาน โปรแกรมเมอร์

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สร้างและออกแบบแก้ไขโปรแกรม คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.สามาารถเขียนโปรแกรม VB, .net ,C# 2. มีความรู้ความเข้าใจฐานข้อมูล สวัสดิการ ~ประกันสังคม ~สวัสดิการอื่นๆประกันสังคม, เบี้ยขยัน,กองทุนสำรองเลี้ยง...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท สำนักข่าว ที - นิวส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP แบบ OOP เป็นหลัก , Javascript , Jquery, MYSQL - - ออกแบบเว็บไซต์ บนพื้นฐานของ HTML , CSS , Bootstrap คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีไหวพริบเรียนรู้เร็ว - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ท...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แฟนซี อาร์ท จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนโปรแกรม jAVA , jsp สามารถ Coding Program ได้ หรือ มีประสบการณ์ในการ Coding Program คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สวัสดิการ ~ประกันสังคม ~สวัสดิการอื่นๆโบนัส,เบ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ Analyst Programmer of at least 2 years experience in design and implementation of web-based and mobile-based applications. Applications are primarily: • Extensive knowledge and information management...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: โรงพยาบาลวิภาราม

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล ออกแบบการเขียนโปรแกรมให้หน่วยงานต่าง ๆ คุณสมบัติเพิ่มเติม - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - มีความกระตือรือร้น - ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ และยินดีรับคำติ...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ดูแลเว็บไซต์ EngTest.net และฐานข้อมูลในระบบ EOL System ให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 2.พัฒนาเว็บไซต์ EngTest.net และระบบ EOL System ร่วมกับกราฟฟิกดีไซน์ ให้ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานที่สูงขึ้น และทันสมัยสวยงามเป็นภาพลักษณ์ที่ด...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  อุบลราชธานี

  บริษัท: บริษัท ดูโฮม จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรม SAP 2.มีความรู้ และความสามารถใช้ฐานข้อมูล MS , SQL , MySQL , Oracle หรืออื่นๆ ได้ 3.แก้ไขปัญหาโปรแกรม หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในฝ่ายและแผน 4.สามารถsupport และช่วย user แก...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ทางด้านNetwork System ,ระบบ Mikrotik/vpn ,Install/fileSever,AD System คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศชาย/หญิง - อายุ 28 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ประสบการณ์ 4 ปี ขึ้นไป - ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปากเกร็ด

  บริษัท: บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบและพัฒนาระบบ 2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูล 3. วางระบบฐานข้อมูล 4. ดีไซน์แฟ้มหรือฐานข้อมูลและโครงสร้างต่างๆ ที่ใช้ในระบบ 5. ดีไซน์วิธีการเก็บข้อมูลและเทคนิค 6. งานด้า...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วุฒิปริญญาตรีหรือโท, สาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี เขียนโปรแกรม Web App,Windows App กับเครื่องมือ ...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: โรงพยาบาลวิภาวดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประสบการณ์สาระรบบเครือข่าย network -ทำโปรแกรมบริการ network คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวะกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2.มีความรู้ความสามารถทางด้าน IT,Network,Server,System 3.สามารถติดตั้ง ปรับปรุง...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาระบบงาน (Programming) คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ~ประกันสังคม ~ค่าทำงานล่วงเวลา ~เงินโบนัสตามผลงาน ~ประกันสุขภาพ ~ประกันชีวิต ~ทำงานสัปดาห์ละ 5 ว...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางระบบและพัฒนาระบบ ตลอดจนจัดทำโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่วนต่างๆ ของบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ประกันสังคม ~บริการรถรับส่งพนักงาน ~เงินโบนัสตามผลงาน ~ค่าทำงานล่วง...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนโปรแกรมและ Wob Application ด้วย php , mysql , linux คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความรู้ความสามารถ SQL cummands , Ms SQL server ได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ ~สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ~ประกันสุขภาพ ~ค...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบและวิเคราะห์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2. ออกแบบและพัฒนา Application C#.Net คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา Computer Science, Computer Engineering, IT...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ปริ๊นเซสบรา จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ •ดูแลเว็บไซต์ ของบริษัทฯ • เขียนแบบเว็บไซต์ โปรโมทสินค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ • มีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ • มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์และดัดแปลงความ...

 • 17 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: The Bangkok Unitrade Co.,Ltd.

  รายละเอียดของงาน เขียนโปรแกรม สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 3 คุณสมบัติผู้สมัคร มีความขยันอดทน มีความสามารถด้านโปรแกรมเมอร์ มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี สามารถทนต่อแรง...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนา ออกแบบ เขียนโปรแกรม APPlications คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ประกันสังคม ~ประกันชีวิต ~เงินโบนัสตามผลงาน ~ค่าทำงานล่วงเวลา ~ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ~สวัสดิการอื่นๆ- ค่าคอม...

 • 19 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Universal Matrix Technology Co.,Ltd.

  รายละเอียดของงาน 1. พัฒนา Web Service บนระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows 2. พัฒนาเว็บไซด์ 3. อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย บริษัทฯทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงห้วยขวาง เขตห้ว...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Qapstone Consulting Group

  รายละเอียดของงาน พัฒนาโปรแกรม Window/Web Application/Web-Services ด้วยภาษา PHP วางแผนงานและบริหารจัดการโครงงานในส่วนของการพัฒนาซอฟแวร์ ทำงานกับ Tester, SA เพื่อแก้ปัญหาพร้อมทั้งเสนอและวางโครงสร้างการพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องกับแนวทางของบริษัท ...

1-20 จาก 45 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 45 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า