65

งาน โปรแกรมเมอร์

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สร้างและออกแบบแก้ไขโปรแกรม คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.สามาารถเขียนโปรแกรม VB, .net ,C# 2. มีความรู้ความเข้าใจฐานข้อมูล สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ ประกันสังคม, เบี้ยขยัน,กองทุนสำรอ...

 • 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Elabram Systems Co., Ltd .

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ • เขียนโปรแกรมการใช้งาน วิเคราะห์ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับการทำงานทั้งองค์กร • ช่วยคิดและออกแบบ web application ตามที่ทีมงานกำหนด และช่วยปรับปร...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - Support โปรแกรม ERP - วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ Application ภายในบริษัท - จัดทำรายงานความต้องการของ User โดยใช้ Crystal Report - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้และองค์กร ...

 • 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.พัฒนาโปรแกรม และสร้างรายงาน เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้งานในส่วนงานต่างๆ ของระบบ ERP สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงช่องนนทรี  ...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: โรงพยาบาลวิภาราม

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล ออกแบบการเขียนโปรแกรมให้หน่วยงานต่าง ๆ คุณสมบัติเพิ่มเติม - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - มีความกระตือรือร้น - ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ และยินดีรับค...

 • 18 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ โบนัส เบี้ยขยัน ปรับเงินขึ้นหลังผ่านทดลองงาน 119 วัน ปรับเงินเดือนประจำปี ชุดยูนิฟอร์ม รถรับ-ส่งพนักงาน (ส่ว...

 • 18 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลและพัฒนา/ต่อยอดระบบหรือโปรแกรมที่ใช้ในบริษัท 2. พัฒนาในส่วนของรายงานเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน 3. ปรับแต่ง software ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4. Debug , test ระบบต่าง 5. Support ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท กานต์นิธิ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเกี่ยวข้องกับ โปรแกรม PHP, SQL *เงินเดือน+เบี้ยขยัน 12,000-15,000 (ตามโตรงสร้างบริษัท) คุณสมบัติเพิ่มเติม - สามารถใช้โปรแกรม PHP และ SQL ได้ - จบการศึกษาใน...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ตาก

  บริษัท: บริษัท คูโบต้าแม่สอด จำกัด

  รายละเอียดของงาน ออกแบบเว็บไซต์บริหารจัดการภายในของบริษัทในเครือ เป็นที่ปรึกษาด้าน IT สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแม่สอด  ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาระบบงาน (Programming) คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ประกันสังคม ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ทำงานสั...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เราเป็น บริษัทชั้นนำทางการแพทย์ ต้องการมือดี Programmer 3 ตำแหน่ง มีความรู้ ความสามารถในด้าน PHP/JavaScript, C, C#, .NET, Objective C or Java และดูแลฐานข้อมูล MS SQL หรือ MySQL และ ถ้ามี...ประสบกา...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติผู้สมัคร : - วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี - สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB6(เป็นอย่างน้อย), VS.NET, Java, Xcode(iOS), Delphi...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ • สามารถใช้โปรแกรม .Net Framwork 2.0, Web Application, Windows Application, Web Services • เขียน Android App. • แก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมต่างๆ • ปรับปรุงแก้ไขซอฟแวร์ และระบบฐานข้อมูลของบริษัท ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนโปรแกรมงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ 1.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)2.ปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน 3.สวัสดิการวันเกิด 4.สวัสดิการสินค้าอาย...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แฟนซี อาร์ท จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนโปรแกรม jAVA , jsp สามารถ Coding Program ได้ หรือ มีประสบการณ์ในการ Coding Program คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส11กรุ๊ปจำกัด(มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนโปรแกรม ดูแล Network คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความรับผิดชอบสูง รอบคอบ เรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานเป็นทีม สามารถเขียนโปรแกรม Delphi ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ) สวัสดิการ ทุนการศึกษา ปร...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนโปรแกรมและ Wob Application ด้วย php , mysql , linux คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความรู้ความสามารถ SQL cummands , Ms SQL server ได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ประกันสุข...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. พัฒนาระบบ Web site และโปรแกรม web application/mobile with PHP JAVA ASP ASP.net 2. พัฒนาฐานข้อมูล SQL 3. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - จบปริญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเ...

 • 10 วันที่ผ่านมา thaijob.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเว็บเพจได้ - สามารถออกแบบ และใช้ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server, MySQL ได้อย่างดี - มีความสามารถในการเขียน C#.Net ได้ดี - หากมีความรู้เรื่อง...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobth.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: ถนนกิ่งแก้ว ซอย 21/2 บางพลี สมุทรปราการ

  1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง 3. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ 4. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ดี 5. ถ้าขับรถยนต์ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

1-20 จาก 65 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 65 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า