88

งาน Admin Officer

 • 24 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

  General admin tasks such as - Coordinate to other departments - Making reports by PowerPoint program - Documentations...  ...fields - Good sense of design - Good Computer skills (MS Office, Outlook, PowerPoint, Internet, and others) - Able to... 

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท นภดล เอส กรุ๊ป จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. ดูแล สร้างสรรค์ บันทึกข้อมูล ปรับปรุง เนื้อหาบนเว็บไซต์ facebook LINE@ เพื่อสื่อภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัท (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน programing) 2. สร้างสรรค์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media...

 • 29 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปราจีนบุรี

  บริษัท: deSter Co., Ltd.

   ...parcels and couriers - Greeting visitors and customers - Handling all meeting rooms arrangement - Handling other HR/Admin tasks as may be assigned สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน... 

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท กานต์นิธิ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานของฝ่ายบุคคล ดูแลงานด้านเอกสาร ฯลฯ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ประกันสังคม ~สวัสดิการอื่นๆ• เงินเดือน • คอมมิชชั่น • วันหยุดพักผ่อนประจำปี • ชุดยูนิฟอร์ม • ประกันสังคม • ปร...

 • 11 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: 71 ซ.สุวรรณสวัสดิ์ ถ.พระราม4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120

  1. เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป 3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น ได้เป็นอย่างดี 4. มีทักษะในการใช้ MS Office และเครื่องใช้สำนักงานได้ 5. มีความรับผิดชอบ

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบุคคล สรรหาพนักงาน จัดทำเงินเดือน จัดทำทะเบียนประวัติ จัดทำคู่มือการทำงาน จัดอบรมการทำงาน ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน ติดต่อประสานงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม ป.ตรี สาขาบริหารจัดการ ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Payall Group Co.,Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบหลัก - สรรหาพนักงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตามคำร้องขอ - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ดูแลจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้าง ประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ - ติดตามประเมินผลการทดลองงานของพนัก...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บิ๊ก ซิลเวอร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหา,อบรม,เงินเดือน,ประกันสังคม คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ประกันสังคม ~สวัสดิการอื่นๆ* เบี้ยขยัน * โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบกิจการ) * กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * งานเลี้ยง...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญา ระดับต่ำกว่าปริญญา และภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นต...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

  สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานโรงงานนพวงศ์ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อัตรา 2 คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ด้านขนส่ง มีความรู้ทางภาษาอ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอที คอสเมติค (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ลงประกาศรับสมัครงานทาง Internet และติดต่อหน่วยงานอื่น เพื่อประชาสัมพันธ์งาน 2.สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน ประสานการสัมภาษณ์ และจัดเตรียมข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ 3.สรรหาพนักงานให้กับหน่วยงานต้นสังกั...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศ คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด หรือการจัดการทั่วไป 3.มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Food Capitals Public Company Limited

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ • Assist HR Manager handling for hiring document, HR policies & procedure and arrange all facilities for on-boarding process. • Responsible for employee orientation according to company policy. • Support...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน •จัดทำเอกสารเอกสารสัญญา เอกสารอนุมัติจ้าง เอกสารอนุมัติจ่าย ให้ทางผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมา สำหรับโครงการต่างๆ •ประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทีมงาน,หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงติดตามความคืบหน้าของงาน •จ...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ถ.พระราม 3 เขตยานนาวา

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28-35 ปี 2. จบปวส.- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล / สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี (ด้านการสรรหาและคัดเลือก) 4. มีความสามารถด้านการสื่อสาร การเจรจา การโน้มน้าว 5. มีม...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล ในการประสานงานด้านการเคลมเงิน Fund ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ตาม Brand ที่ตนรับผิดชอบ คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศหญิง , การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี  , การตล...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางเสาธง

  บริษัท: บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลความเรียบร้อยของโรงงาน ตั้งแต่การจัดการระบบสาธารูปโภค , การจัดระบบ WAEST , การบริหารโรงอาหาร -ดูแลงาน service งานระบบ เช่น อาคารสถานที่ เป็นต้น -วางแผน พัฒนา ปรับปรุง งานธุรการกลางทั้งหมด คุณ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว smartrecruiters.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: CreativeMOVE

  Job Description 1. จัดทำเอกสารรายจ่าย รับวางบิล จัดทำเอกสารรายจ่ายทั้งหมด รวมถึง รายการหัก ณ ที่จ่ายด้วย 2. Support ด้านเอกสารทั้งหมด ให้กับ ทีมทำงาน และคอยเก็บ ตรวจสอบ และจัดเก็บ ทั้งหมด เพื่อส่งให้ทางบัญชี 3. จัดทำการจ่ายเช็ค ที่ทางบัญชีจัดทำเสร...

 • 11 วันที่ผ่านมา jobth.com

  สงขลา

  บริษัท: 88/8 ม.12 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ

  1. เพศหญิง จบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านติดต่อประสานงานอย่างน้อย 1 ปี 3. มีความรู้เรื่องการทำ เอกสาร BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม ทั้งพูด อ่าน ...

 • 29 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

   ...Responsible Japanese expat: Work permit, Visa, 90 days notice, Living Place, Driver etc. - Support Daily work of HR and Admin as assigned - Initiated company activity - Support Training program - Bachelor Degree in Business Administration or... 

1-20 จาก 88 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 88 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า