44

งาน C#.Net Developer

 • 12 วันที่ผ่านมา workventure.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Chan Wanich Co., Ltd.

  The Senior Software Developer is a core position within the .NET development team involving building and maintaining robust, high-throughput C#/.NET Applications on Windows platform. Leading staff in enhancement, maintenance, and support of the Applications... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว freewillsolutions.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Freewill Solutions

  Responsibilities:- ~Under the supervision of the project manager, the .Net Developer modifies, develops, writes and implements software...  ...development. ~Experience of developer tools e.g., ASP.NET, C# ~Knowledge in database SQL Server or Oracle.... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobs.jobvite.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: GroupM

   ...customers, suppliers and colleagues Developed an understanding of processes and procedures...  ...on business requirements by using C# programming. In-house development to...  ...environment Knowledge of the C# programming,.NET Framework and MS SQL database. Solid... 

 • 14 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: QSI International Recruitment Co., Ltd.

   ...Specifically, the company is looking for a seasoned developer who has around 5 years of experience using C# and has working knowledge of Microsoft...  ...components. 5. Support the current Superlayer, C#, .NET and HTML5 based products provided by Glovia.... 

 • 4 วันที่ผ่านมา workventure.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Innofinite Co., Ltd.

  Develop backend for web and mobile application using C#, ASP.NET MVC Core, Web API. • Develop frontend for web and mobile application using AngularJS/Angular 2, Ionic 1/ 2, HTML5, CSS3. Faculties preferred: Information Technology Job skills required... 

 • 7 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

   ...projects using the latest Microsoft technologies (.NET) - To work in team - A key member of the team - To develop web applications for clients * Prefer Male...  ...but Female is ok - Must have knowledge in C# and HTML5 - Prefer : SQL Server, CSS and... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว adelphi.digital

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Adelphi Digital

  We are looking for.Net Developers (C# / ASP.Net) and who want to get involved with our international blue-chip client base. This job will include on-call working at some times. Do you have what it takes to join the award winning Adelphi Digital crew... 

 • 13 วันที่ผ่านมา workventure.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Peakengine

   ...real business and real people. Job skills required: English, .NET Job skills preferred: Network Programming, .NET, MVC, SQL,...  ...Understand important of software quality .NET framework (C#), SQL server, XML, OOP (Object Oriented Programming) Understand... 

 • 7 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

  -To be on sites of clients. -Develop C# application, maintain and improve existing system -To manage database, and to study...  ...Technology or related fields. -Having experience in ASP.NET MVC with C#, AJAX, JavaScript and jQuery. -Knowledge and... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว greenhouse.io

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Agoda

   ...formality and constraints of overwhelming process, with big things to achieve. You’re a true expert in the backend SDLC (Java / C# .Net / other OOP) with a firm grasp of high performance websites from concept right thru’ design, build, test and release. You... 

 • 12 วันที่ผ่านมา workventure.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Chan Wanich Co., Ltd.

  Software Developer BPO Job skills required: .NET Job skills preferred: Microsoft SQL Server, ASP.NET, C#, Web Services, MVC, Oracle, Software Development, UML Design, Teamwork, Analytical Thinking, Problem Solving, Ability to travel upcountry, Meet... 

 • 4 วันที่ผ่านมา workventure.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Securities and Exchange Commission, Thailand

   ...*ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (สายงาน Web Application Development)** Job skills required: C# Job skills preferred: Web development, .NET, Web Services, Website Management, Website Testing, Analytical Thinking, Fast Learner 1. สำรวจ สัมภาษ... 

 • 6 วันที่ผ่านมา workable.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Chilindo.com

  We are looking for a talented software developer for our in-house team. Under supervision of the CTO and Project Manager you...  ...commerce field. The ideal candidate will have experience within C# MVC.net / ASP.net or similar frameworks. We are however open to... 

 • 7 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เพชรบุรี

  บริษัท: Reeracoen

   ...systems to accommodate business needs - Develop new systems to support new and growing...  ...or related fields - Proficiency in C# or Java - Proficiency in SQL - Understanding...  ...web application development e.g. ASP.NET - Understanding of MVC concepts in... 

 • 12 วันที่ผ่านมา stackoverflow.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Big Wednesday Digital

   ...most exciting challenge yet! Location: Bangkok, Thailand - permanent role Visa sponsored .Net C# / Java Architect, Technical Lead, Fullstack Web Developer, Senior Engineer. Whatever you want to call it one thing is for sure, you've got... 

 • 25 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

   ...ารเขียนโปรแกรม ความเข้าใจเรื่อง OOP Concept ,การ design ระบบโดยใช้ UML มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม Microsoft .NET C#/VB / JAVA /Unix Shell Script Frameworks : Spring Framework,Hibernate Framework, MVC IDE Tools: Eclipse,NetBeans... 

 • 11 วันที่ผ่านมา workventure.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Socket9

   ...database according to the given requirement - Design and develop API -- the output should meet the requirement of performance...  ...: Information Technology Job skills required: ASP.NET, C# Job skills preferred: English, MVC, SQL, Teamwork, Problem... 

 • 1 วันที่ผ่านมา jobth.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย 131ม.9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

   ...+มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cloud, HTML5, MQTT, No SQL และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเว็บไซต์ 3. +สามารถพัฒนาโปรแกรม C++, C#.net, javascript, angularjs, Python, Noed.js, sock 4. et.io หรือ ภาษาอื่นๆ 5. +สามารถพัฒนาโปรแกรมบน Android, ios,... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว greenhouse.io

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Agoda

   ...for engineers who love and understand .NET stack and seek the challenge of using...  ...scrum team with iOS, Android, and backend developers, and as part of their day-to-day...  ...not expecting you to have them all): ~C# expert ~Scripting (Python / Ruby / …)... 

 • 12 วันที่ผ่านมา stackoverflow.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Big Wednesday Digital

   ...but still love to code! ~Broad fully-rounded full stack Engineering experience ~Strong backend Engineering expertise (C# .Net, Java or other OOP) ~Strong frontend web development skills are highly desirable ~Knowledge of core architectural elements... 

1-20 จาก 44 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 44 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า