1

งาน C#.Net Developer ปทุมธานี

  • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

    ปทุมธานี

    บริษัท: reeracoen recuruitment co.,ltd

    เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ To respond and develop application Paperless, Account, Warehouse and Logistic Bussiness such as ASP.Net VB.Net PHP C# Java To study the functional specification, code, test unit and provide DBA... 

1-1 จาก 1 ผลการ

  • 1

1-1 จาก 1 ผลการ

  • 1