1

งาน C#.Net Developer เมืองชลบุรี

  • 11 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

    เมืองชลบุรี

    บริษัท: Reeracoen

     ...of English and computer literacy - At least 3 years experience in Software development project as IT developer - Required skill: VB, ASP, NET(C#), SQL, ORACLE PL/SQL - Advantage Skill : JAVA Script, Crystal Report, Microsoft share point, BI... 

1-1 จาก 1 ผลการ

  • 1

1-1 จาก 1 ผลการ

  • 1