1

งาน C#.Net Developer เมืองสมุทรปราการ

  • 11 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

    เมืองสมุทรปราการ

    บริษัท: Reeracoen

    - Develop software applications according to business requirement given by leaders - Maintain function, procedure...  ...’ experience - Databases: Oracle, SQL Server, OS: Window NT/2000/XP, Language: Visual Basic 6, VB.net, Java, Java script. C# C++

1-1 จาก 1 ผลการ

  • 1

1-1 จาก 1 ผลการ

  • 1