109

งาน HR Staff

 • 5 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

  -Lead and guide HR team for daily HR operational issues which include manpower planning, recruitment, people development, and...  ...compensation and benefit policies. Administering all staff activities (offer letter, contract, discipline, annual leave... 

 • 15 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co., Ltd.

   ...process 2. Analysis the data and prepare a basic report for supervisor. 3. Welfare Medical Expenses. 4. Support all HR Project for impromement KPI of HR division สถานที่ปฏิบัติงาน เขตอุตสาหกรรมสยามอีสเทีร์น ตำบลมาบยางพร อำเภอป... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -HR Function mainly for training -Payroll system. -ISO 9001:2015 Manage and control คุณสมบัติเพิ่มเติม -Thai Nationality, Male only, age 25-30 years old. -Bachelor's degree in any related field... 

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  พระนครศรีอยุธยา

  บริษัท: MMI Systems Technology (Thailand) Co., Ltd.

   ...5. Group Life insurance data 6. Provident Fund report 7. Effort to achieve the Dept. target 8. To support any others HR job assigned by superior. 9. To support ISO program activities, 6S activities and all company’s activities. สถานที่... 

 • 10 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองชลบุรี

  บริษัท: Reeracoen

  *responsible for HR&GA function as officer *conduct recruitment process for vacancy and expansion *develop benefits and compensation for employees *general affair tasks *reprt to Japanese president *other tasks as needed *male or female /... 

 • 21 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ซันซุยชะ (ประเทศไทย) จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. งานอบรม (Trainning) 2. ช่วยงานในส่วน แรงงานสัมพันธ์ (Relationship) 2.1 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.2 สำนักงานประกันสังคม 2.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2.5 กรมสรรพากร ...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: Sodick (Thailand) Co., Ltd.

   ...To handle work permit for Japanese employees. - To support , hotel booking and Transportation for guest. - To support HR function. สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โคงการ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อั... 

 • 29 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office)

  รายละเอียดของงาน • วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower) ประจำปีเพื่อให้สอดคล้องความต้องการและเป้าหมายการทำธุรกิจ • สรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้กับบริษัทเครือไทยยาซากิ และ Global Recruitment • จัดทำรายงานประจำเดือนเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา • ประสานงา...

 • 5 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Bangkok Bank / ธนาคารกรุงเทพ

   ...responsible for the key business unit in managing a full cycle of employee and be an advisor to the Line Manager in terms of HR solutions. You will get to work closely with senior line managers in terms of implementing HR projects to the business unit... 

 • 3 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองระยอง

  บริษัท: Reeracoen

  • Requiring mobile phone. • Interpreter in meeting. • Support Japanese Staffs • Controlling and preparing Japanese management work permit documentation • Supporting Japanese management convenient hotel, Air ticket, restaurant and etc. • To... 

 • 10 วันที่ผ่านมา gadventures.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: G Аdventures

  Reporting to the Director, Global Talent, based in Toronto (Head Office), the HR Generalist is responsible for providing superior HR support and guidance to the staff in the Asia region. By partnering with the business on a variety of areas, including... 

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

   ...Hiring/selection/orientation programs are conducted for new staff. Plan and conduct new employee orientation. Manage employee...  .... Work closely with the Managing Director and being the HR business partner for all HR support activities. Prepare and... 

 • 17 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองสมุทรปราการ

  บริษัท: Reeracoen

   ...document regarding with company, support VISA - Welfare management for Japanese staff - Make relation with immigration and government - Administration task related HR and GA(Calculate cost of stack, salary, handling manpower and so on.) - Report... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -Manage overall of HR duties such as HR Policies and Practices, Organization Chart, Job Employee Data, Staff Recruitment & Exit, Learning & Development, -Performance Management & Compensation and Benefit... 

 • 16 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

  - HR Policies and Practices - Organisation Chart, Job Description & Employee Data - Staff Recruitment & Exit - Learning & Development - Performance Management & Compensation and Benefit - Human Resource Information Systems (HRIS) - HR Reporting... 

 • 4 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

   ...Receive the phone call -Other general affairs • Support HR Functions -Manage employee's information -Recruitment...  ...Security, Provident Fund) -VISA & Work Permit for Japanese staff-Female/Male , Age 22-30 year old -Education Bachelor’s degree... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด

   ...co-ordinated training program and following evaluation new staff -To responsible for Training & Development reports คุณสมบ...  ...- Female, age 23 - 25 years old - Bachelor's degree in HR Management, Political Sciences, Psychology or any related field... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Bangkok International Cuisine Co.,Ltd.

   ...าน 1. Recruit and select candidates as per individual department requirement. 2. To control orientation program for staff and contract employment. 3. To ensure appraisal forms and prepared and submitted on a timely basis. 4. To provide guidance... 

 • 25 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

  Full responsibility for HR functions *Human Resources Planning and development *Recruitment and training staffs including corporation with agencies *Evaluation and payroll *Employee welfare and compensation*Male/female, Age: 35 to 45 years old... 

 • 17 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

  -Handle staff recruitment. -Control staffs' probation period and job description. -Responsibilities in Human Resource works...  ...to the ISO system.-male/female -Age:25-35 years old -Good command of Japanese (N3 upper) -Experience in Admin and HR

1-20 จาก 109 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 6
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 109 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า