85

งาน HR supervisor

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

   ...หน้าที่ความรับผิดชอบ • Control job duty and develop HR staffs in all aspects for achieve the target as following assign...  ...Check the correctness of subordinate’s job before asking for supervisor’s approval • Manage and evaluate overall operation of... 

 • 7 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ยามาโค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  รายละเอียดของงาน Control HRD Payroll,Training. สถานที่ปฏิบัติงาน Amata Nakorn Industrial Estate ตำบลดอนหัวฬ่อ  ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท รักษาความปลอดภัย จี4เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - Set guideline for recruiting the right persons for various departments. - Analyze and search for the source of manpower supply with the right competencies. - Conduct and coordinate with related...

 • 19 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บจก.วิลคอน ดิสทริบิวชั่น

  ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 3 ปี มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปากเกร็ด

  บริษัท: บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities: - ควบคุมดูแลงานด้านการสรรหาว่าจ้าง เช่น วางแผนอัตรากำลัง สรรหาว่าจ้างบุคลากรใหม่/ตำแหน่งทดแทน กำหนดอัตราโครงสร้างเงินเดือน จัดทำโครงสร้างองค์กรตามนโยบายของบริษัท - ดำเนินการ...

 • 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด

   ...as per assigned. • Handle procurement and negotiation with external suppliers for any purchasing items. • Handle other HR and administration task related to job assignment. คุณสมบัติเพิ่มเติม • Thai nationality, female, age 25-30 years.... 

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สรรหาว่าจ้าง 2.Payroll 3.ฝึกอบรม 4.แรงงานสัมพันธ์ 5.ประกันสังคม 6.งานอื่นๆ คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. เพศหญิงเท่านั้น อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 3. ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ลาดหลุมแก้ว

  บริษัท: แพนไทคูณ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล 2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 3.งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น HRIS / Payroll 4.งานพัฒนาบุคลากร 5.งานประเมินผลงาน / ให้รางวัล 6.งานบ...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปากเกร็ด

  บริษัท: บริษัท ออพติคสแควร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานด้านสรรหา และพัฒนา เป็นหลัก - ช่วยดูแลวางแผนงานด้านงาน HR - รับฟัง วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ปัญหา บำรุงจิตพนักงาน - ปฏบัติการลงพื้นที่ตามหน้าร้านสาขา เพื่อรับฟังปัญหา บำรุงจิต... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด

   ...รายละเอียดของงาน 1ควบคุมดูแลแผนก HR สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา... 

 • 25 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

  รายละเอียดของงาน Job Description: สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบึงคำพร้อย  อำเภอลำลูกกา  ...

 • 23 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บางพลัด

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

 • 28 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร 2.พัฒนามาตรฐานตำแหน่งงาน (Job Description ) 3.กำหนดหลักเกณฑ์การวัดประเมินศักยภาพพนักงานรายตำแหน่ง 4.วัดประเมินศักยภาพ ความสามารถพนักงาน กับ ...

 • 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

   ...performance appraisal - Provide effective and efficient support on HR matters to the HR Management including collation of data...  ...and meticulously - Perform other duties as assigned by supervisor. คุณสมบัติเพิ่มเติม Thai Nationalities, Female, age... 

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  เชียงใหม่ (จังหวัด)

  บริษัท: บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรุปและบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดทำประวัติพนักงาน - จัดทำค่าจ้างพนักงาน - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ คุณสมบัติเพิ่มเติม • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี ...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปากเกร็ด

  บริษัท: บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities: - บันทึกสถิติการขาด ลา มาสาย ทำงานล่วงเวลา และทำ Data Movement - จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน รวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบประวัติการทำงาน เมื่อมีพนักงานเริ่มงานใหม่...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือสามารถ

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนสรรหาพนักงานตำแหน่ง Call Center, Telesale ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจขององค์กร - ดำเนินการสรรหา สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางละมุง

  บริษัท: เกาะเต่า คาบาน่า

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.การสรรหาว่าจ้าง,การทดสอบและการสัมภาษณ์ 2.ดูแลให้มีการใช้กฎระเบียบขององค์การ ให้ปฏิบัติไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ ของบริษัท 3. มีการพัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: JESCO (THAI) CO.,LTD. บริษัท เจสโก้ (ไทย) จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ด้านการสรรหา ค่าจ้าง สวัสดิการและงานด้านธุรการ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแม่น้ำคู้  ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: สำนักงานใหญ่(หลังฟอร์จูน พระราม9) ใกล้ mrtพระราม 9 ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. *หยุดเสาร์-อาทิตย์*

  1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 3. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน 4. มีประสบการ์ณด้าน Payroll อย่างน้อย 2 ปี 5. มีความรู้ ความเข้าใจในงาน Payroll เป็นอย่างดี 6. มีความคล่องตัว มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจและแก...

1-20 จาก 85 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 85 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า