101

งาน IT Supervisor

 • 2 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน - ตรวจสอบความปลอดภัยด้านIT ตามมาตรฐานสากล - ประเมินการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานIT - ตรวจสอบการควบคุมภายในของข้อมูลระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวั... 

 • 8 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

  งานบริหารระบบเครือขา่ ย(Network Management) • ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบฯ(Check performance of Network) • ประสานงานกบัผใู้ห้บริการ(Coordination with the service provider.) • ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาระบบฯ(Resolve the problem from Network.) งานพฒั นาโปรแ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.

   ...บุรี จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน 1 position N/A คุณสมบัติผู้สมัคร Bachelor or Master Degree in IT/ Engineer/Computer Science or related fields Strong analytical skill Proficient knowledge in .Net Framework, Javascript... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: The Mall of Korea Co.,Ltd.

  รายละเอียดของงาน • Manage problem with IT partners • Be on-site to work on critical system failures for better solution...  ...together with the partner • To succeed in the IT Supervisor or Manager (POS Application, ERP System) job, you will need... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด

   ...Thai Nationality / Male and Female Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineer or any field preferably in IT. 1 -5 years working experience in windows application development and understand Unix command. Fresh Graduates are also... 

 • ตอนนี้ jobthai.com

  ปราจีนบุรี

  บริษัท: บริษัท ไทย เคียววะ จีเอ็มบี จำกัด

   ...age above 35 years. Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Software Engineering Experience in the IT Engineering not less than 5 years. Communication skill English and Japanese. Knowledge of Programming Language: Java... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobpub.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  - -อายุ 30-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ -มีประสบการณ์บริหารและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง software/ hardware บริหารระบบฐานข้อมูลในสำนักงาน รวมถึง ระบบ Network Infrastructure, LAN/ WAN , email , internet, intranet, MS-Window...

 • 3 วันที่ผ่านมา accor.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Accor

   ...Bachelor’s Degree in Information Systems, Computer Science, IT or related field. • Minimum of 2-3 years of relevant...  ...helpdesk reports. • Report issues to the Asia IT Team for escalation.• Perform any other duties as designated by immediate supervisor.... 

 • 8 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองระยอง

  บริษัท: Reeracoen

   ...level. • Responsible for incident & Problem tracker. • IT Inventory management & distribution on site. • Maintain proper...  ...skills, Good Team player and Service Mind • Good English communications. SM Supervisor for Oversea Marketing - based

 • 8 วันที่ผ่านมา hospitalityonline.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Global Reservation Sales & Care Office

   ...telecommunication connectivity. Report work related accidents, or other injuries immediately upon occurrence to manager/supervisor. Identify and correct unsafe work procedures or conditions and/or report them to management and security/safety... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว starwoodcareers.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Le Méridien Suvarnabhumi Bangkok Golf Resort & Spa

   ...Coordinate with the Explore Spa Associates, Guest Service Centre Supervisors, Engineering Supervisors, Housekeeping Supervisors and...  ...joining a tour of the canals that bestowed Bangkok with its “Venice of the East” moniker, or sample Thailand’s... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว starwoodcareers.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Le Méridien Suvarnabhumi Bangkok Golf Resort & Spa

   ...Service Agent. Coordinate with the Reservations, Concierge Supervisor, Executive Club Supervisor, Star Service Supervisors,...  ...by joining a tour of the canals that bestowed Bangkok with its “Venice of the East” moniker, or sample Thailand’s signature... 

 • 4 วันที่ผ่านมา hospitalityonline.com

  กระบี่

  บริษัท: Phulay Bay, a Ritz Carlton Reserve

   ...Maintain space designated for completing applications and ensure it is clean, well maintained, and accessible to individuals...  .... Perform other reasonable job duties as requested by Supervisors. The Ritz-Carlton is an equal opportunity employer... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว greenhouse.io

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Agoda

  FACILITIES SUPERVISOR Key responsibilities of the role: ~To lead and motivate the team in ensuring support activities are carried...  ...office environment for Agoda staff. ~Work closely with IT-Infra and Support and Compliance teams to implement appropriate... 

 • 23 วันที่ผ่านมา grab.com

  ประเทศไทย

  บริษัท: Grab

  About us It started from a simple idea: to provide a better public transportation service to people. From creating a leading...  ...tremendous growth across the region. IN YOUR ROLE AS A SUPERVISOR, YOU WILL: ~Stream-line the current Receivables process to... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว grab.com

  ประเทศไทย

  บริษัท: Grab

   ...You know what makes a mobile application so awesome? When it provides a better service to everyday people, be it young or...  ...impact and be an integral part of a team? We’re looking for a Supervisor to join our team as we are experiencing tremendous growth... 

 • 20 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: All Seasons Place, เพลินจิต

  1. Bachelor’s degree or higher in MIS, Business Computer or IT 2. 3 years experience in MIS or Business Analysis field. 3. Background in Bank / Credit Card Business will be an advantage. 4. Have ability to use analysis / statistical... 

 • 24 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

   ...defined by company. • Promote Lean manufacturing principles. • Undergo training/certification when required to do. • It is the responsibility to ensure that the activities comply with any relevant health and safety legislation. สถานที่ปฏ... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว kegroup.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: K.E. Group

  Career Opportunities ERP Support Supervisor ERP Support Supervisor Summary Title:ERP Support Supervisor ID:1069 Position:IT-Support Salary Range:N/A Experience:3-4 ปี Education:ปริญญาตรี Job Type:งานเต็มเวลา Location:Crystal... 

 • 27 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองชลบุรี

  บริษัท: Reeracoen

   ...conduct subordinates to follow the policy - Audit in and out (Supplier) - Responsible for client's complaint and try to prove it - Coordinate with production line to fix all problems - Control inspection instrument- Female only, age not over than 3... 

1-20 จาก 101 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 6
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 101 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า