111

งาน IT Supervisor

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)

   ...ิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร - ตรวจสอบการทำงานของ Hardware ระบบการปฎิบัติการ Server และ Services และสนับสนุนการทำงานด้าน IT ต่างๆในการใช้งานองค์กร - ดูแล ติดตั้ง ซ่อมบำรุง อัพเดท Hardware Software เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องสำรองไฟและอื่... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: สำนักงานสาขาสะพานควาย (ซ.พหลโยธิน 11)

   ...Firewall, Data Backup, Network 4. มีความสามารถในการติดตั้ง Hardware และ Software สำหรับผู้ใช้ 5. มีประสบการณ์งาน IT Support 3-5 ปี และในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปี 6. สามารถบริหารจัดการทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแผนงาน 7.... 

 • 12 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: Thai Steel Cable Public Company Limited

  สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน 1 N/A คุณสมบัติผู้สมัคร Male or Female, age 29 years old up. Bachelor's degree of Computer Science, MIS or related field. 2-5 years experience...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ปราจีนบุรี

  บริษัท: บริษัท ไทย เคียววะ จีเอ็มบี จำกัด

   ...age above 35 years. Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Software Engineering Experience in the IT Engineering not less than 5 years. Communication skill English and Japanese. Knowledge of Programming Language: Java... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดของงาน - ตรวจสอบความปลอดภัยด้านIT ตามมาตรฐานสากล - ประเมินการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานIT - ตรวจสอบการควบคุมภายในของข้อมูลระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวั... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว reeracoen.co.th

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: Reeracoen

  งานบริหารระบบเครือขา่ ย(Network Management) • ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบฯ(Check performance of Network) • ประสานงานกบัผใู้ห้บริการ(Coordination with the service provider.) • ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาระบบฯ(Resolve the problem from Network.) งานพฒั นาโปรแ...

 • 8 วันที่ผ่านมา grab.com

  ประเทศไทย

  บริษัท: Grab

   ...You know what makes a mobile application so awesome? When it provides a better service to everyday people, be it young or...  ...impact and be an integral part of a team? We’re looking for a Supervisor to join our team as we are experiencing tremendous growth... 

 • 24 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

   ...ต่อ คุณกริษฐา สวนสุขเกษม บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเอสวีซิตี้ (IT Professional) 900/29 ชั้น 32 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร : 02-686-3207/02-686-3209/02-6... 

 • 2 เดือนที่แล้ว starwoodcareers.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Le Méridien Suvarnabhumi Bangkok Golf Resort & Spa

   ...Coordinate with the Explore Spa Associates, Guest Service Centre Supervisors, Engineering Supervisors, Housekeeping Supervisors and...  ...joining a tour of the canals that bestowed Bangkok with its “Venice of the East” moniker, or sample Thailand’s... 

 • 2 เดือนที่แล้ว starwoodcareers.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Le Méridien Suvarnabhumi Bangkok Golf Resort & Spa

   ...Service Agent. Coordinate with the Reservations, Concierge Supervisor, Executive Club Supervisor, Star Service Supervisors,...  ...by joining a tour of the canals that bestowed Bangkok with its “Venice of the East” moniker, or sample Thailand’s signature... 

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

   ...in business Management , Computer Business or relation filed Experience 3 years up in supervisor level and management team product sales , telesales for IT Business. Lead telesales team to achieve sales target by selling company products.... 

 • 25 วันที่ผ่านมา greenhouse.io

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Agoda

   ...have an exciting opportunity for a Collection and Revenue Supervisor in one of the fastest growing companies in Asia. Keeping all...  ...in our portfolio free from payment errors is no small feat. It takes dedication, commitment and excellent negotiation... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว reeracoen.co.th

  เมืองระยอง

  บริษัท: Reeracoen

   ...level. • Responsible for incident & Problem tracker. • IT Inventory management & distribution on site. • Maintain proper...  ...skills, Good Team player and Service Mind • Good English communications. SM Supervisor for Oversea Marketing - based

 • 27 วันที่ผ่านมา marriott.com

  ภูเก็ต

  บริษัท: Marriott

   ...people. Renaissance is not just a place to spend the night, it's a place to discover, a place in the world with style...  ...objects weighing less than or equal to 10 pounds without assistance. Perform other reasonable job duties as requested by Supervisors.

 • 2 เดือนที่แล้ว greenhouse.io

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Agoda

  FACILITIES SUPERVISOR Key responsibilities of the role: ~To lead and motivate the team in ensuring support activities are carried...  ...office environment for Agoda staff. ~Work closely with IT-Infra and Support and Compliance teams to implement appropriate... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว reeracoen.co.th

  เมืองระยอง

  บริษัท: Reeracoen

   ...coaching in staff - Read and follow WI and procedures. - The Supervisor is responsible for the verification of proper components at...  ...- Good command in English - Technical skills as it relates to operating of slitter machinery - Experience working... 

 • 26 วันที่ผ่านมา marriott.com

  ภูเก็ต

  บริษัท: Marriott

   ...people. Renaissance is not just a place to spend the night, it's a place to discover, a place in the world with style...  ...objects weighing less than or equal to 10 pounds without assistance. Perform other reasonable job duties as requested by Supervisors.

 • 2 เดือนที่แล้ว kegroup.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: K.E. Group

  Career Opportunities ERP Support Supervisor ERP Support Supervisor Summary Title:ERP Support Supervisor ID:1069 Position:IT-Support Salary Range:N/A Experience:3-4 ปี Education:ปริญญาตรี Job Type:งานเต็มเวลา Location:Crystal... 

 • 2 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองสมุทรปราการ

  บริษัท: Reeracoen

   ...skill to develop logical solutions in order to meet the agreed customer requirements. - Manage and control work by using IT systems effectively - Coordinate with other team to deliver the best performance - Other related as assigned- Male/Female... 

 • 15 วันที่ผ่านมา eaton.com

  นครราชสีมา (จังหวัด)

  บริษัท: Eaton

   ...who we are. If you see things differently—if you’re determined, motivated and focused on improving the world around you—then it’s time to see where a career at Eaton can take you. For more information, visit www.eaton.com/careers. Eaton is an Equal... 

1-20 จาก 111 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 6
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 111 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า