125

งาน Marketing Supervisor

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

   ..., etc. • Initiate and oversee the creation of websites, e-mail newsletters and text alert • Research Competitor • Marketing survey studies • Continuous management of sales performance according to marketing strategies and policies • Provides... 

 • 9 วันที่ผ่านมา aia.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: AIA

   ...Job Summary: To develop online marketing initiatives across company to acquire new customers and help improving NPS (Net Promoter Score) Key Responsibilities: ~Develop, and maintain web content and services updated across all pages which must be... 

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท รอนนี่ อินเตอร์ - เทรดดิ้ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Responsibilities: 1.Supporting the production of marketing materials, ranging from product leaflets, advertising material, and other medias. 2.Organizing and attending events such as launch... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานลูกค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม พูดเขีึยนภาษาอังกฤษได้ดี มีรถยนต์ส่วนตัว สวัสดิการ ประกันสังคม ค่ายานพาหนะ สวัสดิการอื่นๆ ตรวจสุขภาพประจำปี ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปราจีนบุรี

  บริษัท: Alpha Industry (Thailand) Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน ติดต่อลูกค้า ประสานงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าตูม  อำเภอศรีมหาโพธิ...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Advanced Systems Consulting Co., Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -Create for Marketing survey and compile the information from onsite survey. -Analyze and summarize the result of Marketing research and survey to solve the project's problem. -Summarize the result... 

 • 16 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Ronnyinter-Trading CO., LTD.

  Thai nationals,age 26-32 years a with an outgoing personality Possess at least 5 years’ direct experiences in integrated marketing communications, with 3 years in managerial level, preferably in retail and/or Min. BA in Mass Communication or... 

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: เค.อี.รีเทล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินโครงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 2.บรกิารให้ข้อมูลร้านค้า สินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.วางแผนและดำเนินโครงการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยสร้างยอดขาย 4.นำเสนอ ติดต่อ และประสานงานกับพันธมิตรทาง...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ * กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทเป็นหลัก * ดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ของศูนย์และผลิตภัณฑ์ของศูนย์ , Customer Relationship...

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ • วิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม • กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดโครงการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ และ Product Mix • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณ • ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทั...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางพลี (อำเภอ)

  บริษัท: บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วุฒิ การศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านการตลาด งานขาย การบริหารงาน - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - นำเสนอเอกสารประมูลงานด้านวิศวกรรมต่างๆ - มีความรับผิดชอบ -...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ •Manage the plan of marketing •Make new market opportunities •Learning and research products and services •Understand the products and services. To be viable •Improve internal system. And to... 

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เมคคานิก้า จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์และฐานการตลาดของบริษัท - บริหารจัดการเครื่องมือทางการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขาย - ประสานงานหรือวางแผนร่วมกับแผนกอื่นๆ เพื่อส่งเสริมย...

 • 23 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปากเกร็ด

  บริษัท: บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการตลาด เพิ่มยอดขาย และดูผลักดันสินค้า OEM จัดทำโปรโมชั่น สินค้าในเครือเถ้าแก่น้อย คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน ค่าตอบแทนพิเศษ ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท สุรพล ฟูดส์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาที่ 00009

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการทำแผนงานการตลาดสำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย (Trade Marketing - การตลาด, โปรโมชั่น, กิจกรรม) สำหรับกลุ่มลูกค้าในช่องทางต่างๆ ของฝ่ายขายในประเทศ ได้แก่ HORECA (UPC & BKK), Agent, Modern Trade...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปราจีนบุรี

  บริษัท: บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.กรอกรายละเอียดของราคาขายลงในระบบ system ลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าตูม  ...

 • 3 เดือนที่แล้ว kegroup.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: K.E. Group

   ...Career Opportunities >> Marketing Supervisor/Marketing Officer Marketing Supervisor/Marketing Officer Summary Title:Marketing Supervisor/Marketing Officer ID:1007 Position:Marketing Supervisor Salary Range:25000 - 35000 Experience... 

 • 19 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.กำหนดกลยุทธ์และผนการตลาด 2.พัฒนาช่องทางการขาย 3.เปรียบเทียบและวิเคราะห์การตลาดคู่แข่ง 4.ตรวจเยี่ยมร้านค้า 5.แนะนำและเสนอการส่งเสริมการขายให้ลูกค้า 6.วิเคราะห์สภาพแวดลล้อมทางธุรกิจและทิศท...

 • 18 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  นนทบุรี

  บริษัท: Mono Technology Public Co.,Ltd.

   ...คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ประสบการณ์ 3 ปี ด้านการขาย สำหรับตำแหน่ง Supervisor สวัสดิการ ประกันสังคม สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่าทำงาน... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อาร์คทิก้า(2006)จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สามารถวางแผนการตลาดสำหรับสินค้าของบริษัทได้ 2. ประสานงานพื้นที่เพื่อจัดบูทโปรโมชั่นสินค้าตามที่ต่างๆได้ 3. ดูแลประสานงานทางด้าน Retail ได้ 4. สามารถดูแลและจัดการทีมขายทางด้าน Retail ได้ คุณสมบ...

1-20 จาก 125 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 7
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 125 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า