2

งาน Personal Assistant เมืองเชียงใหม่

 • 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา greataupair.com

  เมืองเชียงใหม่

  at the meeting

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว idealist.org

  เมืองเชียงใหม่

  บริษัท: EarthRights International

   ...Job Summary: ERI is seeking a Development Coordinator to assist in the identification and development of grant proposals (including...  ...of grant reports, and communication with funders. This person will work closely with the Development Team based in... 

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1

1-2 จาก 2 ผลการ

 • 1