3

งาน Purchasing Officer ปทุมธานี

 • 11 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: Gintech (Thailand) Limited

  รายละเอียดของงาน 1) จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 2) เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขในการจัดซื้อ 3) ดำเนินการจัดทำเอกสารในการจัดซื้อ 4) ติดตามการส่งมอบ 5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่...

 • 15 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: Fagerdala ( Thailand ) Ltd.

   ...register into approved vendor list (AVL) 4. Coordinate on purchase requisition & purchase order efficiency and effectively...  ...Negotiate to cost down in direct and indirect material including office/factory equipment and service 6. Provide all concerned... 

 • 15 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: Thai Bridgestone Co., Ltd.

   ...group. •Audit and evaluate the Supplier Companies with the Purchasing Department to align with the requirement in the quality...  ...design & Basic Workflow. Strong computer skill in MS office. Able to communicate in English (TOEIC Scores at last... 

1-3 จาก 3 ผลการ

 • 1

1-3 จาก 3 ผลการ

 • 1