30

งาน QC Supervisor

 • 6 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองระยอง

  บริษัท: Reeracoen

   ...in English *report to Japanese manager in English *other tasks as needed *male or female /age 30~45 years old *at lease 5 years experience in QC section *having experience of controlling subordinates *having experience in Japanese comoany

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: Milbon (Thailand) Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน 1. ดูแล ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิด จนถึง finished goods 2. ดูแล แก้ไขปัญหาที่เกิดนจากกระบวนการผลิต และระบบการทำงาน 3. ดูแล จัดทำเอกสารงานผลิต / ระบบ GMP และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้...

 • 17 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน responsible for supervising QC QA section correspond with existing customer about quality and condition support and contact customers during trail and test run stage for new model and parts other tasks as needed Benefits&... 

 • 7 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองชลบุรี

  บริษัท: Reeracoen

   ...Female, Age : 25 to 35 years old *At least N3 or equivalent Japnaese language (To communicate with Japanese manager) *No problem with reading and understand English for documenation *Have working experience in QC related field at least 3 years... 

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ไทยลีไวไวฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน ตรวจสอบ ดูแลและวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนงานควบคุมคุณภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 ตำแหน่ง ตามโครงสร้างบริษัทฯ ...

 • 5 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองระยอง

  บริษัท: Reeracoen

  Manage inspection to ensure compliance with quality standards or according to customer specifications. Require experience in plastic injection factory more than 5 years.

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

   ...อน 1 ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , อุตสาหการ, วัสดุศาสตร์ มีประสบการณ์ด้าน QC,QA ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2-5 ปี มีความสามารถในการบริหารจัดการงาน/การแก้ไขปัญหาได้ดี มีทักษะการสื่อสาร การประ... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  พระนครศรีอยุธยา

  บริษัท: บริษัท ยามาเก็น (ประเทศไทย) จำกัด

   ...คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน QC, QA อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001, ISO/TS16949 สามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพได้เป็นอย่างดี... 

 • 7 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองชลบุรี

  บริษัท: Reeracoen

  - Control and conduct daily task - Control quality of the product and try to reduce NG before sending to clients - Control and conduct subordinates to follow the policy - Audit in and out (Supplier) - Responsible for client's complaint and try...

 • 25 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สุพรรณบุรี

  บริษัท: บริษัท เอเชียน สุพรีม ฟู้ด จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. จัดทำ, ควบคุมและดูแลเอกกสารของระบบประกันคุณภาพของบริษัท 2. รับผิดชอบการตรวจสอบการรับเข้าวัตถุดิบ, ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้า, ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. รับผิดชอบก...

 • 28 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท สยาม วินโด กลาส จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ควบคุมงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - จัดทำเอกสารต่างๆเกี่ยวกับ New Model - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อัต...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: A.P. Frozen Foods Co,Ltd.

  สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงาน ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย-หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร, ผลิตภัณฑ์ ประมง, จุลชีววิทยา, Food Science...

 • 5 วันที่ผ่านมา thaijob.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด

   ...กตุ มีทักษะด้านการซักถาม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. มีทักษะในการดูแผนที่ (กรณีไปทำงานต่างจังหวัด) 7. มีประสบการณ์ทางด้านงาน QC (วิจัยตลาด)จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ 9. มีทักษะในการสนทนาทางโทรศัพท์ และลงพื้นที่จริง

 • 13 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ราชบุรี

  บริษัท: Blue River Products Ltd.

  รายละเอียดของงาน - ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ วัตถุดิบ กระบวนการ จนถึง Finished goods. -ดูแล จัดการงาน และแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับงานผลิต/งานคุณภาพในการผลิตอาหาร พืชผัก ตามระบบ...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน - Control and conduct daily task - Control quality of the product and try to reduce NG before sending to clients - Control and conduct subordinates to follow the policy - Audit in and out (Supplier) - Responsible for client...

 • 5 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท เค.ที.วาย.ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ QA/QC Staff ขอบเขตความรับผิดชอบ (Job Description) 1. ประกันคุณภาพ /เรื่องรสชาติของกาแฟ (Sensory รสชาติ)และควบคุมคุณภาพ ทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงเป็นสินค้าสำเร็จรูป 2. ส่งเสริมการทำงานของแผนกเพื่อใ... 

 • 2 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Saiyo Recruitment Co., Ltd.

  หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ~ตรวจทบทวนความต้องการของลูกค้า ติดต่อประสานงานคำสั่งซื้อและความเข้าใจของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร ~ตรวจสอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำ ผลิตภัณฑ์ที่มี...

 • 20 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปราจีนบุรี

  บริษัท: Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd.

   ...Female, Age 28-40 years old. Bachelor's degree, Major in any related field. 5-7 years of working experience in QA&QC. At least 3 years experiences in the above mentioned fields. Computer knowledge and skills, i.e. MS Word and Excel... 

 • 7 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองระยอง

  บริษัท: Reeracoen

   ...– Thai. - Respond secretarial work, example for meeting preparation and respond others work that will be assigned by supervisor.- Thai Male or Female, age 25 – 35 years old. - Bachelor’s degree in Japanese or related field. - Must have experience... 

 • 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

   ...ฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขา เคมี ,จุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในด้านQC,QMS มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณ ทิพวรรณ ฝ่ายทรัพย... 

1-20 จาก 30 ผลการ

 • 1
 • 2
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 30 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า