41

งาน QC Supervisor

 • 6 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองระยอง

  บริษัท: Reeracoen

  *responsible for subordinating QC section under QC manager *analyze quality issues, summarize data *make report for customers and manager *improve quality by communicating to production dept *correspond claim from customer *subordinates 30... 

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท คิวพลัส คอนเซพท์ จำกัด

   ...เงินเดือน ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพQC ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มีความกระตือรือร้น / มนุษยสัมพันธ์ดี / มีทั... 

 • 19 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: TOYU INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

   ...ณฑ์ใหม่ 8.จัดทำวัตถุประสงค์ และเป้าหมายคุณภาพ 9.รองรับการตรวสอบระบบคุณภาพ ทั้งจากภายในและภายนอก 10.งานที่เกี่ยวกับ QA-QC ทั้งหมด สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง... 

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ควบคุมคุณภาพและดูแลแผนก Mold QC 2.แก้ไขปัญหาต่างๆ และประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพของปม่พิมพ์ 2.จัดทำ Report ต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร... 

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด

   ...Bypass 2. ควบคุม และดูแลงานพร้อมกับแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของงา Pack นอก 3. ประสานงานด้านเอกสาร ทั้งของโรงงานและเมเกอร์/งาน QC แพ็คนอกขารับเข้าที่เมืองทอง 4. ควบคุมและดูแลงาน ในระบบที่ตนเองรับผิดชอบให้ถูกต้องแม่นยำ 5. รายงานผลการดำเนินงานของเมือง... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ไทยยูคิล่อน จำกัด

  รายละเอียดของงาน Responsible for supervising QC section Correspond with sale section about quality and condition and customer complain สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน 1 N/A... 

 • 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางกรวย

  บริษัท: บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมคุณภาพในแผนก Seamer Retort และที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามมาตรฐาน - อบรมพนักงานใต้บังคับบัญชาในส่วนทีรับผิดชอบ - คุณสมบัติเพ...

 • 26 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด

   ...อน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิงอายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป มีประสบการด้าน QC 3 ปีขึ้นไป สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรู้เรื่องระบบ... 

 • 19 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ฟูจิเท็กซ์ ออโต้ อินทีเรียร์ จำกัด

   ...up the abnormalities and action taken 5. Prepare and update control plan 6. Set up pacakaging standard 7. Supervise QC leader & inspectors 8. Non comforming products handling 9. Set up inspection checklist 10.Review quality report , analysis... 

 • 10 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปราจีนบุรี

  บริษัท: บริษัท สหปราจีนบุรีอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  รายละเอียดของงาน ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ตรวจวัดเดอะฟลาท็อกซิน สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิต "ถั่วมารูโจ้" ที่จังหวัดปราจีนบุรี (ใกล้ศาลนเรศวร) ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน ...

 • 25 วันที่ผ่านมา jobpub.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ดามัวร์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  หัวหน้าควบคุมฝ่ายคุณภาพ (QC Supervisor ) ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ( QC Supervisor ) อายุ : 25 ปีขึ้นไป เพศ : หญิง - ชาย การศึกษา :-ปวส. ขึ้นไป ประสบการณ์ :-ผ่านงานหัวหน้างานส่วนควบคุมคุณภาพมาไม่น้อยกว่า 1 ปี -มีประสบการณ์ด้านงานสายไฟ Wire Harness... 

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: K.R.S. SPICY FOOD CO., LTD

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เพศชาย - หญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ * ควบคุมดูแลให้ดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพ * ตรวจสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

   ...สาขาชีวะ หรือสาขาพัฒนาเครื่องสำอาง 2. 2. ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 3. 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงาน QC อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ QC ด้านเครื่องสำอางโดยตรงอย่างน้อย 1 ปี 4. 4. มีความอดทนในการทำงาน 5. 5. ส... 

 • 10 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.วางแผนระบบงานประกันคุณภาพสินค้าโดยจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน (QP) , คู่มือปฏิบัติงาน (WI) ,เอกสารสนับสนุน (QS) และฟอร์มบันทึก (FM) 2.ตรวจสอบปัญหาในการผลิตที่เกิดขึ้น ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำสรุปผ...

 • 25 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: บริษัท ห้องเย็น กู้ดฟอร์จูน จำกัด

  สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 22- 30 ปี การศึกษาระดับปริญาตรี วท.บ. สาขาเทคโนโลยีอาหาร /วิทยาศาสตร์อาหาร /ผลิตภัณฑ์ประมง ...

 • 21 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองชลบุรี

  บริษัท: Reeracoen

  - Responsible for quality issues (position assigned based on experience) - Analyze quality issues, summarize data - Make report for customers and manager - Improve quality by communicating to production dept - Other related tasks as resigned- ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท ไทย เมน เทค จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ควบคุมการตวจคุณภาพชิ้นงานใน line การผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3. วิเคราะห์ของเสียโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนจากลูกค้า พร้อมแก้ปัญหาแก้ไคคำร้องเรียนจากล...

 • 11 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch

  รายละเอียดของงาน Line Supervisor (M&E) ***PET Manufacturer*** - Bachelor’s degree or higher in Electrical Engineering and other...  ...well. - Good Leader Ship, and motivate with team work QC Shift Supervisor - Graduate of Bachelor of Science in... 

 • 11 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.QC supervisor ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตามมาตรฐานลูกค้า 2.Designer ออกแบบเครื่องประดับเงิน ใช้โปรแกรม Photoshop 3.Sales/Sales Assist เสนอขายเครื่องประดับเงิน ให้กับลูกค้า 4.Accounting บันทึกบัญชี โปรแกรมบ้านเชียง 5.Information... 

 • 7 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท เค.ที.วาย.ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  QA/QC Staff ขอบเขตความรับผิดชอบ (Job Description) 1. ประกันคุณภาพ /เรื่องรสชาติของกาแฟ (Sensory รสชาติ)และควบคุมคุณภาพ ทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงเป็นสินค้าสำเร็จรูป 2. ส่งเสริมการทำงานของแผนกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านคุณภ... 

1-20 จาก 41 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 41 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า