39

งาน QC Supervisor

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: บริษัท เอส.เอส.เค พลาสติก จำกัด

   ...รายละเอียดของงาน QC SUPERVISOR สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ตำบลท่าข้าม... 

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางเสาธง

  บริษัท: บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจ Packaging/ingredient - ตรวจเอกสารการทำงานของ QC Packaging - ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก - จัดทำเอกสารและเข้าร่วมระบบ GMP / HACCP - คิดต่อประสวานงานกรณีงานมีปัญหา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบ... 

 • 12 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เอเชีย เว็ซท ไฟน ฟู้ด จำกัด / Asia West Fine Foods Co., Ltd.

   ...จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร สำหรับ QC supervisor จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับ QC staff จบ ปวส. / ปวช หรือ ม.6 สาขาใ... 

 • 12 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: Prime Steel Mill Co., Ltd.

   ...ิผู้สมัคร เพศชาย อายุ 27-35 ปี วุฒิการศึกษาปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป กรณีวุฒิปวส. ต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่ง QC Leader อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป กรณีวุฒิปริญญาตรี สาขา Metallurgy Engineer ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป สามาร... 

 • 27 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บ.เวิลด์สติกเกอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมและจัดการงานในฝ่าย Qc / Qa ของบริษัท -ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ -ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน (Qc/Qa) ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ -ประเมินผลงานตาม KPI ที่กำหนด... 

 • 7 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

   ...faculty of Industrial, Mechanical, Rubber & Polymer Technology or any relate fields At least 5 years experience in QA/QC in manufacturing and at least 2 years in supervisory level Leadership, good communication skill, negotiation and presentation... 

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: บริษัท คา รัม อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ดูแลงานด้านคุณภาพ ตรวจสอบชิ้นงานและบันทึกการตรวจสอบ พิจารณา ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า และข้อมูลอื่นๆ หาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อมเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลม...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: บริษัท แฟล็กซ์พลาส จำกัด

  รายละเอียดของงาน Duties Include the Supervising Staff on Production Floor, Checking Product Quality, Ensuring Employee adhere to Company Rules on Production Floor, Planning Work Shift and Communicating between Management and Employee. สถ...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท จัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ Key Accountabilities: - ตรวจสอบคุณภาพของอะไหล่คอมพิวเตอร์เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน - พัฒนาระบบการจัดเก็บอะไหล่ที่ผ่านการทดสอบแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าอะไหล่จะอยู่ในสภาพที่ดี - จัดทำระบบการจัดเก็บ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท ไฮ คิว พลาส จำกัด

  รายละเอียดของงาน -วางแผน มอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ วัสดุบรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์กิึ่งสำเร็จรูป การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิตและการส่งมอบให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ดำเนินกิจกรรมข้อร้องเรียน การเรียกคืนสินค้า การสอบเทียบ ตลอดจนการดูแลเอกสารระบบ...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน สถานที่ปฏิบัติงาน ใกล้ BTS บางหว้า แขวงบางจาก  ...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางกรวย

  บริษัท: บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมคุณภาพในแผนก Seamer Retort และที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามมาตรฐาน - อบรมพนักงานใต้บังคับบัญชาในส่วนทีรับผิดชอบ - คุณสมบ...

 • 13 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท จอมธนา จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ทั้งในกระบวนการผลิตและหลังผลิตให้ได้ ตามมาตรฐานที่กำหนด ดูแลรับผิดชอบงานด้าน เอกสารการตรวจประเมิน ของระบบมาตารฐานต่างๆ ที่องค์กรได้รับ จัดทำสรุปรายงานประจำเดื...

 • 18 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท สยาม กรีน ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.วางแผนการควบคุมคุณภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี  ...

 • 20 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด,บริษัท ที. เค. เอช. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ

 • 12 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บ.ยูนิคอร์ด จำกัด มหาชน

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ * กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * ประกันชีวิต * ประกันสุขภาพ * ค่าวิชาชีพ ตามตำแหน่ง...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท แก้วปราการ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1. ควบคุม ดูแล การตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิต ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแพรกษา  ...

 • 13 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  โพธาราม

  บริษัท: บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลคุณภาพวัตถุดิบ -ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าในระหว่างผลิต -ควบคุมดูแล Seam กระป๋อง -ควบคุมดูแลขั้นตอนการทำงาน Retort -ทำระบบ GMP HACC /ISO 22000 -ควบคุม Spec Packaging คุณสมบัติเพิ่...

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Perfect Hunter Co.,Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ ในสายการผลิตภายในโรงงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 30-40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาที่กี่ยวข้อง ประสบกา...

 • 22 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: E.S.SIAM INTERTECH CO,.LTD.

  รายละเอียดของงาน • วางแผนควบคุมกำกับดูแลงานในส่วนงานประกันคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการตรวจสอบ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบึง  ...

1-20 จาก 39 ผลการ

 • 1
 • 2
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 39 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า