13

งาน Qc/Qa Supervisor

 • 27 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บ.เวิลด์สติกเกอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมและจัดการงานในฝ่าย Qc / Qa ของบริษัท -ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ -ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน (Qc/Qa) ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ -ประเมินผลงานตาม KPI ที่กำหนด... 

 • 7 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

   ...in faculty of Industrial, Mechanical, Rubber & Polymer Technology or any relate fields At least 5 years experience in QA/QC in manufacturing and at least 2 years in supervisory level Leadership, good communication skill, negotiation and... 

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  พระสมุทรเจดีย์

  บริษัท: Perfect Hunter Co.,Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ ในสายการผลิตภายในโรงงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 30-40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาที่กี่ยวข้อง ประสบกา...

 • 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน สถานที่ปฏิบัติงาน ใกล้วัดหลังศาลประสิทธิ์ ตำบลท่าจีน  ...

 • 2 วันที่ผ่านมา thaijob.com

  บางพลี (อำเภอ)

  บริษัท: บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด

   ...และติดตาม สรุปผล - บันทึก และสรุปรายงานตรวจสอบคุณภาพประจำวัน - สรุปผล KPI รายเดือน _ใช้เครื่องมือวัดได้ดี _มีประสบการณ์ QC/QA ไม่ต่ำกว่า2ปี _มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง _สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี _มีความละเอียดรอบคอบ _มีทักษะในการวิเคราะห์... 

 • 3 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท เค.ที.วาย.ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

   ...QA/QC Staff ขอบเขตความรับผิดชอบ (Job Description) 1. ประกันคุณภาพ / เรื่องรสชาติของกาแฟ (Sensory รสชาติ) และควบคุมคุณภาพ ทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงเป็นสินค้าสำเร็จรูป 2. ส่งเสริมการทำงานของแผนกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผ... 

 • 29 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท เอทีวี แพนเตอร์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน ดูแลงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ ในสายการผลิตภายในโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านคลองสวน  ...

 • 27 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: SATO AUTO-ID (THAILAND) CO.,LTD.

  รายละเอียดของงาน 1.รับผิดชอบงานด้าน QA,QC 2.เอกสารงานด้าน ISO 3.ตอบปัญหาลูกค้าและตอบกลับข้อร้องเรียนของลูกค้า 4.วิเคราะห์ปัญหาใน Line การผลิต 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดส... 

 • 22 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารงานระบบตรวจสอบคุณภาพ -เคยทำงานด้านงานบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่นมาบ้าง - ถ้ามีความรู้ด้าน Flexible Packaging จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึก...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

   ...Bachelor's degree in Electrical Engineer ,Industrial Engineer or related fields At least 5 years experiences in QC and QA in Electronics or Industry Strong leadership Good command of both written and spoken English Having knowledge... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว reeracoen.co.th

  เมืองระยอง

  25000 - 30000 บาท

  บริษัท: Reeracoen

   ...– Thai. - Respond secretarial work, example for meeting preparation and respond others work that will be assigned by supervisor.- Thai Male or Female, age 25 – 35 years old. - Bachelor’s degree in Japanese or related field. - Must have experience... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

   ...ุปผลการปฏิบัติ การแก้ไขวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ / Process ที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ผลการปฏิบัติ การแก ไข 3.มอบหมายงานให กับ QC Head และ QC Staff ปฏิบัติงาน 4.รับ Customer Complaint จากฝายขายและติดตอลูกคาในเรื่องของการปฏิบัติการแกไข คุณสมบัติเพ... 

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

   ...ความรับผิดชอบ • Check & test samples as directed by Lab Supervisor / Lab Manager • Samples include chemicals (DOW, petro chemicals...  ...audit / inspection of laboratory & methods according to QA/QC plan • Provide technical advice and assistance to... 

1-13 จาก 13 ผลการ

 • 1

1-13 จาก 13 ผลการ

 • 1