4

งาน Qc/Qa Supervisor กรุงเทพมหานคร

 • 24 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บ.เวิลด์สติกเกอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมและจัดการงานในฝ่าย Qc / Qa ของบริษัท -ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ -ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน (Qc/Qa) ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ -ประเมินผลงานตาม KPI ที่กำหนด... 

 • 18 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Perfect Hunter Co.,Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ ในสายการผลิตภายในโรงงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 30-40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาที่กี่ยวข้อง ประสบกา...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

   ...ุปผลการปฏิบัติ การแก้ไขวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ / Process ที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ผลการปฏิบัติ การแก ไข 3.มอบหมายงานให กับ QC Head และ QC Staff ปฏิบัติงาน 4.รับ Customer Complaint จากฝายขายและติดตอลูกคาในเรื่องของการปฏิบัติการแกไข คุณสมบัติเพ... 

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

   ...ความรับผิดชอบ • Check & test samples as directed by Lab Supervisor / Lab Manager • Samples include chemicals (DOW, petro chemicals...  ...audit / inspection of laboratory & methods according to QA/QC plan • Provide technical advice and assistance to... 

1-4 จาก 4 ผลการ

 • 1

1-4 จาก 4 ผลการ

 • 1