17

งาน System Analyst Java

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

   ...Design database and software specification for develop system Cooperate with team to help and resolve software development...  ...develop Web Application in knowledge of J2EE such as JSP, Java Servlet, Strut, EJB etc Ability to use SQL statement bring... 

 • 10 วันที่ผ่านมา aia.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: AIA

  Job Summary: Analyze user’s requirements, existing system workflows and procedures for developing system specifications under...  ...and support the system ~Strong knowledge of Java Web Application Technology, J2EE, Web Service, WebSphere, JBoss... 

 • 24 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท เจเนอร์วิซ จำกัด

   ...ายละเอียดของงาน Summary Implements computer software system requirements by defining and analyzing system problems; designing...  .... Ability to use PL/SQL, ASP.NET (C#, VB) and Java will be advantage. Strong analytical skills applied to... 

 • 3 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  นนทบุรี

  บริษัท: S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

   ...internal and external website, page by PHP, JAVA language up to customers requirement....  ..., Computer Science, Information System, Information Technology, Business Computer...  ...อจบการศึกษาหรือฝึกงาน ** ตำแหน่ง Web Analyst ต้องมีประสบการณ์หรือมีทักษะในการวิเครา... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

   ...Interpret basic user requirements and translate into systems design - Design and develop software services -...  ...in software development - At least 3 years’ experience in system analyst by using VB/MS Access/Java - Good command of English

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

   ...analysis *Software documentation thus System workflow, Use case, ER-Diagram, Data...  ...consulting or system planning/system analyst or development for banking business...  ..., internet banking or corporate, core banking system, etc) *Coding skill in Java

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Infinite Computing Systems (Thailand) Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน - Java/J2EE developers responsible for component design, development...  ...EE, J2ME, JavaScript, Object-Oriented Analyst & Design with UML is a plus. Have...  ...Sudarut Jamsai Infinite Computing Systems (Thailand) Co., Ltd. 32/37 Sino -... 

 • 2 เดือนที่แล้ว freewillsolutions.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Freewill Solutions

  Specific qualifications for System Analyst ~Bachelor’s Degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineer or...  ...database. ~Experience of developer tools e.g., C#, .Net, Java, Delphi. ~Experience of financial services industry, particularly... 

 • 18 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: BTS อารีย์

  1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ โท สาขา Computer Science, Cpmputer / Communication Engineering 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีด้านออกแบบระบบงาน และการพัฒนาโปรแกรม PL/SQL, UNIX/Web Application/Database ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

   ...definition, fit & gap analysis *Software documentation thus System workflow, Use case, ER-Diagram, Data dictionary, Basic and...  ...) as a PM or Application Leader or SA *Coding skill in Java or .Net *Knowledge about SQL and database (SQL Leader, Oracle... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

   ...Design Specification for development *Create Integration and System Test Specification and do it *Other related tasks as...  ...5 years old *Communicative English *Computer language: Java (HTML5, Javascript), .net (C#, VB) *Database: Oracle, SQL... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

  A Java Developer is responsible for analyzing, designing, coding, and testing new...  ...in close partnership with a business analyst and software QA to translate business...  ...Experience with a commercial or open source content management system (desirable)... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว thaijob.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด

   ...ึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์เป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี • มีความรู้ความเข้าใจ Java technology เป็นอย่างดี • เข้าใจ Object Oriented Analysis and Design

 • 20 วันที่ผ่านมา jobs.exxonmobil.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Exxon Mobil

   ...application support and development opportunities depending on system ~Monitor queue on problem management tracking system and...  ...), database (SQL server/ Oracle), programming language (JAVA/ VB/ .NET/ABAP), Applications Support (SAP) ~Strong analytical... 

 • 3 เดือนที่แล้ว icims.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: InterSystems

   ...training. ~Liaise with client or business analyst in regard to on-going enhancement...  ...materials for technical courses such as system custom development or reporting ~...  ...oriented languages, including HTML, and Java script. ~Knowledge of programming languages... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

   ...Axapta). - Good knowledge skills in ERP system as like Financial , Production ,...  ...program follow to Project Leader design and analyst - Good Service mind , attitude and...  ...by C#.Net , ASP.NET , VB.NET or Java and Database SQL Server will be advantage... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว ibm.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: IBM

   ...with the power to integrate the whole system. We are IBM Interactive Experience, 20...  ...+ Support the Technical Business Analyst in the latter’s development of functional...  ...skills are preferable. - Oracle FI - Java, JavaScript, NodeJS - ASP, ASP.net, VB... 

1-17 จาก 17 ผลการ

 • 1

1-17 จาก 17 ผลการ

 • 1