21

งาน Web Admin

 • 13 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ฮัสกี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

   ...แลพัฒนาระบบ website ของบริษัท ดูแลด้านการตลาด online marketing ดูแลด้านการออกแบบงาน graphic บนwebsite ดูแล email, web hosting ของบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติ เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี การศึกษา. ปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวข้อ... 

 • 20 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บ.I am fat so what? 9/37 WorkPlace จรัญ13 ซ.บางแวก69

  1. 1.เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. 3.ชำนาญโปรแกรม Photoshop lllustrator 4. 4.สามารถใช้ Facebook, Youtube, Instagram เป็นอย่างดี 5. ...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  15000 - 20000 บาท

  บริษัท: บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)

  รายละเอียดของงาน 1.ดูแลเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย และน่าสนใจ 2.ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลกิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆของบริษัท 3.จัดระเบียบและพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4.บันทึก,จัดเรียงและตรวจสอบความถูกต้องของบทความบนเว็บไซต์ สถานที่ปฏิบ...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  มหาสารคาม

  บริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคสุขทรัพย์อนันต์

  รายละเอียดของงาน ดูแลเว๊ปไซต์ขององค์กร คิดสร้างสรรค์ / รวบรวม / ปรับปรุง/ ดูแลเนื้อหา และอื่นๆ บนเว๊บไซต์และเฟสบุ๊ค เพื่อสื่อภาพลักษณืและประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลองค์กร เพิ่มข้อมูล ลบหรือแก้ไขข้อมูลในเว๊บไซต์รับผิดชอบงานตามที่มอบหมายได้ และมีค...

 • 2 วันที่ผ่านมา thaijob.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เน็ตซิตี้ จำกัด

  ดูแลเวปไซต์ขององค์กร คิดสร้างสรรค์ / รวบรวม / ปรับปรุง / ดูแลเนื้อหา ฯลฯ บนเว็บไซต์และ Facebook เพื่อสื่อภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลขององค์กร (ไม่ต้องมีความรู้ด้าน programming)สามารถโทรติดต่อลูกค้าให้มาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของเราสามารถช่วยเ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท แอมทูบี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

  1. ปวช, ปวส หรือ ป. ตรี 2. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง 4. มีความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ตและโซเชียล 5. สามารถใช้โปรแกรม PhotoShop ได้ 6. มีประสบการณ์การดูแลเว็บ จะได้พิจารณาพิเศษ 7. ...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและแก้ปัญหาระบบ IT และระบบ Network ของบริษัทให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงการดูแลและอัปเดตข้อมูลบน Website ของบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถใช้ MS.Office ได้ หากใช้ Photoshop ได้จะพิจา...

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

   ...หมายตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. ปริญญาตรี IT, Business Admin. 2. มีประสบการณ์ในการทำ Sales ไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. มีความรู้ด้าน web&app, SM, Online, IT สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ ประกันสังคม อื่นๆ... 

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด

   ...Administrator) คุณสมบัติเพิ่มเติม - ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ - Knowledge in Business intelligence,Web programming,Database design,ASP.Net MVC4, SQL database - Microsoft office,Visual studio 2012 - ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ... 

 • 2 วันที่ผ่านมา thaijob.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอ็นโซลเทค จำกัด

   ..., เอกสารนำเข้า และ เอกสารส่งออก - ตอบเมล์ลูกค้าต่างประเทศ,ในประเทศ - ดูแล Website , Fanpage Facebook และ ลงโฆษณาสินค้าตาม web ต่างๆ - ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าและบริการหลังการขาย - จัดทำเอกสาร Present ลูกค้า และ Catalog - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - งาน... 

 • 21 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  บางเสาธง

  บริษัท: Manpower (แมนพาวเวอร์)

   ...้ไขปัญหา ดูแลระบบ Server และ คอมพิวเตอร์ -ติดตั้งดูแลระบบ Network และ LAN ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง -ติดตั้งระบบ Web Server / Mail Server / Hosting /GIT / UNIX / Proxy -ปรับแต่งประสิทธิภาพ Server ให้หมาะสมกับงาน -จัดทำรายงาน Backup ข้อม... 

 • 27 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท จี-เฮิร์บ จำกัด (สำนักงานใหญ๋)

   ...พิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับ Windows 2008 server, Windows 2003 จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้าน Networks ดูแล web site ของบริษัท ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC, Notebook เครื่องปริ๊น ของบริษัท และอื่นๆ มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศ... 

 • 8 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: E IT Computing Recruitment Co.,Ltd

   ...จากโรงพยาบาลของประเทศทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ทุกระดับ หน้าที่ความรับผิดชอบ :- - ติดต่อประสานงานและดูแลกลุ่มลูกค้า CALL IN-WEB เพื่อแนะนำสินค้าของบริษัท และสรุปผลรายงานการติดต่อทุกสัปดาห์ - งานสนับสนุนการขาย การจัดเตรียมคู่มือการขาย สินค้าตัวอย่างทุ... 

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: M.I.S. Outsourcing co.,ltd.

   ...online channels (Facebook Ads, Twitter, Instagram, Display, Web, Onsite, Traditional Media, and Email) to drive short-term and...  ...account, Twitter, Instagram, YouTube Channel, Facebook Page Admin, etc. also digital media portfolio (marketing email, web... 

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท บิซโปร เอาท์ซอร์ส จำกัด

   ...requirements Education & Qualifications:- • Bachelor degree or higher in Business Admin, MIS, Computer Science, Computer Engineering or related Working Experience:- 1. Web application, mobile application testing and QA experience (test script... 

 • 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปากเกร็ด

  บริษัท: Mono Technology Public Co.,Ltd.

   ...้าที่ดูแลระบบ Server, OS (Linux,Window) - ติดตั้งระบบ เช่น Web Server ด้วย Apache, Nginx, MySQL, Redis, Load balance - แก...  ...ิม - มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT-Support, Network, System Admin - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Linuk Os, Network Switch, Virtualization... 

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท มิ้นอิมเมจ จำกัด

   ...Mobile App จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • ทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบ • สามารบริหารจัดการ web server ผ่านระบบ Cpanel, Direct Admin ได้ • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและทำงานล่วงเวลาได้ในบางครั้ง ผู้ที่สนใจส่งประวัติ ผลงานที่เคยทำ ลิง... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Kingbangkok Intertrade Co., Ltd.

   ...งทหาร (เพศชาย) 6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio)ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ตำแหน่ง Web Development, Web Admin ส่งผลงานมาให้ดูก่อน พิจารณาเรียกสำภาษณ์ ***** มีบุคคลค้ำประกันที่น่าเชือถือ ****** ติดต่อ คุณน๊อต... 

 • 27 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

   ...Website และ google Ad word ให้เหมาะสม และสอดคล้องกัน - เป็น Admin Facebook Fan page ให้ข้อมูล ตอบคำถามต่าง ๆ ทาง Social Media...  ..., Facebook - มีความรู้ด้าน SEO, Google, E-commerce, Web Community, Social Media เป็นอย่างดี - ทำรายงานวิเคราะห์สถิต... 

 • 22 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด

   ...สมบัติเพิ่มเติม • Minimum 2 years of experience in System Admin., IT System ,IT Services • Experience in maintenance IT System...  ...analytical skills. • Knowledge skills in Cloud Service /Web, Linux • Strong interpersonal skills and human relation.... 

1-20 จาก 21 ผลการ

 • 1
 • 2
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 21 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า