68

งาน Web master กรุงเทพมหานคร

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: LME Co.,Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบและพัฒนา รวมถึง Update website ทั้ง web ภายในระบบ Intranet ของบริษัท และ Web ในระบบ Internet "ESPICA" ซึ่งเป็นระบบขายของออนไลน์ของLME Co.,LTD. - ดูแล SEO ของ Website คุณสมบัติเพิ่... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำ Website โดยใช้โปรแกรม Wordpress -จัดทำ Seo,Internet Marketing,Social Media -จัดทำContent เนื้อหา -จัดทำรูปโดย Photoshop (psd),illustrator (ai) - Update ข้อมูลเนื้อหาเบื้องต้นของบริษัท...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  20000 - 30000 บาท

  บริษัท: บริษัท บีทีซี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

   ...ิ ป.ตรี ขึนไป สาขาหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เกียวข้องกับตำแหน่ง Graphic Designer/Web Master สามารถเขียนเว็บตามภาษาปัจจุบัน และพัฒนาเว็บให้ทันสมัยขึ้น มีความรู้โปรแกรมการทำกราฟฟิค Photoshop, Illustrator... 

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Internet Business Network Co., Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - Web Site Performance QC - Banner and Web Site Structure Design - All Medias Design such as Brochure and Sticker etc. - Web Site content and newsletter Management - Search Engine Optimization... 

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนโปรแกรม ดูแลเว๊ปไซด์ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.อายุ 24 ปีขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกียวข้อง 3.ใช้โปรแกรม PHP,ASP,JAVA,Flash,Vb.net 4.สามารถเขียนโปร...

 • 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ความคิดดี จำกัด

  รายละเอียดของงาน -อัพเดทตกแต่งหน้าเวปไซต์ให้มีความเคลื่อนไหวทุกวัน -ทำแบนเนอร์กิจกรรม หรือข่าว PR ต่างๆ -ดูแลและพัฒนาด้านภาพลักษณ์ของเวปไซต์ -ศึกษาคู่แข่งด้านเวปไซต์และนำมาวิเคราะห์ปรับปรุง -ประสานงานกับฝ่าย PR Marketing หรือ การตลาด -ส...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท โปลิโฟมอุตสาหกรรม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์ทั้งหมดของบริษัทฯ -ติดตามสถิติการเข้าเว็บไซต์และรายงานต่อผู้บริหาร -มีความรู้เรื่อง Search Egine Optimizer (SEO) -เขียนเว็บไซต์ภาษา ASP,PHP,Javacript,Jquery,AJAX,MS SQL...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น หยุดเสาร์เว้นเสาร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลอัพเดตข้อมูล Website และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีข้อมูลที่ทันสมัย มีความน่าสนใจ และเกิดความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง - วางแผนการทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับใน Search Engine - จัดท...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนา ดูแลเว็บไซท์ของบริษัท คอยupdate รูปแบบ ข่าวสาร ต่างๆของบริษัท -ทำสื่อประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายประจำเดือนของภัตตาคาร คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีความรู้ด้านการทำเว็บไซท์ และใช้โปรแ...

 • 7 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - อัพข้อมูลในส่วนของเว็บ Expo และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบประสานงานข้อมูลกับแหล่งที่มาก่อนนำขึ้นระบบ - ร่วมทดสอบระบบที่ทางโปรแกรมเมอร์ดำเนินการจัดทำ - จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ - มีความรู้พ...

 • 13 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เกษมกิจ จำกัด

   ...เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ - มีความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีประสบการณ์ด้าน Online Marketing , Multimedia และWeb Sites อย่างน้อย 3 ปี สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ... 

 • 10 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Technology Media CO.,LTD

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และดูแลระบบ IT ในองค์กร คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันสังคม

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำ website โดย wordpress จัดทำ SEO, Internet Marketing, Social Media, จัดทำ content เนื้อหา จัดทำ รูป โดย photoshop (psd), illustator (ai) อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สามารถใช้ WordPress...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -พัฒนา Web application ด้วย PHP, ASP, CSS3 ,JavaScript, HTML5, JSON, AJAX, JQuery, Laravel -เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไขและลักษณะเฉพาะที่กำหนด - ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application... 

 • 23 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ และดูแลแก้ไข website ของบริษัท ด้วยโปรแกรม HTML, CSS ปฏิบัติงาน 6 วัน (จ-ส) หรือ ตามตกลง เวลางาน 08.00-17.00 น. คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด

   ...พท์ - ประชาสัมพันธ์ ทำ SEO ให้ Websites ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย - มีส่วนร่วมกับทีมพัฒนาและที่ปรึกษาในการออกแบบและพัฒนา web site สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร อายุระหว่าง 22 - 3... 

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถใช้ WordPress, Plug in ต่างๆ ได้ดีเยี่ยม - มีผลงาน WordPress -มีความรู้ด้าน Social Media เช่น Facebook, IG, Line และอื่นๆเป็นอย่างดี - Update ข้อมูล เนื้อหาใน Website ของบริษัท - จ...

 • 2 วันที่ผ่านมา thaijob.com

  กรุงเทพมหานคร

  15000 - 25000 บาท

  บริษัท: บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

   ...- อายุ 21-35 ปี - มีประสบการณ์ทำงานด้าน Website มาก่อน - สามารถใช้โปรแกรม Dreamweaver, Photoshop, Flash ได้ - สามารถเขียน Web Page ได้ - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน มีความรับผิดชอบ แะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์)

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -wordpress -SEO website -Social Media -ตกแต่งภาพ ถนัด photoshop (psd) , illus (ai) คุณสมบัติเพิ่มเติม -สามารถใช้ wordpress ได้เป็นอย่างดี -มีประการณ์ทำงานด้าน website ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ...

 • 1 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: เวอร์ซาไทล์ ฮาวส์

   ...ละภายนอก รวมทั้งลูกค้าเพื่อรวบรวมเอกสาร ไฟล์ต่างๆ สำหรับงานการ Online Marketing 9. ติดตั้ง Google Analytics, Google Web Master Tool และ Pixel ของ Facebook ลงบนเว็บไซท์ 10. จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. จบการศึกษ... 

1-20 จาก 68 ผลการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • เลื่อนไปข้างหน้า

1-20 จาก 68 ผลการ

 • 1
 • เลื่อนไปข้างหน้า