11

งาน Webmaster

 • 3 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: 12 ซอยโชคชัย 4 ซอย 59 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม

  1. เพศชาย 2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีความสามารถในการ ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข และดูแล Website ได้ดี 4. มีความสามารถในการ แก้ไขปัญาขัดข้องคอมพิวเตอร์ได้

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พระปฐมเซอร์วิส จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท อัพเดทข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ - สามารถออกแบบและแก้ไขเว็บไซต์ได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีความรู้เข้าใจเรื่อง Program การจัดทำ web สวัสดิการ ~ค่าทำงานล่วงเว...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลบริหารจัดการเวปไซด์ของบริษัทและของโครงการภายใต้การบริหารของบริษัท - ดูแล,Maintain,แก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดกับWebsite ต่างๆ - ดูแล,Maintain domain nameและ Host server ที่เก็บข้อมูลหลังบ้าน -...

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ website โดย wordpress SEO Internet Marketing, อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม wordpress HTML photoshop/illustrator สวัสดิการ ~ประกันสังคม ~สวัสดิการอื่นๆ-

 • 4 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลเวปไซต์ขององค์กร และ Social Network, Social Media เพื่อสื่อภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลขององค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีความรู้ในการใช้ HTML,PHP,MySQL...

 • 15 วันที่ผ่านมา jobth.com

  นนทบุรี

  บริษัท: หมู่บ้านกฤษดานคร แจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด 30

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบดับพื้นฐานถึงระดับกลาง 2. มีความรู้พื้นฐานภาษา HTML XML CSS PHP JAVA และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเว็บไซต์ 3. มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพต่าง ๆ 4. มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ แล...

 • 20 วันที่ผ่านมา jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: สำนักงาน ตลาดน้อย

  1. สามารถออกแบบ,ดูแล,Update Website ให้มีประสิทธิและเหมาะสมกับการใช้งาน 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 • ตอนนี้ jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ลาดพร้าว 71

  1. เพศ ชาย/หญิง 2. จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ด้านภาษา HTML, PHP 4. ถ้าใช้ photoshop, illustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี, ขยัน

 • 19 วันที่ผ่านมา jobpub.com

  นครราชสีมา

  บริษัท: บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด

  ดูแลและออกแบบ Website ออกแบบงาน Graphic ผลิตสื่อการนำเสนอต่างๆ เช่น Catalogue Brochure และเอกสารโฆษณา ถ่ายภาพ ถ่ายวิดิโอ ออกบูธ และจัดกิจกรรม ฯลฯ 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์มั...

 • 20 วันที่ผ่านมา laureate.net

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Stamford International University

   ...program/activity awareness, engagement, and quality leads generation to meet enrolment targets. ~Work with digital agencies, webmaster, IT team, and Undergraduate/Postgraduate/Hua Hin/International Admission team to manage ongoing operations, campaign... 

 • 2 เดือนที่แล้ว grab.com

  ประเทศไทย

  บริษัท: Grab

   ...both offline and online. ~Develop and maintain marketing relationships with Influencers, Blog networks as well as Forum Webmasters ~Become the go-to authority in Driver Life Cycle within the country. Understanding driver pain points and challenges.... 

1-11 จาก 11 ผลการ

 • 1

1-11 จาก 11 ผลการ

 • 1